Bush, Obama, Trump: het scoreboard voor drie presidenten

Presidenten
Bush jr, Obama en Trump: wie is één, twee of drie?

U zult uw eigen criteria willen aanleggen, en op sommige punten een andere score toekennen. Maar de scores voor het aantal Amerikaanse en buitenlandse doden overzee, voor de financiële verdeling van de lasten binnen de NATO en voor de werkgelegenheid van minderheden berusten op harde cijfers, en op al die vier punten scoort Trump beter dan zijn twee voorgangers.

Daar tegenover staat een lage score voor Trump voor de laatste vier criteria in de scorecard: het tekort op de begroting, de verhouding met het Congres en zijn gedrag als staatshoofd in zijn vier jaar als president en nu met zijn weigering om de inauguratie van Biden bij te wonen. 9-11 (Bush) en Covid-19 (Trump) moet ik hier weglaten omdat we niet weten hoe de andere twee presidenten die crises zouden hebben aangepakt.

Vuilspuiterij

Als we het maar eens kunnen zijn, dat voor de beoordeling van Trump het heel naief is om af te gaan op de vuilspuiterij van de New York Times en van CNN. Vanaf de dag van de verkiezing in 2016 hebben NYT en CNN volgehouden dat Trump een ‘kwaadwillende narcist’ of, nog erger, een ‘psychopaat’ is.

Ze hebben zonder enig teken van afkeuring tal van celebreties geciteerd die opriepen om Trump te vermoorden of om het Witte Huis in brand te steken. Ze hebben de leugen eindeloos herhaald dat Trump zich in Charlottesville lovend zou hebben uitgelaten over neo-nazi’s.

Hillary

En dan was er vorig jaar de poging om Trump af te zetten die NYT en CNN dag in dag uit hijgerige sensatie-koppen, lezers en kijkers opleverde, en waarbij de Trump-vijandige media als onbelangrijk ter zijde schoven dat leden van het congres, hoge ambtenaren en topfunctionarissen bij de FBI documenten vernietigden, geheime files doorspeelden naar de media, en logen onder ede.

En dan was er nog eerder de klucht dat Hilary Clinton straffeloos 33.000 e-mails kon  vernietigen omdat die alleen maar gingen over verjaardagen en yoga-sessies, en dat zij een computer-expert betaalde om de harde schijf van haar thuis-computer met een hamer stuk te slaan.

Kamala

En dan waren er vorig jaar alle geweldadige demonstraties in Portland, Seattle, Chicago en andere steden waarbij 30 mensen zijn omgekomen, terwijl de linkervleugel van de democratische partij onder aanvoering van Kamala Harris zich onthield van afkeuring, tegen de feiten in bleef volhouden dat alle demonstranten vredig waren en miljoenen dollars verzamelde om borgstellingen te betalen voor gearresteerde plunderaars en criminelen.

Al dit  vuil van Trump’s tegenstanders met de mantel der liefde toegedekt en  gebagatelliseerd door NYT en CNN, maar als het ging het om Trump, dan was geen pen giftig genoeg. Eén ander treffend bewijs van die vijandigheid: in vier jaar heeft geen enkel Amerikaans mode-tijdschrift Melania Trump gekozen voor het titelverhaal en de omslag. 

Beleid viel mee, stijl tegen

Redelijke mensen als Jonathan Turley en Edward Luttwak, aanraders om te volgen op Twitter, en zeker geen Trump-aanhangers, trekken verdrietig de conclusie dat de New York Times haar gezag volkomen heeft verloren.

Maar Nederlandse kranten die geen budget meer hebben voor eigen verslaggeving uit de VS, halen hun feiten en  oppervlakkige meningen uit NYT en CNN, en zijn voorzover ik kan overzien nog te lui om ook de Wall Street Journal te raadplegen. Die krant hield vast aan de scheiding van nieuws en opinie, en vatte vier jaar Trump samen met het oordeel dat het  binnen- en buitenlands beleid van Trump  sterker waren dan verwacht, maar de stijl van de president minder dan gehoopt.

Mijn voorspelling is dat toekomstige historici Bush veel scherper zullen veroordelen om de rampzalige bezetting van Irak door Paul Bremer (geen kennis van het Arabisch, geen ervaring in het Midden-Oosten afgezien van een paar maanden als junior in 1968 ), dan om zijn inschatting dat Irak kon beschikken over ‘Weapons of Mass Destruction’ (Saddam belemmerde controles en had zeker de ingrediënten om snel chemische WMD’s te maken).

Obama’s reputatie zal dalen omdat Trump liet zien dat Obama’s excuus van ‘secular stagnation’ voor onvoldoende economische groei niet opging: deregulering onder Trump bracht meer banen met records voor de minderheden.

Ook ik bewonderde Obama’s elegante welsprekendheid maar hij heeft glans verloren door zich (met Michelle) te mengen in de presidentsverkiezing van november. Dan liever Bush die terug ging naar Texas, schilderles nam en zijn opvolger niet voor de voeten liep. En wat betreft Trump is mijn voorlopige scorecard in lijn met de Journal: beleid beter dan verwacht, stijl slechter, en nu verder afwachten hoe de historici over hem zullen oordelen.