We moeten niet langer Poetin’s oorlogsmachine financieren

russische-soldaten-in-oekraine
Russische soldaten in Oekraïne.

Het is oorlog in Europa. Als we iets hebben geleerd de afgelopen weken is het dat als het om Poetin gaat, de somberste voorspellingen werkelijkheid worden. Het Westen heeft continu onderschat en is te optimistisch geweest over wat Poetin zou gaan doen. Poetin schaart zich in het rijtje met Hitler en Stalin, Europese dictators die hun buurlanden binnenvallen.

De speeches die Poetin deze week hield vallen alleen te vergelijken met die van Hitler in de jaren dertig. Hier sprak een man die tegelijk gestoord en angstaanjagend was. Poetin is er op uit de Oekraïne als natie te vernietigen. Ondertussen is hij verantwoordelijk voor de dood van inmiddels al honderden onschuldige burgers.

De westerse wereld moet duidelijk maken dat voor deze massamoordenaar in Europa geen plaats is. Met grote eensgezindheid zijn sancties tegen Rusland afgekondigd. Zo lang Poetin aan de macht is, dient Rusland te worden geïsoleerd van de rest van de wereld.

Langdurige confrontatie

Hoe lang Oekraïne verzet kan bieden, is onduidelijk. De dreiging van Poetin zal na de bezetting van Oekraïne alleen maar groter worden. Alleen met repressie zal hij de Oekraïne-bevolking onder de duim kunnen houden. Om de onvrede onder zijn eigen bevolking de baas te blijven zal hij de buitenwereld nog meer dan nu als de vijand afschilderen. Het Westen zal zich moeten voorbereiden op een langdurige confrontatie met Rusland. We zullen onze defensie-uitgaven snel moeten verhogen en het leger versterken.

Het Westen volgt tot nu toe een strategie uit het handboek politicologie waarbij een daad van agressie direct wordt afgestraft door een sanctie, maar tegelijk wordt aangegeven dat het mogelijk blijft om de verhoudingen te herstellen als de agressor op zijn schreden terugkeert. De gedachte hierbij is dat de agressor uiteindelijk inziet dat hij beter af is als hij zich coöperatief gedraagt. De vraag is wel of een dergelijke strategie die gebaseerd is op rationeel gedrag werkt bij Poetin die gedreven wordt door rancune en ressentiment.

We moeten streven naar ‘regime change’

De bizarre redevoeringen die Poetin deze week hield wekken de indruk dat er met hem geen verstandig gesprek meer te voeren is. Het Westen kan zich daarom beter richten op de kliek rond Poetin en op het Russische volk en aan hen duidelijk maken dat het leven steeds slechter wordt als ze Poetin blijven steunen en pas verbetert als ze Poetin op de ‘mestvaalt van de geschiedenis’ dumpen. Het doel van de sancties moet zijn om ‘regime change’ in Rusland te bewerkstelligen.

Daarvoor moet het Westen wel een assertievere strategie kiezen. De VS en Europa volgen een strategie waarbij wordt gereageerd op de acties van Rusland. Poetin heeft het initiatief: hij stelt de eisen en de VS en Europa reageren. Onderhandelen met Poetin heeft geen zin, als hij alleen eisen stelt en het Westen moet toegeven. Het Westen zou meer het initiatief moeten nemen.

Blaas Radio Free Europe nieuw leven in

Het doel van de sancties zou moeten zijn een herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne en een herstel van de situatie van voor 2014 toen Rusland de Krim bezette. De discussie over sancties is nu te veel gericht op de vraag welke sancties opgelegd moeten worden en of deze stapsgewijs moeten worden ingevoerd of niet.

In plaats daarvan kan het Westen beter duidelijk maken wat Rusland moet doen om van de strafmaatregelen af te komen. Dat voorkomt ook dat na verloop van tijd sommige West-Europese landen vinden dat de sancties lang genoeg hebben geduurd en vinden dat de betrekkingen met Rusland weer genormaliseerd moeten worden zonder dat Rusland zijn agressie tegen zijn buurlanden heeft gestaakt.

