De Trump-haat kan blijvende schade veroorzaken

trump-mondmasker

Vanaf het moment dat president Trump zei dat Hydroxychloroquine (HCQ,  met azithromycin en zink) misschien kon helpen tegen Covid-19,  wisten alle Trump-haters hun marsorder: Trump is een tweede Hitler en daarom kan HCQ  niet goed zijn.

Ik schreef al eerder in Wynia’s Week dat HCQ, een beproefd middel tegen malaria, ook  helpt tegen covid-19 wanneer patiënten het vroeg innemen. Dat was toen vooral op gezag van prof Didier Raoult uit Marseille.

In april en mei liepen de media een tijd weg met een ander middel, het dure remdesivir – 3000 euro per behandeling. Alle Trump-haters, de New York Times en CNN  voorop, wisten zeker dat remdesivir goed was en HCQ slecht. Hoogtepunt van die episode was een hoofdartikel in het Engelse medische tijdschrift The Lancet tegen HCQ, goed voor de voorpagina van de New York Times. Dat artikel in The Lancet was gebaseerd op een fraudulente studie met verzonnen cijfers en twee weken later kwam dan ook keurig de rectificatie in The Lancet,  maar die  werd géén voorpaginanieuws in de NYT.

Video’s verwijderen omdat de president er naar verwees

Deze week hebben Facebook, Twitter en Youtube video’s verwijderd waarin dokters HCQ adviseren. Waarom? President Trump had naar zo’n video verwezen in een tweet. Dat was genoeg voor de Trump-haters

Prof Harvey Risch van de Yale School of Public Health is nu zo verontwaardigd dat hij scherpe taal hanteert in Newsweek van 23 juli: ‘Ik denk dat in de toekomst sociologen deze treurige episode zullen analyseren als een schoolvoorbeeld van hoe onwetenschappelijke factoren geen ruimte lieten voor onmiskenbaar medisch bewijs’.

Prof Risch kent twee Amerikaanse artsen die ‘honderden levens hebben gered door tijdig HCQ voor te schrijven, maar nu het risico lopen hun accreditatie te verliezen’. Risch verwijst ook naar Zwitserland waar de overheid een paar weken de huisartsen verbood om HCQ voor te schrijven: sterftecijfers werden korte tijd daarna vier keer zo hoog, maar keerden weer terug tot het eerdere, lagere niveau toen de regering in Bern het verbod weer ophief.

Prof Risch schat in  dat wereldwijd  tienduizenden patiënten  onnodig bezwijken aan covid-19, omdat HCQ verdacht is gemaakt om redenen die niets van doen hebben met wetenschappelijke, medische bevindingen.

Omdat de president er naar verwijst mag het niet deugen

HCQ vermindert de kans op ziekenhuisopname aanzienlijk bij tijdig gebruik. Prof Raoult had dat in februari al aangetoond en nu komt extra bevestiging in de meta-studie van Prof Risch. Maar omdat Trump positief is over HCQ – en nooit verder is gegaan dan correct beweren dat het waarde kan hebben, niet  dat het iedereen geneest –  kunnen de Trump-haters  de draai nog niet maken. 

Het lijkt wel alsof de haat nog toeneemt. Roger Cohen, een columnist van de NYT die ik al jaren bewonderde om zijn sociale artikelen over geweld tegen vrouwen, mensensmokkel en armoede schreef eerder deze week een haat-artikel vol verwijzingen naar het Derde Rijk van Hitler.

Hier is de onderkop: ‘Trump says he wants to protect law-abiding citizens. In 1933, Hitler issued his Decree of the Reich President for the Protection of People and State.’ Verderop citeert hij met instemming een beschrijving van Trump’s beleid als ‘een soort strategisch fascisme’. Dan wordt Trump’s marechaussee benoemd als Hitler’s ‘Freikorps’. Conclusie: ‘Trump is a fascist in the making’.

Over de echte Hitler is er het verhaal van de Britse attaché in Berlijn, Noel Mason-MacFurlane die in 1939 de kans had om Hitler tijdens een parade dood te schieten. Hij vroeg toestemming van Londen, maar minister Lord Halifax verbood het: ‘We hebben nog niet het punt bereikt waarop moord een substituut wordt voor diplomatie’. Als nu Cohen maar liefst vier keer verwijst naar Hitler in één column, dan werkt dat als een aanmoediging voor andere Trump-haters om wel alle grenzen op te zoeken, niet alleen verbaal, maar ook fysiek om Trump en zijn vermeend fascisme te bestrijden.

Amerika als boegbeeld van democratie erodeert

Amerika is uit het evenwicht na de politie-moord op George Floyd in Minneapolis maar gelukkig minder ernstig dan in het verleden. In 1968 stierven 43 mensen bij demonstraties na de moord op Martin Luther King, en vielen 11 doden tijdens de Democratische conventie in Chicago. De politie schoot eerder en met minder reserves dan nu. Bij rellen en plunderingen in Los Angeles in 1992 na vrijspraak van de politie in de Rodney King zaak stierven 63 mensen. Zo erg is het nu niet, en misschien is het grootste risico dan ook niet dat Amerikaanse steden in brand opgaan, maar dat de rol van Amerika in de wereld inkrimpt.

De plunderingen en de rellen, de toenemende misdaad, en de intimidatie van andersdenkenden in de media en aan de universiteiten vergroten anti-Amerikanisme in Europa en Azië. Dat houdt weer in dat de VS zich ongewaardeerd voelt als mondiale hoeder van de vrijheid en de rechtsorde.

Ondanks alle Amerikaanse fouten uit het verleden kunnen we toch beter vertrouwen op Washington met de scheiding der machten, regelmatige verkiezingen en vrije media, dan op dictator Poetin in Moskou of op onfeilbare leider Xi Jinping in Beijing. Trump-haters die zo makkelijk Hitler in een adem noemen met hun president maken het moeilijker om dat vertrouwen te geven en te ontvangen. Daar dreigt  de blijvende schade van de Trump-haat, ook als covid-19 weer achter ons ligt.