Week 26 - 2024

Onze onzinnige koplopersambitie inzake klimaat is contraproductief

intro

KORTZICHTIG Maarten van Andel: 1 procent wereldwijde CO2-reductie bespaart vijf maal zoveel als halvering in Nederland | PARADOX Menno Tamminga: Potsierlijk: Brussel bestraft de invoer van Chinese elektrische auto’s, Nederland geeft juist subsidie | GÊNANT Roelof Bouwman: De AIVD heeft te vaak geblunderd om nog ons blinde vertrouwen te genieten | FRANKRIJK Macrons hoop gaat niet in vervulling: uiterst rechts en uiterst links zijn populairder dan ooit. Door René ter Steege | KRANT Einde Persmuseum illustratief voor teloorgang Nederlandse dagbladjournalistiek. Door Theo Jongedijk | OM Bart Collard: Strafzaken zoals die tegen Richard de Mos leiden tot een angstcultuur die de democratie schaadt | BOEK Arie Graafland las Yasmine Mohammed: Getrouwd met een moslimterrorist – en dan ontsnappen en opnieuw beginnen |  

WYNIA’S WEEK ligt iedere woensdag- en zaterdagmorgen bij u op de mat. De donateurs maken dat mogelijk. Wordt u ook donateur? Dat kan HIER. Hartelijk dank!
MaartenvanAndel 26-6-24

Onzinnige koplopersambitie inzake klimaat is contraproductief

Stel je voor dat alle spelers van het Nederlands Elftal – ook de goed keepende Bart Verbruggen – topscorer zouden willen worden. Dan zouden we als team waarschijnlijk alle wedstrijden verliezen. Dit is echter wel wat het demissionaire kabinet met het coalitieakkoord van 2021 nastreefde in Team EU: ‘koploper worden in...

MennoTamminga 26-6-24

Potsierlijk: Brussel bestraft de invoer van Chinese elektrische auto’s, Nederland geeft juist subsidie

Bent u op zoek naar de auto van uw dromen? De Chinese autoproducent BYD, de afkorting staat voor Build Your Dreams, maakt het u gemakkelijk. Op de website van de Nederlandse importeur van BYD kunt u via een link een formulier invullen en dan is het kassa. De Nederlandse overheid geeft...

RoelofBouwman 26-6-24

De AIVD heeft te vaak geblunderd om nog ons blinde vertrouwen te genieten

Na naslagonderzoek door de AIVD verdween PVV-Tweede Kamerlid Gidi Markuszower onlangs uit beeld als kandidaat-minister van Asiel en Migratie. Het onderzoek, zo bevestigde demissionair CDA-minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), had ‘negatieve bevindingen’ opgeleverd. Welke precies, wilde hij niet zeggen. Dat het allemaal zo was gelopen, bewees volgens De Jonge dat...

RenéterSteege 26-6-24

Macrons hoop gaat niet in vervulling: uiterst rechts en uiterst links zijn populairder dan ooit

Gaat uiterst rechts straks Frankrijk meebesturen als het Rassemblement National (RN) de parlementsverkiezingen wint? Dat is mogelijk sinds bij de Europese verkiezingen de partij van Jordan Bardella en Marine Le Pen de concurrentie verpletterde. Waarop president Emmanuel Macron vervroegde parlementsverkiezingen aankondigde. Zondag 30 juni is de eerste ronde, een week later...

TheoJongedijk 26-6-24

Einde Persmuseum illustratief voor teloorgang Nederlandse dagbladjournalistiek

Een paginagrote advertentie was eind mei het noodsignaal van tientallen Nederlandse nieuwsmedia aan het rechtse kabinet in wording om af te zien van een verhoging van het lage naar het hoge btw-tarief op kranten en digitale media. Uitgevers, hoofdredacties en journalisten zien de bui al hangen als medio komend jaar er...

BartCollard 26-6-24

Strafzaken zoals die tegen Richard de Mos leiden tot een angstcultuur die de democratie schaadt

De partij van Richard de Mos won de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag in 2018. Daardoor trad De Mos als wethouder toe tot het College van Burgemeester en Wethouders. Hij werd ervan verdacht in die rol, in de daarop volgende twee jaren, verschillende delicten te hebben gepleegd, te weten ambtelijke omkoping, deelname...

WW Graafland 22 juni 2024

Getrouwd met een moslimterrorist – en dan ontsnappen en opnieuw beginnen

Met ‘Ik ben vrij’ staat Lale Gül opnieuw hoog in de bestsellerlijsten. Al in 2019 schreef de Canadese Yasmine Mohammed een opzienbarend boek over haar ontsnapping aan een orthodox moslimmilieu. Het is een zeldzaam open en aangrijpend verhaal. Unveiled verscheen vijf jaar geleden in eigen beheer. Geen enkele uitgever durfde er...

