Syp Wynia

Syp Wynia is chef-redacteur van Wynia’s Week en mede-uitgever van Uitgeverij Blauwburgwal. Hij werkte onder meer bij het weekblad Elsevier en bij de dagbladen Het Parool en het Nieuwsblad van het Noorden. Meer hier.

Eduard Bomhoff

Eduard Bomhoff is oud-hoogleraar economie aan de EUR, Nyenrode en  Monash  University. In 2002 was hij vicepremier in het kabinet Balkenende 1. Zie www.eduardbomhoff.com voor zijn boek ‘Blinde Ambitie’ over die periode.

Arnout Jaspers

Arnout Jaspers is natuurkundige en wetenschapsjournalist, met focus op het door nuchtere feiten ontmantelen van klimaat- en milieualarmisme. Iedere zaterdag in Wynia’s Week. Auteur van de bestseller De Stikstoffuik. Ook te volgen op X (Twitter).

Paul Verburgt

Paul Verburgt studeerde staats- en bestuursrecht en parlementaire geschiedenis. Hij bekleedde managementfuncties in de publieke en private sector. Hij schreef boeken en talloze columns, onder meer voor nu.nl.

Gastauteur

Wynia's Week geeft ook een podium aan gastauteurs. Hebt u een voorstel?

Redactie

Menno Tamminga

Menno Tamminga (1957) is opgeleid als macro econoom (VU). Hij werkte als financieel journalist voor Het Financieele Dagblad en NRC. Hij schreef verschillende boeken over economie en bedrijfsleven en over de Tweede Wereldoorlog in en om Zutphen.

Wim Groot

Wim Groot is hoogleraar economie.

Hans Werdmölder

Hans Werdmölder is antropoloog en criminoloog. Hij publiceert regelmatig in Wynia's Week over criminaliteit en criminaliteitsbeleid. In 2021 verscheen zijn boek Den Hollander, dwars boegbeeld van de Nederlandse sociologie. Onlangs publiceerde hij Nederland Narcostaat. Na 50 jaar drugshandel en talloze liquidaties.

Coen de Jong

Coen de Jong is auteur van de boeken ‘Wokeland’ (2022) en ‘Dwingeland’ (2021). Hij is schrijver en publicist en opgeleid als politicoloog en historicus. In Wynia’s Week schrijft Coen de Jong over politieke actualiteit, media en maatschappelijke ontwikkelingen. coendejong.eu

Nick Ottens

Nick Ottens schrijft als verslaggever voor Wynia's Week en zijn eigen nieuwsbrief, Atlantic Sentinel. Hij werkte eerder in Amerika en Spanje.

Bart Collard

Bart Collard is criminoloog en terrorismedeskundige. Hij schrijft een proefschrift aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij tevens aan een boek over misinformatie.

Paul Hekkens

Paul Hekkens is cultureel antropoloog en algemeen econoom.

Maarten van Andel

Maarten van Andel is directeur Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen. Hij werkte eerder als ingenieur en manager voor internationale energie- en duurzaamheidsprojecten samen met bedrijven en instanties. Hij noemt zich ‘klimaatneutraal’: even bezorgd over het klimaat als over de maatregelen die het klimaat moeten redden.

Jacques Hagoort

Jacques Hagoort heeft natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft en is daar ook gepromoveerd. Is als onderzoeker en raadgevend ingenieur werkzaam geweest in de olie- en gasindustrie. Was van 1988 tot zijn pensionering in 2002 parttime hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft.

J.M.C.M. Smarius

Is jurist in ruste.

Roelof Bouwman

Roelof Bouwman is journalist en historicus.

Arie Graafland

Arie Graafland is professor emeritus van de TU Delft.

Lucas Bergkamp

Dr. Lucas Bergkamp is arts en advocaat te Brussel. Hij houdt zich bezig met Europees recht en de relatie met internationaal en nationaal recht, met name op het vlak van risico-regulering. Zijn artikelen voor Wynia’s Week zijn op persoonlijke titel geschreven.

Piet Emmer

Piet Emmer is emeritus hoogleraar geschiedenis en onder meer auteur van De geschiedenis van de slavenhandel (Nieuw Amsterdam, 2019).

Wouter Roorda

Wouter Roorda is econoom. Hij werkte twintig jaar in verschillende functies op Haagse ministeries. Tegenwoordig is hij actief als investeerder en columnist.

Harrie Verbon

Harrie Verbon (1951) is emeritus-hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Zie voor zijn blog https://www.harrieverbon.nl.