Het Westen zou aan de Russische bevolking duidelijk moeten maken dat een invasie in Oekraïne onacceptabel is, dat hun leider verantwoordelijk is voor de slachtoffers van de oorlog en dat het leven van de Russen alleen beter wordt en de sancties alleen worden opgeheven als Rusland zich aan de internationale regels en normen houdt. De Russische media zijn vrijwel allemaal in handen van Poetin. Het Westen zal zijn eigen communicatiemiddelen moeten ontwikkelen om dit aan de Russische bevolking duidelijk maken. Radio Free Europe zou weer nieuw leven ingeblazen moeten worden.

Isoleer Rusland volledig

Als Poetin doorgaat op het pad naar een volledige invasie van Oekraïne, zouden de sancties moeten leiden tot een volledige isolatie van Rusland. Dit zou naast economische strafmaatregelen die nu zijn genomen een inreisverbod voor Russen in de EU, het afsluiten van Rusland van het internationale betalingsverkeer (Swift), het uitsluiten van Russische sporters van internationale wedstrijden en het verbreken van de wetenschappelijke contacten moeten omvatten.

Nu al zou de Russische oligarchen en de kliek waarop Poetin steunt het recht ontzegd moeten worden om hier in de EU huizen te bezitten, te winkelen, hun kinderen naar universiteiten te sturen en zich hier in ziekenhuizen te laten behandelen. De Russische oligarchen die hier in het Westen wonen en Poetin steunen, zouden teruggestuurd moeten worden naar Rusland.

Stop afhankelijkheid van Russisch gas

Poetin is de grootste bedreiging voor de westerse wereld sinds Stalin en de slechtst denkbare leider voor Rusland. Poetin heeft niets gedaan om Rusland economisch te ontwikkelen. Hij heeft het land vrijwel volledig afhankelijk gemaakt van de export van grondstoffen, zoals olie en gas. Hij verkwanselt het natuurlijke kapitaal van Rusland. Met de opbrengst hiervan heeft hij zichzelf en zijn kliek verrijkt en het Russische leger gemoderniseerd.

Veertig procent van het gas dat we in Europa verbruiken komt uit Rusland. Het was kortzichtig van Europa om zich zo afhankelijk te maken van Russisch gas. Het korte termijn belang van goedkoop gas won het van de lange termijn risico’s die kleven aan Russische afhankelijkheid. Europa moet zo snel mogelijk van het Russische gas af. Zolang we Russisch gas gebruiken financieren we Poetin’s oorlogsmachine. De raketten en kogels die Poetin gebruikt om Oekraïners te doden zijn gekocht met het geld van het gas waarmee wij onze huizen verwarmen. Door Russisch gas te kopen houden we Poetin in het zadel.

Steun Oekraïne

Het Westen moet niet alleen Rusland straffen, maar ook Oekraïne steunen. Oekraïne betaalt een hoge prijs, de oorlog verarmt Oekraïne. Volgens The Economist heeft de oorlog met Rusland tussen 2014 en 2020 Oekraïne 280 miljard dollar gekost. De huidige crisis kost het land twee tot drie miljard dollar per maand. De oorlog verwoest de infrastructuur.

De bezette gebieden in Donetsk en Loegansk zijn sinds de bezetting sterk verarmd. Dat zal na een Russische bezetting met het gehele land gebeuren. De economische activiteit in het oorlogsgebied is vrijwel tot stilstand gekomen. De nationale munt, de grivna, is verder in waarde gedaald. Deze waardedaling kostte het land voor de oorlog al anderhalf tot twee miljard dollar per maand.

Buitenlandse investeerders zijn het land ontvlucht vanwege de oorlogsdreiging. Door de onzekerheid stijgt de rente waardoor de investeringen verminderen. Zodra Poetin van het toneel is verdwenen, de Russische bezetting voorbij is en de territoriale integriteit is hersteld, moet er een Marshall plan komen voor de (weder)opbouw van Oekraïne. We moeten Oekraïne steunen.