Nu te bestellen!

In dit boek analyseert Bart Collard de problematiek van des- en misinformatie. Het internet en met name sociale media staan vol met berichten die onjuiste informatie bevatten. De opkomst van steeds geavanceerdere kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) maakt dat niet altijd meer duidelijk is wat waar is en wat niet. Dat zorgt voor nieuwe juridische en morele dilemma’s.

In Nederland en Europa wordt de roep om op te treden tegen mis- en desinformatie steeds groter. Hoe is echter te bepalen of een bericht waar is of niet? En wie moet dat bepalen? Is het verstandig om van overheidswege op te treden tegen berichten waarvan wordt gedacht dat ze onjuist zijn? Moet de overheid berichten laten verwijderen wanneer ze – in de woorden van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering – ‘totale onzin’ zijn?

Bart Collard houdt een pleidooi om terughoudend te zijn met het censureren van onjuiste informatie. Hij betoogt dat de vrijheid van expressie ook het uiten van onwaarheden omvat; dat burgers in een vrije samenleving recht hebben op misinformatie. De overheid moet niet bepalen wat u mag zien, lezen en horen.