Sebastien Valkenberg

Sebastien Valkenberg is filosoof en publicist.

Johannes Vervloed

Johannes Vervloed is columnist en was gedurende bijna vier decennia verbonden aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, met als standplaaten onder meer Jakarta, Sint-Petersburg en Parijs.

Kleis Jager

Kleis Jager is correspondent in Frankrijk voor met name Trouw en Het Financieele Dagblad. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam.

Sander Boon

Sander Boon is politicoloog, auteur van ‘De Geldbubbel’ (2012), columnist en onafhankelijk vermogensadviseur.

René ter Steege

René ter Steege is journalist, schrijver en vertaler. Hij schreef onder meer boeken over de Franse extreemrechtse traditie, zoals ‘De Franse uitzondering’ over de opkomst van Jean-Marie Le Pen en ‘Marine Le Pen, de weg naar de macht’. Hij is ook coauteur, samen met Bart Middelburg, van het in 2016 verfilmde boek ‘Riphagen’.

Willy Hemelrijk

Willy Hemelrijk is vertaalster.

Paul Frentrop

Paul Frentrop was achtereenvolgens journalist, bankier, ondernemer, pensioenbeheerder, hoogleraar en politicus - tot juni 2023 als zelfstandig lid van de Eerste Kamer. Hij publiceerde onder andere Het jaar 1759: Een doorsnede van de Verlichting (2014) en Voor Rede Vatbaar, een filosofisch woordenboek voor Nederland (2019).

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt is historicus en journalist.

Hans Roodenburg

Hans Roodenburg studeerde economie en was onder meer werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPB). Hij gaf daar leiding aan onderzoek naar de economische gevolgen van immigratie en was eerste auteur van de hieruit resulterende CPB-studie Immigration and the Dutch Economy (2003). www.hansroodenburg.com

Felix van Litsenburg

Felix van Litsenburg werkt in Amsterdam aan kunstmatige intelligentie in de juridische sector. Hij studeerde Philosophy, Politics, and Economics aan de universiteit van Oxford en economie aan de London School of Economics.

Hans Wansink

Hans Wansink is historicus en journalist. Hij was redacteur van NRC Handelsblad, Intermediair en de Volkskrant.

Lucas Hartong

Lucas Hartong is patriot, schrijver en theoloog. In de jaren 2010-2014 was hij lid van het Europees parlement (voor de PVV). Zijn hobbies zijn (vintage) fietsen en watersport en hij woont op Goeree-Overflakkee.

Paul Ruijs

Paul Ruijs (1948) deed doctoraal rechten, was werkzaam in de reiswereld, was HBO-docent en hield zich bezig met juridisch advies/onderzoek. Publicaties: Integriteit Rechterlijke Macht (1996), Wij zien u wel in de rechtszaal (2002), Medische missers, juridisch gesjoemel (2007).

Patrick van Schie

Patrick van Schie is historicus en directeur van de liberale denktank de TeldersStichting. Hij promoveerde op de dissertatie Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940 (2005) en publiceerde ook veel andere boeken over liberalisme.

Sujet Shams

Sujet Shams, publiciste en schrijfster.

Rik Smits

Rik Smits is taalkundige en non-fictieschrijver, vooral over taal en hersenen, ICT, grondrechten en politiek, met soms een uitstapje naar geschiedenis of economie. Zijn meest recente boeken zijn 'The Art of Verbal Warfare' (Reaktion Books 2022) en 'BINK: Zo helpt het universeel basisinkomen Nederland de 21e eeuw door' (Mazirel Pers 2023).

Bina Ayar

Bina Ayar is historicus, freelance journalist en redacteur. Binamedia.nl

Theo Jongedijk

Theo Jongedijk is journalist.

Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink

Wim Groot is econoom. Sinds 1998 is hij hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Naast zijn wetenschappelijke werk schrijft hij opinie artikelen over (gezondheids)economische onderwerpen. Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Pieter de Jonge

Pieter de Jonge is historicus en publicist. Hij schrijft over politieke geschiedenis voor www.historiek.net en is Nederland-correspondent voor www.doorbraak.be.

Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft lezingen over de veranderende wereld. Hij is auteur van boeken als Het Tijdperk van Chaos, Hutspotgod en De Toekomst van Zorg. Zijn nieuwste boeken zijn Levenslust, Happynomie (co-auteur Vinco David) en Het Handboek Hybride Werken. www.trendsbybakas.nl  

Jan-Jaap van den Berg

Jan-Jaap van den Berg (1968) is politicoloog en historicus. Studeerde aan de VU, promoveerde op de ARP en werkt nu bij provincie Noord-Holland. Publiceerde boeken over HFC Haarlem (2014) en AZ (2017).