WW Spruyt 22 juni 2024

Verwijzing naar nazi’s ontkent praktijk van ‘omvolking’

Aanstaande maandag, ’s middags om vijf uur, dan is het zover. Een hoorzitting waarnaar de media en de oppositie misschien wel handenwrijvend uitkijken, en waarbij de coalitie een beetje het hart vast houdt. Het is dan namelijk de beurt aan de beoogd minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber van de...

WW Jaspers 22 juni 2024

Een digitale spion in elk mobieltje, voor uw eigen bestwil

Afgelopen donderdag zou de Europese ministerraad stemmen over een vérstrekkend voorstel om de online verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Daarna zou het nog moeten worden voorgelegd aan het Europees Parlement. De ministerraad besloot het echter niet eens op een stemming aan te laten komen, omdat het voorstel nu waarschijnlijk geen...

WW Groot 22 juni 2024

Laat zorgverzekeraars huisartsen in loondienst nemen

Vier grote zorgverzekeraars hebben huisartsenketen Co-med in gebreke gesteld vanwege de slechte kwaliteit zorg die het levert. De huisartsenpraktijken van Co-med zijn soms slecht bereikbaar voor spoedgevallen, er zijn vaak onvoldoende huisartsen aanwezig en medewerkers moeten zorgtaken uitvoeren waarvoor ze niet bevoegd zijn. De ingebrekestelling door de zorgverzekeraars is een eerste...

WW Bomhoff 22 juni 2024

Leef in het vertrouwen dat de hel – zo die al bestaat – uiteindelijk leeg blijft

De Turks-Nederlandse Lale Gül groeide op in een milieu gedefinieerd door strenge religie, maar ze klaagt nauwelijks over de dogma’s en de inhoud van die religie. Wel schrijft ze in haar nieuwe boek Ik ben vrij: ‘Ik vind het belachelijk en storend dat het geloof altijd buiten schot moet blijven’. Maar...

WW Wansink 22 juni 2024

Hoe een eiland verdween – en toch weer boven water kwam

Begin februari 1825 teisterde een orkaan, in combinatie met springtij en een stortvloed uit rivieren, de Zuiderzee. Overal braken dijken door. Honderden mensen en tienduizenden dieren verdronken. Huizen werden verwoest, schepen op het land gesmeten. Schokland, het eiland ter hoogte van Emmeloord in de Noordoostpolder, verdween volledig onder water. Zeshonderd van...

WW Vervloed 19 juni 2024

Donald Trump terug in het Witte Huis? Dat zou voor Europa en het Midden-Oosten een zegen zijn  

Een terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis wordt steeds waarschijnlijker. De polls geven hem al geruime tijd een voorsprong op ‘incumbent’ Joe Biden en die voorsprong zou weleens groter kunnen worden na het eerste televisiedebat tussen de twee kandidaten (27 juni) en de Nationale Conventie van de Republikeinse Partij...

WW Frentrop 19 juni 2024

Stop eens een keer met al die gespeelde woede

‘Selectieve verontwaardiging is een pleonasme,’ zo luidt een bon mot van wijlen Joop Goudsblom, de socioloog. Inderdaad is selectieve verontwaardiging net zoiets als jonge kinderen of een vals voorwendsel. Zoals ieder kind jong is en ieder voorwendsel vals, zo is verontwaardiging altijd selectief. Het is immers niet de handeling die de...

WW Collard 19 juni 2024

Is Vrouwe Justitia wel blind genoeg voor Ali B? 

In Nederland lijken de publieke opinie en emoties in sommige strafzaken een steeds belangrijkere rol te spelen. Dat is niet goed. Nattevingerwerk hoort niet bij de rechtspraak. Rechters dienen zo objectief mogelijk te oordelen, zonder emotionele inmenging, bijna als robots. Anders komt de rechtszekerheid in het geding. Alleen bij terroristische delicten...

WW Tamminga 19 juni 2024

Media hebben macht. Maar wie heeft de macht bij de media?

Nederland heeft, bij wijze van spreken, bijna 18 miljoen nieuwsconsumenten, maar over de eigenaren van de kranten, tv-zenders, radiostations, streamingdiensten en websites lezen en horen zij weinig. Dat is op zich verrassend, want er zijn er per saldo maar vier, van wie drie van buitenlandse origine. De vier concurreren met elkaar...