Nederland in Europa: laten we doen als de Denen

20191230_114610-810x383-1
Leon Baten op bezoek

Ik kreeg bezoek van de 17-jarige scholier Leon Baten, die de kerstvakantie benut om een werkstuk voor school te maken – een werkstuk dat ook de basis moet vormen voor een boek. Leon interviewde mij over Nederland in de Europese Unie, of er een Nexit moet komen en nog het een en ander. Het werd een interessant gesprek.

Leon vroeg mij de hemd van het lijf over onderwerpen waarover ik de afgelopen decennia gaandeweg een oordeel heb gevormd, maar die voor mij zo vanzelfsprekend zijn geworden dat ik er misschien onvoldoende mee naar buiten treedt.

Bijvoorbeeld: moeten we in Nederland fan zijn van de Europese Commissie, omdat die de beschermer is van de kleine landen tegen de overheersing van de grote landen? Antwoord: de Commissie is eerder een werktuig in handen van grote landen dan een beschermer van kleine landen.

Of: zouden we als Nederland niet beter uit de Europese Unie kunnen stappen, als die van alles doet of nalaat dat niet in het belang van de burgers van Nederland is? Antwoord: ik ben tot de slotsom gekomen dat Nederland per saldo niet gebaat is bij het uit de Europese Unie stappen.

Wel vind ik dat Nederland niet meer – zoals tot dusver – er naar moet streven om koste wat kost mee moet doen als er weer nieuwe overdrachten van macht en geld naar Brussel aan de orde zijn. Nederland zou ook niet eindeloos energie moeten steken in het proberen de Europese route te beïnvloeden, omdat de Nederlandse invloed op het geheel nogal verwaarloosbaar is.

Nee, Nederland zou energie moeten steken in het scheppen van voorbehouden en uitzonderingen voor zichzelf. Dat is wat de Denen (en de Britten en de Ieren) tot dusver vaak deden. Om die reden doen de Denen niet (automatisch, verplicht) mee aan de euro, de door Brussel georganiseerde migratie en de Europese defensie.

Zo’n ‘Deense’ strategie kan trouwens ook best invloedrijk zijn, omdat het een onderhandelingsbasis verschaft tegenover Brussel, Berlijn en Parijs die Nederland anders niet zou hebben. Dus: weg van het altijd maar weer doen of je tegenspartelt en uiteindelijk tekenen bij het kruisje. Op naar het opt-out-model, dan wel Deense model.

Het hele interview van Leon Baten met mij staat op zijn website. KIJK hier

Tot de volgende Wynia’s Week!