‘De D66-netwerkcorruptie heeft zich als een venerische ziekte ingevreten in ons openbaar bestuur’

MartinBosma 17-5-23
Frans van Drimmelen (l) en Sigrid Kaag. Bron foto: Hart voor Den Haag

Door Martin Bosma*

De seksschandalen bij D66 wierpen licht op de hitsige omgangsvormen binnen die partij. Maar ze gaven ook eventjes een inkijkje in de duistere verwevenheid van die club (de machtspartij bij uitstek) met het lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen.

In 2002 wordt Pechtold partijleider. Hij zegt: ‘Ik was het gezicht dat de partij moest verkopen (…) Maar niet veel meer. Frans deed verder alles.’ Frans van Drimmelen neemt ‘de dagelijkse bestuursaangelegenheden voor zijn rekening’. Van Drimmelen runt op dat moment dus een lobbybedrijf en een politieke partij. De lobbyist mag meepraten in de Tweede Kamerfractie. Hij is altijd aanwezig.

Onze vicepremier is geselecteerd door een  lobbykantoor

Dan: voorjaar 2006. D66 staat op nul zetels. Er vindt een dramatische vergadering plaats. Een nieuwe groep neemt het heft in handen. Aanwezig: Gerard Schouw, Ingrid van Engelshoven, Gerben Gerbrandy, Frans van Drimmelen, Alexander Pechtold. Opvallend: al deze mensen hebben een relatie met Dröge & Van Drimmelen, bijvoorbeeld omdat ze er partner van zijn of worden. Het is in feite het lobbykantoor dat zich ontfermt over een politieke partij die op sterven na dood is.

Pechtold verdwijnt. Wie moet hem opvolgen? De baas van het lobbykantoor weet wel iemand. Die in Libanon woont. Een zekere mevrouw Kaag. Wie legt vervolgens contact met Kaag? Dat doet  Ingrid van Engelshoven, D66-wethouder, maar daarvoor partner bij Dröge & Van Drimmelen. Ze vliegt op kosten van de belastingbetaler naar Libanon en polst Kaag.

De vicepremier van Nederland is dus geselecteerd door de directeur van een lobbykantoor. Een gezinslid van mevrouw Kaag werkt tot op de dag van vandaag voor een dochter van Dröge & Van Drimmelen.

De Volkskrant schrijft dat het Van Drimmelen is die bepaalt ‘wie kans maakt op posities als Kamerlid en lid van het Europees parlement’. Op het partijcongres van D66 wordt de lobbybaas openlijk verdedigd door de hele partijtop: Pechtold, Sophie in ’t Veld, Thom de Graaff. Hij is zo integer.

De lobbybaas is voorzitter van de Landelijke Talentencommissie D66. Hij bepaalt wie er doorstroomt naar een functie in de gemeenteraad of als wethouder of burgemeester. De vraag is: op basis waarvan die D66’ers gerekruteerd worden? Is dat kennis en kunde of de mate waarin zij belobbybaar zijn, in hoeverre zij zich willen laten bedrimmelen. Feit is dat ze hun baantje te danken hebben aan de baas van het lobbykantoor. Ze staan bij dat bedrijf in het krijt.

Dat heeft vergaande gevolgen voor de integriteit van het openbaar bestuur in Nederland. Overal zijn de paladijnen van Dröge & Van Drimmelen geparachuteerd. Onder de vlag van D66. Wat vindt de minister van deze D66-netwerkcorruptie?

Haagse wethouder is geselecteerd door Van Drimmelen

Hoe werkt dat? In deze stad bijvoorbeeld. Een WOB-procedure brengt aan het licht dat Dröge & Van Drimmelen zich suf declareren bij de gemeente. En wie tekenen die mega-declaraties? Nou, de D66-wethouders. Ze schrijven zelfs dat het budget op is. Nu even niet, Frans.

In hetzelfde Den Haag slingeren overal van die groene huur-brommertjes rond. Van het bedrijf Felyx. De milieupartij D66 is daar vast op tegen. Hoe zijn die daar dan toch terecht gekomen?

Weer de WOB-procedure van Ralph Sluijs. We lezen: ‘Dröge & Van Drimmelen legt contact tussen Felyx en vooral de wethouder.’ O, interessant. Wie is dat? Nou, Robert van Asten. In het blad De Democraat (2017) lezen we dat hij geselecteerd is door Frans van Drimmelen. Hij is deelnemer van een Drimmel-programma in Driebergen voor D66-toptalent.

OK. Je wordt dus geselecteerd door de lobbyboer, je wordt getraind door de lobbyboer en als je eenmaal wethouder bent, dan belt dat lobbybedrijf om wat te regelen voor een klant van hetzelfde lobbybedrijf. Voor wat, hoort wat.

