Week 23 - 2019

Komt het klimaatbeleid pas na Prinsjesdag?

Het kabinet zou nu toch eindelijk het Klimaatakkoord aftimmeren? En waarom hoort u daar niets van? Misschien hoopt premier Mark Rutte dat het wel goed komt als u het een beetje vergeet, dat gasverbod en zo | Minister Ingrid van Engelshoven (D66) wil de Nederlandse geschiedenis herschrijven, om de allochtonen te bedienen | In Den Haag en Straatsburg drijft Thierry Baudet de Christenbroeders uiteen | De generalist wint

Kabinet hoopt dat u het klimaatbeleid beetje vergeet

Ik heb het vaker gezegd: het klimaatbeleid van het kabinet-RutteDrie is gedoemd te stranden. Het kabinet lijdt aan overspannen pretenties, die het op ondemocratische wijze tegen hoge kosten wil doordrukken en dat ook nog zonder dat de kosteneffectiviteit voorop staat. Het klimaatbeleid heeft alle trekken van een onbetaalbare, monomane, irrationele missie....

Minister wil historie Nederland herschrijven

Tot welk jaar regeerde Floris V? Wie waren de vier broers van Willem van Oranje?Wanneer stierf Requesens en welk gevolg had zijn plotselinge dood? Waardoor ontstond de Tweede Engelse Oorlog? In welk gewest is nooit een stadhouderloos tijdperk geweest? Welke landen namen deel aan de Spaanse Successieoorlog? Wie waren de ouders...

Baudet splijt de Christenbroeders

Het is zover. CU en SGP lijken ieder een andere weg te gaan. Geen scheuring, meer een verlating. Dat loopt al veel langer. Toen de ChristenUnie in 2000 ontstond bleef de SGP op zichzelf opereren. Vanwege praktische voordelen en ook wel een beetje vanwege het broederlijke geloofsaspect werd besloten om doorgaans...