Bart Jan Spruyt: ‘Nee, hij doet geen act, we zien nu pas de échte Geert Wilders’

WWTV Spruyt 11 april 2024 DEF

Geert Wilders lijkt zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden. Hij is minder radicaal, doet de ene concessie na de andere en zijn partij lijkt op weg naar regeringsdeelname. BART JAN SPRUYT leerde de PVV-leider twintig jaar geleden goed kennen en is niet verbaasd over die transformatie. ‘De Wilders die we nu zien, is de échte Wilders’, zegt hij in gesprek met ROELOF BOUWMAN voor WWTV.

Historicus, docent en publicist Bart Jan Spruyt (60), sinds kort columnist van Wynia’s Week, geldt als een van de aanjagers van het conservatisme in Nederland. Toen Geert Wilders zich in 2004 afsplitste van de VVD, zag hij in hem aanvankelijk het boegbeeld van een nieuwe politieke beweging op conservatieve grondslag. Maar na een veelbelovend begin liep de samenwerking spaak.

Wilders, constateerde Spruyt, gaf de voorkeur aan een populistische strategie. ‘Een kopvoddentaks, moskeeën sluiten, de koran strafbaar stellen: ieder weldenkend mens wist dat dat niet ging gebeuren.’ Maar daar was het Wilders ook niet om te doen. ‘Hij wilde de kloof tussen de politieke elite en het gewone volk blootleggen. En zo de noodzaak van zijn partij aantonen.’

Toen dat eenmaal was gelukt, kon Wilders zijn zelfgekozen rol van buitenstaander opgeven. Daaraan zijn wel risico’s verbonden, analyseert Spruyt. ‘Als het Wilders nu niet lukt om op het punt van belastingverlaging en afschaffing van het eigen risico dingen voor zijn achterban te regelen, rest hem alleen het onderwerp migratie. En juist op dat punt kun je vanwege internationale verdragen niet op korte termijn iets concreets realiseren.’

PVV, NSC, BBB, JA21, SGP: conservatieve krachten zijn in Nederland nog steeds verdeeld over diverse partijen. ‘Als je die mensen een zaterdag bij elkaar zet, schrijven ze zo een conservatief beginselprogramma op basis waarvan ze prima kunnen gaan samenwerken,’ denkt Spruyt. ‘Maar dat doen ze niet, want er zijn altijd partijbelangen en kortetermijnbelangen. Het is leuk om over te dagdromen, maar we zullen op korte termijn geen conservatieve partij krijgen. Hoogstens een federatie “met behoud van eigen identiteit”, zoals we dat in Nederland altijd zo mooi zeggen.’

WWTV is er ook als podcast. Kijk op https://www.wyniasweek.nl/podcast/

Wynia’s Week maakt meer dan honderd internetkranten en vijftig video-interviews per jaar. De donateurs maken dat mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!