Even een paar klanten van Dröge & Van Drimmelen:

  • Sustainable Development Goals Nederland van de Verenigde Naties. Wie is de voorzitter? Alexander Rinnooij Kan, D66.
  • De Consumentbond geleid door Lousewies van der Laan. D66.
  • Voorzitter VNO/NCW-west is partner bij Dröge & Van Drimmelen. Wie leidt VNO? Ingrid Thijssen van D66.
  • VVVF, de organisatie van verfproducenten – met daarin dominant: AkzoNobel, jarenlang geleid door Hans Wijers, van D66.

‘Wie zijn die mensen?’

De voorganger van deze minister is jonkvrouw Ollongren. Ze was eerst ambtenaar, maar dankzij Frans van Drimmelen komt ze heel hoog op de D66-lijst. Nummer 5. Nu, als minister van Defensie, koopt ze extra JSF’s. Wat is het lobbykantoor van JSF? Nou, Dröge & Van Drimmelen.

De politiek secretaris van D66 in Amsterdam-Zuid werkt voor Dröge & Van Drimmelen.

We herinneren ons de Kaag-documentaire uitgezonden door NPO66. De legendarische conversatie op de achterbank. Mevrouw Kaag is geschokt over de opkomst van partijen als de mijne. Dan vraagt ze: ‘Wie zijn die mensen?’ Het antwoord komt van haar voorlichter. Die werkt nu voor Coca-Cola, een klant van Dröge & Van Drimmelen.

Wie wil die spuuglelijke datacenters?

Wij als Kamer spraken recentelijk over stemrecht voor Nederlanders woonachtig in het buitenland. Ik werd gecontact door een Nederlander te New York. Wilde komen lobbyen. Een D66’er. Ik hem googelen. Blijkt te werken voor Dröge & Van Drimmelen.

Google wil heel Nederland vol zetten met die spuuglelijke datacenters. Een partner van Dröge & Van Drimmelen werkt voor Google. Het speelt in de provincies Groningen en Noord-Holland, waar (vooralsnog) D66 regeert. Tachtig procent van de bevolking wil het niet, maar de D66-gedeputeerden willen het wel.

Er was iemand clustercoördinator bij de fractie van D66 in de Kamer. Die gaat eerst werken voor Dröge & Van Drimmelen. Nu is hij lobbyist voor Facebook. Als minister Ollongren met haar desinformatie-verhaal komt, heeft deze man (namens Facebook) een gesprek met Ollongren. Hij heeft toegang. Hij wel. Tot deze D66-minister die weer haar carrière heeft te danken aan de baas van het lobbykantoor.

Overal in Nederland worden de instituties volgeplempt met D66’ers. Spoorwegen, Raad van State, (tot voor kort de NPO), Tweede Kamer, (tot voor kort de Rabobank), KLM, ANWB, Consumentenbond. Frans van Drimmelen zag het als zijn taak overal posities te veroveren voor zijn partij. En daarmee  dus voor zijn lobbybedrijf. Op heel veel ministeries werken ex-werknemers van Dröge & Van Drimmelen.

Is D66 niet gewoon de façade van een lobbykantoor?

Dröge & Van Drimmelen is vooral sterk in de sector van de groene maffia. Dus de branche die zich schathemeltje kan verrijken met windturbines, zonnepanelen etc. Het huidige kabinet geeft 108 miljard uit aan stikstof en klimaatwaanzin. Wat is dit anders dan het creëren van één grote voedseltrog voor de klanten van Dröge & Van Drimmelen?

D66 noemt zich een politieke partij. Maar is het niet gewoon de façade van een lobbykantoor? Hoe staat de minister tegenover de D66-netwerkcorruptie, die zich als een niet te stuiten venerische ziekte heeft ingevreten in ons openbaar bestuur?

*Martin Bosma is Tweede Kamerlid voor de PVV.

Bovenstaande tekst heeft Martin Bosma op dinsdag 8 mei 2023 uitgesproken bij het commissiedebat van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, met als onderwerp Integriteit Openbaar Bestuur. Wynia’s Week publiceert bovenstaande tekst met toestemming van de auteur.

Bosma meldt desgevraagd dat hij zich baseert op publicaties in de Volkskrant, de Groene, NRC, het D66-blad De Democraat, op het boek ‘Langs de Afgrond’ van Menno van der Land (‘Tien turbulente jaren in de geschiedenis van D66’), op de website van D&vD en op bovengemelde WOB-procedure van het Haagse gemeenteraadslid Ralph Sluijs.

Het bovenstaande betoog van Martin Bosma èn de reactie van minister Hanke Bruins Slot is ook te bekijken via YouTube

Wynia’s Week verschijnt 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving. De donateurs maken dat mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!