Ad Kolkman

Ad Kolkman is cartoonist.

Theodore Dalrymple

Theodore Dalrymple (1949) is een Britse psychiater en essayist. In Nederland werd hij in 2004 bekend met Leven aan de onderkant, waarin hij verslag doet van zijn ervaringen met gedetineerden en patiënten in een gevangenis en ziekenhuis. Andere boeken: Beschaving, of wat ervan over is, Door en door verwend en Profeten en charlatans.

Aart G. Broek

dr. Aart G. Broek is (historisch) socioloog en letterkundige. Zijn nieuwste boek (1 juli 2021) is Medardo de Marchena; Staatsgevaarlijk in koloniaal Curaçao (Haarlem: In de Knipscheer). Website: www.klasse-oplossingen.nl

Chris Rutenfrans

Chris Rutenfrans is eindredacteur van Wynia's Week. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Justitie en als redacteur bij Trouw en de Volkskrant.

René Cuperus

Cultuurhistoricus en publicist. Als gastonderzoeker verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. René Cuperus zal de komende maanden in ‘Wynia’s Week’ de Duitse verkiezingscampagne op de voet volgen en analyseren.

David P. Goldman

David P. Goldman is econoom, muziekcriticus en bekend als de essayïst ‘Spengler’ uit de Asia Times.

Christ Klep

Christ Klep is historicus, gespecialiseerd in militaire geschiedenis, defensievraagstukken en internationale betrekkingen. Hij was onder meer verbonden aan het ministerie van Defensie en de universiteiten van Utrecht, Leiden en Amsterdam. Hij  publiceerde o.a. De oorlog van nu. Een rationele kijk op militair geweld in de 21e eeuw (2018, met Rein Bijkerk) en Van wereldmacht tot 'braafste jongetje'. Onze militaire identiteit door de eeuwen heen (2019).

Frans Boogaard

Frans Boogaard is politiek verslaggever te Brussel. Hij was onder meer Europees correspondent en chef politiek bij het Algemeen Dagblad.

Frits Bosch

Frits Bosch heeft 40 jaar in het financiële bedrijfsleven gewerkt. Hij heeft vele financiële boeken geschreven. De laatste jaren richt hij zich meer op geëngageerd schrijven met boeken als ‘Schaft ook Nederland zich af?’

Ronald Havenaar

Ronald Havenaar is historicus en schrijft geregeld boekbesprekingen voor Wynia’s Week.

Filip Michiels

Filip Michiels is journalist te Brussel. Hij werkte voor diverse Vlaamse media en tegenwoordig veel voor Doorbraak.be. Michiels is ook de biograaf van de Nederlandse topmanager Bessel Kok.

Jan H. van de Beek

Jan van de Beek (1968) promoveerde op onderzoek naar de economische effecten van immigratie, ontwikkelde een demografisch model voor Nederland (www.demo-demo.nl) en twittert regelmatig over het onderwerp op @demo_demo_nl.

Jan Zandbergen

Jan Zandbergen is journalist.

Mark Koster

Mark Koster is mediajournalist. Hij was en is verbonden aan diverse bladen en websites. In 2020 publiceerde hij de biografie van de familie De Mol: 'De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland.'

Michiel De Jong

Michiel de Jong is financieel analist. Hij doet sinds 2017 onderzoek naar misleiding door de postkoloniale wetenschap in Nederland. Laatste boek: De kermis, de slavenjacht en het einde van de wetenschap (2020). Zie www.dekomediant.nl

Oswin Schneeweisz

Oswin Schneeweisz is journalist, columnist en podcastmaker. Hij schrijft onder meer over natuur en cultuur. Van zijn hand verschenen diverse boeken. Meer info: www.oswinschneeweisz.nl

Rob Bakker

Rob Bakker is journalist, auteur en historicus. Hij was hoofdredacteur van diverse vakbladen, schreef romans en studeerde Holocaust- en Genocidestudies (UvA, NIOD). Hij schreef ‘Boekhouders van de Holocaust. Nederlandse ambtenaren en de collaboratie’ (2020), uitgegeven door Uitgeverij Verbum Holocaust Bibliotheek.

Gert Reedijk

Gert Reedijk is psychotherapeut en publicist.

Sander Boon en Henk Krijnen

Sander Boon is politicoloog, auteur van ‘De Geldbubbel’ (2012), columnist en onafhankelijk vermogensadviseur. Henk Krijnen is bedrijfskundig adviseur, heeft 35 jaar voor Shell gewerkt en is nu partner bij www.claridec.com  en www.scenexus.nl.    

