Beter af in Bulgarije

permit-osendarp
DE ‘permit’ die vereist is om door de politieblokkades van de Bulgaarse stad Varna te komen.

Toen wij eind 2018 besloten in Bulgarije te gaan wonen zag je het vrienden en kennissen denken: wie gaat er nu in een voormalig Oostblok land wonen, waar ze zo ver op ons achter lopen? Wel, die scepsis wordt hier met de aanpak van het coronavirus in ieder geval gelogenstraft. Bert Osendarp bericht uit het Bulgaarse Irechek, maar kijkt via de schotel ook naar Nederland.

Bulgarije is vijfmaal groter dan ons land en met zijn slechts zeven miljoen inwoners veel dunner bevolkt. Dat zou het bestrijden van het virus makkelijker moeten maken, maar daar staat tegenover dat Bulgarije het armste land in de Europese Unie is en per hoofd van de bevolking vergeleken met het rijke Nederland maar een fractie aan gezondheidszorg heeft te besteden.

Het virus heeft hier de kop opgestoken in de door toeristen geliefde steden als Sofia, Plovdiv en Varna en Burgas aan de Zwarte Zee. Zodra zich de eerste corona patiënt in Sofia meldde, namen de autoriteiten hier maatregelen.

Alles dicht

De gezondheidszorg wordt in de Bulgaarse politiek prominent vertegenwoordigd met een minister en drie onderministers. Dat ministerie van gezondheid liet er bij het toenemen van het aantal corona patiënten geen gras over groeien; in hoog tempo gingen de grenzen dicht, vliegverkeer uit besmette landen werd geweigerd, scholen werden gesloten, internationale post werd niet meer aangenomen en bezorgd en vrijwel alle zaken, inclusief de horeca gingen verplicht dicht.

De volgende stap was het hermetisch afsluiten van elke stad waar corona werd gesignaleerd, zoals in onze omgeving de steden Varna en Dobrich. Op alle toegangs- en uitvalwegen houden ze nu strenge politie controles. Niet zoals in Nederland met de Pasen deed met die slappe vrijblijvende opstelling –  nee, je komt die steden alleen nog maar in als je er woont of er dringende zaken hebt af te handelen.

Ook als je die steden later verlaat, word je aangehouden en willen ze weten waar je heen gaat. Wij ondervonden dat aan den lijve, toen de Kia-dealer in Varna liet weten, een onderdeel voor onze Kia binnen te hebben en wij alleen gewapend met een door Kia per mail gestuurd document, de stad in mochten.

In die stad, maar ook in de dichtst bij onze woonplaats gelegen badplaats Kavarna, loopt vrijwel iedereen met een mondkapje op. In Varna zelf wordt het aantal klanten bij de toegang tot grote supermarkten als Kaufland, maar ook de Lidl’s, door personeel gecontroleerd. Je moet op jouw beurt wachten en eerst jouw handen ontsmetten.

En de vele cafés en restaurants in de binnenstad en langs het strand zitten potdicht. Slechts af en toe, bij een hamburgertent bijvoorbeeld, kun je voedsel afhalen. Waar heeft die vroege aanpak toe geleid – die vrijwel complete lockdown? Dreigt het land nu failliet te gaan? Loopt de keurig aan de EU-voorwaarden beantwoordende staatsschuld uit de hand? Niets van dat alles.

Toch nog een beetje communistisch

Wel opvallend veel blauw op straat en gedisciplineerde burgers. De oude communistische geest zit er nog een beetje in. Die strenge aanpak vanaf het begin heeft er toe geleid, dat er hier nog maar 35 doden zijn te betreuren! Vijfendertig! En in totaal slechts 685 geïnfecteerden. En er zijn 81 corona patiënten hersteld uit het ziekenhuis ontslagen.

Daar doen ze hier niet geheimzinnig over. Op de website van de gezondheidszorg kun je ook 24/7 de huidige stand van zaken volgen, het aantal geïnfecteerden, doden, maar ook vragen stellen, er zijn richtlijnen, tips e.d. Ook is er een donatiefonds opgericht.

Hier is er geen paniek over IC plaatsen. Geen tekort aan beschermende kleding, mondkapjes, handschoenen, test materiaal e.d. In dat arme Bulgarije heeft men zijn zaakjes op orde! Wat doet dit jou als Nederlander. Want we hebben dan wel een Bulgaars ID en rijbewijs, maar ik blijf een Hollander en mijn vrouw een Brabantse in hart en nieren.

