WOKELAND: hoe kleine groepjes activisten Nederland naar hun hand zetten

wokkel

In amper tien jaar tijd wisten kleine groepjes actievoerders de Nederlandse media, de vaderlandse geschiedenis, het subsidiebeleid, de taal en het nationale zelfbeeld naar hun hand te zetten. Nederland werd een Schuldig Daderland. De zelfbenoemde slachtoffers eisten met opmerkelijk succes op tal van terreinen bijstelling van de nationale identiteit.

Piet en gender

Coen de Jong beschrijft in Wokeland voor het eerst hoe aan huidskleur en ‘gender’ ontleende Amerikaanse denkbeelden in hoog tempo vat kregen op Nederland. Het begon met acties tegen Zwarte Piet en verschoof al snel naar de slavernijgeschiedenis en ‘institutioneel racisme’.

Nederland buigt mee

Ondertussen voegde de eveneens uit de VS geïmporteerde ‘genderneutraliteit’ zich in de woke-agenda. De Nederlandse autoriteiten bogen in opvallend hoog tempo mee onder de morele druk van activisten, zonder dat er een politiek debat aan te pas kwam. Een beperkt aantal politici en bestuurders speelde daarbij een opvallende rol.

Schrijver: Coen de Jong

Coen de Jong (1969) is schrijver en publicist. In 2021 verscheen van zijn hand het veelbesproken Dwingeland, Orwell in de polder, over de inperking van rechten en vrijheden onder invloed van digitalisering en pandemiebestrijding.

Nu te koop

‘Wokeland, hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving’ van Coen de Jong verschijnt op 25 november 2022 en is overal te koop, zoals hier, in de winkel van Wynia’s Week. ‘Wokeland’ is een uitgave van Uitgeverij Blauwburgwal en omvat 242 bladzijden.

Uitgeverij Blauwburgwal

Uitgeverij Blauwburgwal publiceert verrassende, informatieve boeken over actuele ontwikkelingen. De boeken zijn overal te koop, zoals in de winkel van Wynia’s Week.  

(Media kunnen contact opnemen met de uitgever via info@blauwburgwal.nl)