‘Steeds meer jongeren weigeren zorgpremie te betalen’

Groot WW 29-06-2024

‘We naderen de grenzen aan de solidariteit,’ zegt gezondheidseconoom WIM GROOT. ‘Het is zaak om te voorkomen dat er generatietegenstellingen ontstaan tussen ouderen en jongeren. Enerzijds ouderen die steeds meer zorg willen en vooral op kosten van het algemeen. En anderzijds jongeren die geen zorgpremie betalen omdat ze niet langer willen betalen voor de (dure) wensen van ouderen.’

Scheve ogen

Ook het nieuwe kabinet heeft heel goed geluisterd naar de wensen van ouderen, zegt Wim Groot in dit videogesprek met Syp Wynia. Het gesprek is ook te beluisteren als podcast.

‘Gemiddeld gebruik je vooral zorg in de laatste jaren van je leven. Jongeren zijn vaak meer bezig met zaken als het klimaat of het gebrek aan woningen. We moeten oppassen dat het scheve ogen geeft dat ouderen via de zorg met miljarden extra worden bediend.’

Emotiebeleid

Nederland heeft waarschijnlijk toch al het meest uitgebreide en meest solidaire zorgstelsel ter wereld, benadrukt Wim Groot. Engeland heeft weliswaar een National Health Service, maar de meer welvarenden nemen daar geen genoegen mee en wenden zich tot particuliere klinieken en ziekenhuizen. In Duitsland moeten ouderen en hun familie in beginsel zelf de langdurige zorg regelen en/of betalen.

Toch is er de voortdurende drang – zeker ook bij een nieuwe regeringspartij als PVV – om de collectieve zorg in Nederland verder uit te breiden. Daarbij ontsnapt ook de nieuwe coalitie niet aan emotiebeleid, zegt Groot. Zo wordt het eigen risico over enkele jaren wel verlaagd, maar dan gaat de premie omhoog. Dat is bijvoorbeeld in het nadeel van mensen met lage inkomens en weinig zorgconsumptie.

Veel GGZ en Jeugdzorg

Dat de Nederlandse collectieve gezondheidszorg zo duur is – een kleine 6000 euro gemiddeld per Nederlander per jaar – komt dus zowel door de ruime beschikbare zorg als het feit dat er zo weinig eigen betalingen zijn. In vergelijking met andere landen wordt er in Nederland minder uitgegeven aan ziekenhuizen en medicijnen, maar (veel) meer aan GGZ, Jeugdzorg en langdurige zorg.

Dat is niet omdat Nederlandse volwassenen en kinderen voor zover bekend meer geestelijke problemen hebben dan in andere landen, maar omdat – in het geval van de Jeugdzorg – vooral veel kinderen met min of meer gangbare problemen ook Jeugdzorg krijgen (waardoor overigens de echte probleemgevallen in de verdrukking komen).

Wynia’s Week is er steeds weer, met onafhankelijke en verrassende berichtgeving, in artikelen, video’s en podcasts. Dat wordt mogelijk gemaakt door u: de lezers, kijkers en luisteraars die vaak ook donateur zijn. Doet u ook mee? Graag!