Frank Karsten

Frank Karsten is auteur van ‘De DiscriminatieMythe’ (2019) en oprichter van de Stichting Meervrijheid. Samen met Karel Beckman schreef hij ‘De Democratie Voorbij’ (2011).

Jan Paul Visser

Jan Paul Visser is afgestudeerd econoom aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Real Estate Finance.

Willem Dercksen

Willem Dercksen (1951) heeft in het verleden van alles en nog wat gedaan wat hij destijds erg belangrijk vond. Zoals bij velen mondde een (onbetaald) sabbatical uit in een geheel nieuwe koers. Tropische roots en een Israëlische partner brachten hem naar Israël waar hij de trotse vader van twee kinderen is en de kost verdient met redactioneel werk.

Andy Arnts

Andy Arnts is hoofdredacteur van de Frankrijkmagazines 'En Route' en 'Maison en France' en mede-uitgever van Uitgeverij Blauwburgwal. Hij publiceerde vier boeken, waaronder de reisroman 'Terug naar de verloren tijd' (2020).

Gerrit Vermeer

Gerrit Vermeer was van 1985 tot 2023 universitair docent architectuurgeschiedenis en bouwhistorie bij de Universiteit van Amsterdam. Hij is actief in de monumentenzorg.

Frank Karsten en Karel Beckman

Frank Karsten en Karel Beckman zijn de auteurs van het boek Dedemocratie Voorbij

Koos Van Dam

Dr. Nikolaos (‘Koos’) van Dam was ambassadeur van Nederland in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië en Speciaal Gezant voor Syrië. Hij publiceerde diverse boeken over het Midden-Oosten, waaronder laatstelijk Granaten en minaretten. Een diplomaat op zoek naar vrede in de Arabische en islamitische wereld (Amsterdam: Prometheus 2020).

Robbert van Lanschot

Robbert van Lanschot (Eindhoven, 1949) was gedurende vier decennia verbonden aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, onder (veel) andere als diplomaat in Iran en in Moskou (waar hij uitgeleend was aan de staat Israël). Sinds 2010 is hij journalist en schrijver. Zijn laatste boek is ‘De tand van de profeet’ – over de relieken van de profeet Mohammed.

Willem Melching

Willem Melching is als historicus verbonden aan de UvA. Hij publiceert over moderne Duitse geschiedenis. Momenteel werkt hij aan een biografie van Karel van het Reve.

Benno de Jongh

Benno de Jongh is freelance journalist te Groningen en hij publiceert onder meer over sport, politiek en cultuur

Bernard van Praag

Bernard van Praag is emeritus-universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Ger van Gils

Ger van Gils is historicus en werkzaam als beleidsonderzoeker.

Henk-Jan Prosman

Dr Henk-Jan Prosman is hervormd predikant in Nieuwkoop. Hij werkt mee aan een serie voor Wynia’s Week (‘De linkse kerk’) waarin onder de loep wordt genomen hoe en waarom protestants Nederland steeds weer links afslaat.

Kevin van Vliet

Kevin van Vliet. (Foto: Bram Lammers) Kevin van Vliet is voor Het Financieele Dagblad en Trouw correspondent in Kaapstad en hij publiceert ook in Wynia’s Week. In mei 2023 verscheen bij uitgeverij Prometheus zijn roman ‘Bobbejaanskloof’.

Roland Tichy

Roland Tichy is hoofdredacteur en uitgever van 'Tichys Einblick' www.tichyseinblick.de Hij was eerder onder meer hoofdredacteur van 'Wirtschaftswoche'.

Rudolf Kooijman

Rudolf Kooijman is beëdigd tolk/vertaler en Slowakije-specialist.

Bert Osendarp

Bert Osendarp, oorlogskind, zoon van middenstanders. Sport- en zakenman. Verkocht zijn herenmodezaak op zijn 50e en ging met zijn vrouw reizen. Per zeiljacht en later met een camper. Verruilde Nederland voor Bulgarije.

Feike Reitsma

Feike Reitsma is meer dan veertig jaar werkzaam geweest op het gebied van overheidspersoneelsbeleid, arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktonderzoek.

Fenna Swart

Dr. Fenna Swart is voorzitter van het landelijke Comité Schone Lucht. Swart is als onderwijskundig adviseur verbonden aan de Leidse universiteit.

Herman Vuijsje

Herman Vuijsje is socioloog en schrijver.

