Kabinetsformatie

Alle artikelen in Kabinetsformatie.

tamminga

Met dank aan verkiezingswinnaar PVV wordt het klimaatbeleid van verliezer Rob Jetten nu voortgezet door Sophie Hermans

Groen rechts, kent u de combinatie? In het najaar van 2008 schreef Mark Rutte, toen een onervaren en zoekende VVD-partijleider, een toekomstperspectief. De titel: Pamflet van een optimist. Hij wilde naast de klassieke VVD-onderwerpen zoals veiligheid, eigen huis en inkomen ook niet-materiële thema’s agenderen, zoals milieu en onderwijs. De ondertitel van zijn pamflet luidde: Naar […]

RoelofBouwman 26-6-24

De AIVD heeft te vaak geblunderd om nog ons blinde vertrouwen te genieten

Na naslagonderzoek door de AIVD verdween PVV-Tweede Kamerlid Gidi Markuszower onlangs uit beeld als kandidaat-minister van Asiel en Migratie. Het onderzoek, zo bevestigde demissionair CDA-minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), had ‘negatieve bevindingen’ opgeleverd. Welke precies, wilde hij niet zeggen. Dat het allemaal zo was gelopen, bewees volgens De Jonge dat het ’systeem precies gewerkt […]

WWTV 15-6-24

‘Klimaatoptimist’ Arnout Jaspers heeft gratis advies voor het nieuwe kabinet. ‘We kunnen met veel minder windmolens toe!’ VIDEO! PODCAST!

Van ARNOUT JASPERS verscheen kort geleden zijn nieuwe boek ‘DE KLIMAATOPTIMIST’. Dit boek kan ook heel goed worden gelezen als hét advies aan het kabinet-Schoof over het aan te passen klimaatbeleid. Het valt Jaspers op dat de nieuwe coalitie wel een aantal verbeteringen aanbrengt, maar een echt (herzien) klimaatprogramma is het nog niet. Het gesprek […]

WW Groot 8 juni 2024

Dankzij het kabinet-Schoof zal de zorgpremie de komende jaren flink stijgen

Om de plannen voor de zorg uit het coalitieakkoord uit te voeren moet het kabinet-Schoof op zoek naar ruim 30.000 nieuwe zorgmedewerkers. Dat blijkt uit de doorrekening van het akkoord door het Centraal Planbureau. Alleen al het verlagen van het eigen risico zorgt voor 19.000 extra banen in de zorg. Door de financiële drempel voor […]

WW Verbon 8 juni 2024

Fleur Agema mag hopen dat ze niet de hervorming van de jeugdhulp op haar ministeriële bordje krijgt

Gemeenten kijken reikhalzend uit naar de plannen van het nieuwe kabinet voor de jeugdhulp. Wat voor soort hulp moeten gemeenten nu wel en welke soorten hulp hoeven zij niet te geven aan hun inwoners? Er wordt steeds vaker een beroep op jeugdhulp gedaan, dat staat vast. In 1997 betrof het 4 procent van de jongeren […]

De jong

De ban van het asielmoralisme is definitief gebroken

Moralisme over asielmigratie heeft decennialang de Nederlandse politiek beheerst. In linkse en christelijke kring werd inperking van de asielinstroom gezien als immoreel en in strijd met internationale afspraken als het VN Vluchtelingenverdrag en het Europees Handvest. Burgers werden juist kritischer, zeker de afgelopen jaren. ‘Acht op de tien kiezers willen asielinstroom beperken’, meldde EenVandaag vier […]

bouwman

Ook het nieuwe kabinet wil ‘gratis’ kinderopvang. Dat is niet progressief, maar asociaal

Belangrijk nieuws haalt lang niet altijd de voorpagina’s. Neem de seksuele revolutie. Het startschot daarvoor werd op 9 mei 1960 gegeven in de Verenigde Staten en uiteraard maakte ook The New York Times er de volgende dag melding van. Het bericht stond echter helemaal achterin de krant, op pagina 75, en telde slechts 136 woorden. […]

WW Jaspers 25 mei 2024

Waarom 4 nieuwe kerncentrales, en geen 5 of 6? Dan kunnen we meteen flink bezuinigen op windmolenparken

Coalitieakkoorden – of ze nu alleen maar ‘op hoofdlijnen’ zijn, of uitgewerkt tot de omvang van een bijbel – zijn altijd onsamenhangende epistels. Ze beginnen wel met een inleiding die het onderwerp ‘visie’ moet afdoen, maar daarna is een coalitieakkoord weinig meer dan een heel lange boodschappenlijst van de wensen van de coalitiepartijen. Uiteraard heeft […]

WW Spruyt 25 mei 2024

Waarom niet Marco Pastors?

Nu de heer Van Zwol, de formateur, nog geen naam van een premierskandidaat heeft kunnen onthullen en voor de komende vijf weken een radio- en tv-stilte heeft afgekondigd, kan het gezelschapsspel worden voortgezet: wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Er circuleren verschillende namen: van Kim Putters (PvdA, ex-informateur) tot Mona Keijzer (de kandidaat van […]

WW Bergkamp 25 mei 2024

Onze democratische rechtsstaat verdient een veel grotere opknapbeurt dan de nieuwe coalitie heeft afgesproken

Na een moeizame bevalling presenteerden de Tweede Kamerfracties van PVV, VVD, NSC en BBB vorige week hun hoofdlijnenakkoord. In de tekst worden tien onderwerpen besproken, variërend van bestaanszekerheid tot overheidsfinanciën en vestigingsklimaat. Zoals verwacht komen ook het klimaat- en stikstofbeleid aan de orde. Veel van de voorstellen daaromtrent zijn een stapje in de goede richting. […]