Hoe Nederland de grootste sponsor van de Europese Unie werd

syp-wynia-en-coen-de-jong-interview

Het is niet algemeen bekend, maar de Nederlanders zijn al een kwart eeuw de grootste sponsors van de Europese Unie. Dan hebben we het nog niet eens over de miljarden waarmee Griekenland en Italië in de euro worden gehouden, maar alleen over het vele geld dat naar Brussel gaat en het weinige dat terugkomt. In deze video leg ik uit hoe Nederland de grootste sponsor van Brussel werd.

In het weekend dat deze Wynia’s Week verschijnt, wordt er wederom een poging gedaan de nieuwe meerjarenbegroting voor de EU (zo’n 1100 miljard euro) voor de jaren 2021-2027) rond te krijgen tijdens een extra Europese Raad in Brussel. Het is voor het eerst in een half jaar dat de Europese regeringsleiders elkaar weer samen lijfelijk tegenkomen in Brussel. En Angela Merkel is nog meer dan anders de baas, omdat Duitsland dit half jaar voorzitter is van de EU. Als Litouwen dat is, merk je er niet veel van, maar Duitsland is natuurlijk een ander geval.

Prestigeklus voor Merkel

Merkel wil dit EU-voorzitterschap aan het eind van haar kanselierschap extra sjeu geven door het optuigen van een ‘Corona Herstelfonds’. Eerder kwam zij met de Franse president Emmanuel Macron overeen dat dat fonds 500 miljard zou omvatten, maar nu stelt zij zich achter de Europese Commissie, die er 750 miljard van wil maken, op basis van te lenen geld. Het wordt vervolgens gedeeltelijk gegeven en gedeeltelijk uitgeleend aan de EU-landen. Maar kortweg komt het er toch op neer dat de Europese begroting die lager had kunnen worden vanwege de Britse uitstapt (‘Nexit’) bijna verdubbeld wordt tot zo’n 1850 miljard euro.

Terwijl Nederland zowel qua doden als qua economische schade niet minder zwaar getroffen wordt dan de rest van de EU, zal het eind van het liedje weer zijn dat Nederland weer zwaarder moet aftikken.

Dat is een merkwaardige constante. Nederland betaalt graag voor de rest van de wereld. Nederland betaalt meer aan ontwikkelingshulp en aan EU-contributie. En als er een ramp is, dan betaalt Nederland weer meer dan de rest (en ziet minder terug).

Wat doen wij fout? Ik sprak er ook over met Harry Mens, als gast in zijn tv-programma BusinessClass.