VVD-leden roeren zich: ‘Bij VVD-koers schieten tranen je in de ogen’

wwtv
Reinier Geerligs (rechts) van ‘Klassiek Liberaal’ in de VVD, te gast bij Wynia’s Week TV.

Het profiel van de VVD is aan het verwateren en VVD-thema’s dreigen in het kabinetsbeleid onder het tapijt te worden geveegd. In het regeerakkoord van Rutte Vier heeft de VVD ‘gewoon veel te veel ingeleverd’. Een groep actieve VVD-leden hult zich niet langer in stilzwijgen en stapt naar voren. De toekomst van hun partij staat op het spel.

Op thema’s als asiel- en migratie en stikstof ‘kennen wij de VVD niet meer terug’. ‘Daar schieten je de tranen in de ogen.’ Aldus Reinier Geerligs. Hij spreekt namens de groep ‘Klassiek Liberaal’, ruim honderd actieve VVD-leden die zich ernstig zorgen maken over de koers van hun partij.

‘Er moet zuurstof in de VVD worden geblazen,’ zegt Geerligs, lid van de kerngroep van Klassiek Liberaal. Geerligs is 37 jaar en werkzaam in de personeelssector. Hij woont in Rijssen, Overijssel.

‘Liberale kernwaarden terug’

Klassiek Liberaal werd twee jaar geleden opgericht omdat het profiel en de zichtbaarheid van hun partij hen zorgen baarde. SYP WYNIA spreekt met Reinier Geerligs in deze aflevering van Wynia’s Week TV, tevens podcast.

Doorgaans is er hooguit zacht gemor in de VVD-gelederen, als partijleider Mark Rutte weer verregaande concessies heeft gedaan aan andere coalitiepartijen (of aan grote landen binnen de EU). ‘Klassiek Liberaal’ binnen de VVD, een groep kaderleden, wethouders en statenleden, laat het daar niet bij. De VVD moet terug naar de liberale wortels, ‘de thema’s van Frits Bolkestein’ moeten weer op de agenda en de VVD in de Tweede Kamer moet zich kritisch, dualistisch opstellen over het regeringsbeleid.

Herhaaldelijk valt het woord ‘pijnlijk’ of zelfs ‘enorm pijnlijk’ in het gesprek met Reinier Geerligs. Over wat er het afgelopen jaar door de VVD allemaal weggegeven is in de coalitiebesprekingen. Over de boeren die van het CDA overgestapt waren naar de VVD en nu overstappen naar de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas.

‘Wat ik merk is dat veel VVD-leden het kabinetsbeleid met argusogen volgen,’ zegt Geerligs. ‘Als het gaat om de gestegen lastendruk, om migratie, om het klimaat en stikstof: allemaal thema’s waarvan wij zeggen: wij horen de VVD te weinig. Wij zijn ook een ondernemerspartij. Maar ondernemers draaien op voor de kosten van het kabinetsbeleid.’

Kabinet gedomineerd door D66

‘VVD-thema’s dreigen onder het tapijt te worden geveegd,’ aldus Geerligs. ‘Nu is er weer de plicht om over een paar jaar hybride warmtepompen aan te schaffen. Dat is een vorm van dwang. Dwang is er ook voor gemeenten die statushouders voor een woning voorrang moeten geven boven burgers van Nederland. De dwang komt steeds meer naar voren [in het kabinetsbeleid] en dat is een ontwikkeling waarvan wij vinden dat de VVD daar veel actiever in moet optreden,’ zegt Geerligs. ‘Wij vinden dat de VVD terug moet naar de liberale kernwaarden.’

Er is niet alleen in het coalitieakkoord teveel ingeleverd, zegt Geerligs, maar op veel te veel punten wordt het kabinetsbeleid gedomineerd door D66 en D66-leider Sigrid Kaag. ‘Frits Bolkestein was kritisch op de [uitdijende] Europese Unie. Maar wat je nu merkt, is dat de VVD het pad volgt van D66. En D66 wil vooral heel veel Europa. Wij willen een verstandig Europa. En geen eurobonds [EU-staatsleningen].’

‘Sigrid Kaag is wel heel dominant aanwezig’ zegt Geerligs. ‘Zij is minister van Financiën, maar bemoeit zich met alles, behalve financiën. We zien dat D66 wel een hele dikke vinger in de pap heeft over waar we heen willen met Nederland.’

‘Fractie is te volgzaam’

Geerligs mijdt persoonlijke kritiek op partijleider Mark Rutte en richt zijn pijlen vooral op de Tweede Kamerfractie van de VVD. Die is te volgzaam, te onzichtbaar, te weinig kritisch op het kabinet.

Er is volgens Geerligs voldoende ruimte voor regeringspartij VVD om met eigen plannen te komen: ‘Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen gesloten. De VVD-fractie heeft alle vrijheid om zich te ontwikkelen tot buitenboordmotor van het kabinet. Er moet veel meer dualisme komen.’

Asiel: Denemarken als voorbeeld

‘Wij missen een lange termijnvisie, zegt Geerligs. ‘Waar staat Nederland over dertig jaar?’ Weer noemt hij Frits Bolkestein, succesvol partijleider in de jaren ’90, als voorbeeld. ‘Die zei ruim dertig jaar geleden al: het migratiebeleid, daar moeten we mee uitkijken. Daar was de VVD leidend mee. Nu niet. Te weinig.’ Als het aan Klassiek Liberaal ligt neemt Nederland op migratiegebied een voorbeeld aan een land als Denemarken, dat wil dat asielzoekers zich niet in Europa, maar in het (Afrikaanse) Rwanda melden en daar worden geselecteerd.

Geerligs maakt zich zorgen over de toekomst van de VVD. ‘De PvdA was ook de grootste. Het CDA was de grootste. Ook voor de VVD bestaat de kans dat je lang de grootste bent en daarna kopje onder gaat. Dat de VVD al zo lang de grootste is, is op zich een knappe prestatie. Maar juist dan moet er continu zuurstof in de partij worden geblazen. Dat vergt debat en dat vergt durf.’

De VVD na Rutte

Wat is de VVD na Rutte? Geerligs: ‘Ik heb geen glazen bol. Maar daarom zijn wij er. Wij zorgen dat ons geluid gehoord wordt. Wij hebben goede contacten in de partij, in het hele land. Wij komen met moties in de Algemene Ledenvergadering.’

‘Waarom wij de VVD van Bolkestein terug willen is ook de noodzaak van een vooruitziende blik, zegt Geerligs. Bolkestein bleef in de Kamer zitten, als het VVD-gezicht. Sophie Hermans, de huidige VVD-fractievoorzitter, moet die Bolkestein-rol op zich nemen. ‘Zij moet het doen. We zouden van haar graag meer visie willen zien. Wat wil Sophie Hermans met de VVD?’

Wynia’s Week valt iedere woensdag en zaterdag in vele duizenden mailboxen. De donateurs maken dat mogelijk. Bent u nog geen donateur? U kunt zich HIER aanmelden. Hartelijk dank!