Poetin in de kaart spelen? Dat doet Frans Timmermans misschien wel beter dan Thierry Baudet

Bouwman
De lijsttrekkers Thierry Baudet (FvD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) bij een ontvangst door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, november 2023. Foto: Robin Utrecht, ANP Foto.

Rusland, zo viel onlangs te lezen in de Volkskrant, hanteert steeds brutalere methoden om westerse democratieën te verzwakken, ‘van spionage tot sabotage’. Een paar decennia geleden, toen er nog communisten in het Kremlin bivakkeerden, werd dit soort analyses door progressieve Nederlandse media vaak afgedaan als ‘Koude Oorlogsretoriek’ en ‘vijanddenken’. Je kon daar maar beter niet aan beginnen, want dan kwam de ‘ontspanning tussen Oost en West’ in gevaar. Maar de tijden zijn veranderd. Uitvoerig praatte de Volkskrant ons bij:

‘Russische spionage is het laatste jaar drastisch van karakter veranderd. Voorheen kon het land in Europa gebruikmaken van spionnen met een dekmantel als diplomaat op Russische ambassades in het buitenland. Zij probeerden bronnen te werven en aan inlichtingen te komen. Maar sinds Europese landen in 2022 na de inval in Oekraïne diplomaten gingen uitzetten – Nederland stuurde zeventien Russen terug naar Moskou – moet het land een andere strategie kiezen. Digitale spionage biedt uitkomst.’

Onze energievoorziening is vast ook doelwit

Voor de hackers van Ruslands militaire inlichtingendienst GROe is Nederland als doorvoerland van westerse wapens extra interessant. Niet toevallig, aldus de Volkskrant, zijn Russische infiltratiepogingen ontdekt bij toeleveringsbedrijven van het ministerie van Defensie: ‘Op het moment dat Europese leiders steeds luider waarschuwen voor een mogelijke oorlog met Rusland, probeert dat land op tal van manieren de Europese Unie en de NAVO te ondermijnen.’

‘Tal van manieren’: laten we daar eens op doorborduren. Want bij hun pogingen om de westerse democratieën te verzwakken, zullen de heersers in het Kremlin vast en zeker ook onze energievoorziening niet over het hoofd zien. Dat is immers een essentieel onderdeel van onze infrastructuur en dus van groot belang voor onze economische prestaties en onze militaire weerbaarheid. Poetin en consorten mogen daarom hopen dat zoveel mogelijk Europeanen – Nederlanders incluis – in de waan komen te verkeren dat het einde der tijden nabij is: door klimaatverandering.

Natuurlijk, in de vier en een half miljard jaar dat de aarde bestaat is het klimaat voortdurend veranderd. Ook ging de zeespiegelstijging al eens twintig keer zo snel en waren er tijden met meer dan twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer als nu. Maar dat soort kennis is nu even niet in Russisch belang. Het gaat er namelijk om dat mensen gaan geloven dat we het naderende klimaat-armageddon alleen nog kunnen afwenden door middel van een energietransitie. In dat kader moet de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, bekend komen te staan als een duivelse praktijk die zo snel mogelijk dient te worden uitgebannen.

Maar is dat dan niet nadelig voor een fossiele exporteur als Rusland? Nee, want er is een tweede stap. Het is namelijk óók noodzakelijk en in Russisch belang dat zo weinig mogelijk mensen de voordelen gaan beseffen van kernenergie (goedkoop, veilig, nauwelijks CO2-uitstoot). Want dan zal als vanzelf worden gekozen voor ‘klimaatoplossingen’ die fataal uitpakken voor onze energie-infrastructuur: warmtepompen en elektrische auto’s die de vraag naar stroom opjagen, gekoppeld aan zonne- en windenergie, die het stroomnetwerk instabiel maken. Voorspelbaar gevolg: te weinig capaciteit om nieuwe bedrijven aan te sluiten, en dreigende stroomuitval ook voor kleinverbruikers, zoals huishoudens en winkeliers.

Schaamte en zelfkastijding

Behalve energievoorziening is ook voedselvoorziening van fundamenteel belang. Ook daar zouden de Russen dus aan ondermijning kunnen doen. Bijvoorbeeld door onze agrarische sector in diskrediet te brengen als veroorzaker van dierenleed en stankoverlast, vervuiler van grond- en drinkwater en – last but not least – als uitstoter van stikstof. Bijkomend voordeel: Nederland is het tweede exportland voor landbouwproducten ter wereld, dus het verdacht maken van onze boeren kan ook internationaal interessante destabiliserende effecten hebben.

We gaan nog even door. Want ondermijning door de Russen hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot materiële zaken. Landen hebben ook een mentale infrastructuur die onder vuur kan komen te liggen. Het Kremlin heeft bijvoorbeeld geen enkel belang bij een Nederland dat trots is en blaakt van zelfvertrouwen. Liever hebben ze een vijand die zich schaamt voor het eigen verleden en voortdurend aan zelfkastijding doet.

Ons aanhoudende geweeklaag over het Nederlandse slavernijverleden zal de Russen om die reden zeker bevallen, net als onze permanente zelfbeschuldigingen omtrent ‘islamofobie’, ‘institutioneel racisme’ en gebrek aan ‘diversiteit’. Een land dat zich wentelt in schuldgevoel is geen vitale opponent. We zwijgen dan nog over onze status als immigratieland met een steeds verder uitdijend multicultureel drama.

Ondermijning doen we zelf wel

Gelukkig voor de Russen hoeven ze zich nauwelijks in te spannen om al deze zaken te bevorderen. Want het in gevaar brengen van onze energievoorziening, het afbouwen van onze agrarische sector en het ondermijnen van ons nationale zelfbewustzijn kan het Kremlin met een gerust hart overlaten aan de Nederlanders zélf. Meer in het bijzonder aan onze progressieve politici, want als het gaat om klimaatalarmisme, anti-kernenergie-sentimenten, stikstofhysterie, massa-immigratie en onze collectieve schuldcultuur zijn zij de belangrijkste aanjagers.

Zo bezien is niet de openlijke Poetin-fan Thierry Baudet de man die Moskou het meest in de kaart speelt, maar eerder iemand als GroenLinks-PvdA-leider en Kremlin-hater Frans Timmermans. Wat kan politiek toch fascinerend zijn.  

Roelof Bouwman is columnist en adjunct-hoofdredacteur van Wynia’s Week. Hij schrijft over politiek, geschiedenis en media.

Wynia’s Week is jarig! Bent u al donateur? Doneren kan op verschillende manierenHartelijk dank!