Jan Marten Visser

Jan Marten Visser studeerde filosofie en informatica in Leiden. Hij bekleedde management- en directiefuncties in de financiele sector (optie -en aandelenhandel).

Roderick Veelo

Roderick Veelo studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte voor diverse omroepen. Sinds 2020 schrijft hij columns voor De Telegraaf en maakt hij podcasts voor The Post Online. In juni 2022 verscheen zijn boekdebuut: 'De schijn regeert' bij Uitgeverij Blauwburgwal.

Roel Jennissen

Roel Jennissen is wetenschappelijk medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Teun Voeten

Teun Voeten studeerde culturele antropologie en filosofie in Leiden. Hij is al 30 jaar oorlogsfotograaf en schreef boeken over de ondergrondse daklozen in New York en de oorlog in Sierra Leone. In 2018 promoveerde hij op het Mexicaanse Drugsgeweld.

Wim Voermans

Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Frits Bolkestein

Frits Bolkestein was onder meer minister van Defensie, politiek leider van de VVD en Europees commissaris. Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan bekleedde hij verschillende internationale managementfuncties bij Shell.

Gideon Magnus

Gideon Magnus is een econoom en Bayesiaanse statisticus met een Ph.D. van de University of Chicago. Hij heeft ruim tien jaar in de financiële sector gewerkt en is nu bezig een eigen bedrijf op te zetten. Hij woont in New York.

Hans Hillen

Hans Hillen (1947) studeerde sociologie en begon zijn loopbaan als leraar Maatschappijleer. Hij was politiek verslaggever van het NOS-Journaal, directeur Voorlichting op het ministerie van Financiën en vervolgens politicus van het CDA (Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid en minister van Defensie).

Hans Van Willigenburg

Hans van Willigenburg (1963) is journalist, schrijver, dichter, podcastmaker De Nieuwe Contrabas podcast, copy- en ghostwriter. Hij werkte onder meer voor De Volkskrant, NRC, Quote, De Groene Amsterdammer en Elsevier

Jan Latten

Jan Latten is hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Josse de Voogd

Josse de Voogd is onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. In december 2020 verschijnt zijn boek ‘Gelaagd land’ (Atlas Contact).

Kaj Jalving

Kaj Jalving is jurist en bestuurskundige. Na een lange loopbaan in de arbeidsbemiddeling is hij nu fulltime publicist, in het bijzonder over tolerantie.

Leon Baten

Leon Baten studeert rechten in Rotterdam en is auteur van het boek ‘Europees verval’.

Lex Hoogduin

Prof. dr. Lex Hoogduin is hoogleraar economie (financiële markten en financiële instituties) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte, onder meer als directielid, bij De Nederlandsche Bank en was adviseur van Wim Duisenberg toen die president van de ECB was.

Lode Goukens

Lode Goukens is journalist en docent. Als officieel IBM multimedia developer begon hij een carrière als journalist gespecialiseerd in Europese zaken en informatietechnologie in 1992  Hij bezit twee master of arts diploma’s en één master of science. Momenteel werkt hij aan een PhD. Hij schreef het eerste Belgische boek over het Internet in 1994 en was hoofdredacteur van verschillende IT-bladen. Na een journalistieke carrière werd hij analist, vervolgens industrieel en later academicus. Om al schrijvende terug te keren naar zijn eerste liefde: de journalistiek.

Otto F.C. van der Leer

Stefan Noordhoek

Stefan Noordhoek. Eigenaar van ZZESTO, een Amsterdams bureau voor branding en marketing in vastgoed. Verdiept zich in zijn vrije tijd in de feiten achter dossiers op het snijvlak van politiek, wetenschap en media.

Steije Hofhuis

Dr. Steije Hofhuis is docent cultuurgeschiedenis aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Tot zijn interessegebieden behoren onder meer Darwiniaanse evolutietheorie, migratiegeschiedenis, geschiedtheorie en vroegmoderne heksenvervolging.

Willeke Slingerland

Willeke Slingerland is lector overheid, markt en samenleving aan de Saxion Hogeschool. Ze promoveerde in 2018 op het onderwerp ‘netwerkcorruptie’.

Bari Weiss

Bari Weiss is een Amerikaanse opinieschrijver en redacteur. Van 2013 tot 2017 was ze opiniestuk en redacteur boekrecensies bij The Wall Street Journal.

Pim van Galen

Pim van Galen is freelance journalist. Hij werkte dertig jaar voor het tv-programma Den Haag Vandaag. Sinds 2021 presenteert hij videogesprekken voor Wynia’s Week TV (en podcast).