Verbaasd over Nederland

We hebben in het verleden veel gereisd. Dan ga je überhaupt anders naar jouw vaderland kijken. Kritisch en vergelijkend. Dan komen wij tot de conclusie dat de Rutte-kabinetten het helemaal niet zo goed hebben gedaan. En nu druk ik me mild uit. Of we het nu over de zorg, de criminaliteitsbestrijding, het onderwijs, de rechterlijke macht, immigratie, uitzetting van illegalen, controle op uitkeringen hebben of bijvoorbeeld de behandeling van de Groningers. Laat staan de idiote milieu plannen en het sluiten van ons gasnet waarmee we zo bevoordeeld zijn. Dingen verbloemen, mooi weer spelen naar het buitenland, zoals met de MH 17 begrafenis, daar zijn we goed in.

Als je dan tot die ‘kwetsbare ouderen’ behoort, zoals wij zelf ook, zouden wij in Nederland na door het corona virus besmet te zijn geraakt, min of meer ter dood veroordeeld zijn. Want hoe heeft dit kabinet zich vanaf het begin opgesteld? Rutte kondigde eerst een besmettingsgraad aan van 60%, meer dan elf miljoen mensen dus, met een onzinnige theorie over het vormen van een cordon van immune burgers rond de ouderen. Alsof dat virus selectief te werk zou gaan!

De realiteit is dat dan vrijwel alle ouderen zouden zijn uitgeroeid, want het virus is het meest dodelijk voor 60-plussers en ouder. Daarna maakte Rutte een ommezwaai, kennelijk zag hij in dat die aanpak – laat het virus zijn gang maar gaan –  teveel visioenen uit het verleden opriep. Ook al doordat met het uitsluiten van toelevering van beschermende middelen aan verplegenden in bejaardentehuizen en hun bewoners, zijn strategie er een beetje te dik boven op lag.

Sinds die hem typerende omslag, die hij zich elke keer zonder blikken of blozen permitteert, buitelden virologen over elkaar heen, maar liep het aantal doden dagelijks gestaag op. Waar waren die virologen overigens toen het virus in China de kop had opgestoken?! Ondanks die voorkennis, bleek er van genomen voorzorgsmaatregelen geen sprake, noch van enige doelgerichte organisatie.

Kritiekloos in Holland

Ruim twee en een half duizend kilometer verwijderd zagen wij het via de schotel met verbijstering aan. Er was van alles te weinig of zelfs niets. Het gebrek aan IC bedden (we moesten godbetert zelfs een beroep op de Duitsers doen), beschermende kleding, mondkapjes, test materiaal, de elkaar tegensprekende virologen, het blinde vertrouwen in het RIVM met haar gemanipuleerde cijfers en de zakelijkheid waarmee er over slachtoffers wordt gesproken. Als over het ruimen van dieren na een veterinaire ramp.

En nu heerst er bijna een juichstemming; de kentering is nabij. Nog maar drie duizend doden! Waarbij de niet geregistreerde corona doden overigens bewust niet zijn mee geteld. En eindelijk is er weer plek voor kanker- en hart patiënten op de IC’s. Over de collateral damage die er is ontstaan door uitstel van noodzakelijke behandelingen wordt echter hardnekkig gezwegen.

Het meest zorgwekkend vind ik echter de opstelling van onze politieke verslaggevers. Terwijl er legio landen zijn, waar het virus veel daadkrachtiger werd bestreden en er relatief aanmerkelijk minder slachtoffers zijn te betreuren, kijk maar eens naar onze oosterburen, valt er bij o.a. Nieuwsuur, Jinek en Op 1 nauwelijks een woord van kritiek te horen.

Bij tv-programma’s criticasters uitnodigen is kennelijk momenteel not done. Men probeert vooral positief te zijn en goede vriendjes met de politici te blijven. Rutger Castricum durft het in ‘De Hofbar’ wel aan, maar is daarmee een roepende in de woestijn, evenals de politici Wilders en Baudet. Zij hebben gelijk met hun kritiek, maar worden verketterd.

En wat heeft dat bijna misdadige op het behoud van onze economische positie gerichte beleid van Rutte en zijn virologenploegje opgeleverd? Naast de duizenden doden, waarvan er de nodige voorkomen hadden kunnen worden? Niets positiefs, want de nasleep is niet te overzien; het IMF waarschuwt voor de ernstigste economische crisis ooit en daarbij staat Nederland in de top 3! Het is beschamend maar een voldongen feit. Wij mogen ons als senioren gelukkig prijzen tijdens deze crisis in Bulgarije te wonen!