Wordt er nog afgerekend met RutteDrie?

Kabinet-rutte3-bordes

Politici zitten in de aanloop naar de verkiezingen de bomen in de hemel te beloven. Maar wat beloofden ze de vorige keer eigenlijk, en wat is er van terechtgekomen?

RutteDrie is op hoofdlijnen geen succesvol kabinet. Je kunt het kabinet niet aanrekenen dat Corona het land binnenstroomde. Maar dat is niet het enige dat het kabinet deed of naliet.

Er zou minder geld naar Europa, maar het werd het dubbele. De immigratie steeg naar recordhoogte, maar er werden veel te weinig huizen gebouwd. Het klimaatbeleid, het belangrijkste doel, is een debacle geworden. En de Toeslagenaffaire is een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis.