Importtarieven

Alle artikelen in Importtarieven.

vERVLOED

EU moet wel zaken blijven doen met China maar hoeft niet alles te accepteren

Het bezoek van Xi Jinping aan Europa (Frankrijk, Servië en Hongarije) heeft de discussie op ons continent doen oplaaien over hoe met China om te gaan. Is China een partner, een concurrent of een ‘systemic rival’? Deze discussie vindt al langer plaats in de VS. China steekt de VS naar de kroon om welke reden […]