Bidens klimaatplannen zijn peperdure luchtfietserij

biden-1-scaled
President Joe Biden

De Amerikaanse president Biden heeft op de recente tweedaagse virtuele klimaattop in Washington zijn uiterst ambitieuze klimaatplannen ontvouwd en de wereldleiders uitgenodigd zijn goede voorbeeld te volgen. De VS zijn terug van weggeweest met de ‘hardpower die we van de VS gewend zijn en die node werd gemist’ zoals de klimaatcorrespondent van de NRC tevreden vaststelde.

Voor het succes van zijn klimaatplannen is Biden bereid ongekend diep in de buidel te tasten: vele duizenden miljarden dollars en zo nodig meer. Dat is geen enkel probleem want volgens de president kunnen die bedragen in de toekomst met gemak worden opgebracht dankzij een aanzienlijke welvaartsverhoging die de Verenigde Staten door zijn plannen te wachten staat.

Centraal in de plannen van Biden staat het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen naar nul in 2050 met als belangrijk tussendoel in 2030 een reductie van 50-52% ten opzichte van 2005. Die reductie is bijna een factor twee meer dan de door president Obama in 2015 toegezegde reductie van 25-28% in 2025.

Klimaatplannen niet gedicteerd door wetenschap maar door politiek

Volgens de laatste stand van de klimaatwetenschap komt de keuze van de nul-uitstoot in 2050 neer op een maximale opwarming van de aarde van 1,5˚C, de absolute ondergrens van het Akkoord van Parijs. Een additionele doelstelling in de plannen van Biden is om alle elektriciteit in de VS al in 2035 zonder uitstoot van broeikasgassen op te wekken.

In tegenstelling tot wat Biden beweert, worden zijn klimaatplannen niet gedicteerd door de klimaatwetenschap. Het richtjaar 2050 is rechtstreeks afkomstig van de wens om de opwarming te beperken tot 1,5˚C en dat is een politieke keuze. Biden had voor hetzelfde geld kunnen kiezen voor een maximale opwarming van 1,9˚C, ruim onder de twee graden en volledig in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

De wetenschap schrijft niet voor; het zal de wetenschap een zorg zijn voor welke (politieke) opwarmingsgrens wordt gekozen. Wel kan de wetenschap duidelijk maken wat de consequenties zijn van een gekozen politiek doel, bijvoorbeeld het daarbij behorende tijdpad van de uitstootreductie.

Niet EU maar VS wordt klimaatleider

De Europese leiders met voorop Von der Leyen en Timmermans hebben waarschijnlijk knarsetandend naar de klimaattop van Biden gekeken. Met de aankondiging van de ambitieuze Amerikaanse plannen zagen ze hun droom van Europa als klimaatleider in de wereld en van Europa als het eerste fossielvrije continent ter wereld in rook opgaan.

Biden heeft duidelijk het initiatief van Europa overgenomen en zal voortaan voorop gaan in de strijd tegen de ‘gevaarlijke’ klimaatverandering. Op voorwaarde natuurlijk dat hij zijn medelandgenoten meekrijgt en dat is nog maar helemaal de vraag.  

Biden heeft niet gesjoemeld

In grote lijnen komen de plannen van Biden overeen met die van de EU zoals vastgelegd in de Europese Green Deal (EGD). Ook de EGD gaat uit van een maximale opwarming van 1,5˚C en dus van een uitfasering van de uitstoot in 2050.

Het Europese tussendoel in 2030 van 55% reductie ten opzichte van 1990 komt vrijwel op hetzelfde neer als de 50-52%-reductie in 2030 ten opzichte van 2005 van Biden. De claim van de NRC-correspondent dat Biden met de 50-52 % reductie heeft ‘gesjoemeld’  is onjuist.

Plannen van Biden en van de EU zijn beide onuitvoerbaar

De plannen van Biden en de EGD hebben nog meer gemeen: ze zijn beide onuitvoerbaar. De onuitvoerbaarheid van de EGD is al eerder in Wynia’s Week ter sprake gebracht. Zie hier.

Op de onuitvoerbaarheid van de plannen van Biden is gewezen door de klimaatblogger Willis Eschenbach en de hoogleraar politicologie (en geregistreerde democraat) Roger Pielke Jr van de Universiteit van Colorado in Boulder. Zie hier en hier.

Wereldwijde nul-uitstoot per 2050 is illusoir

Eschenbach heeft op de achterkant van een envelop becijferd dat in het geval van een wereldwijde nul-uitstoot in 2050 er ter vervanging van de fossiele energieproductie iedere dag van nu tot aan 2050 wereldwijd beschikbaar moeten komen:

  • Twee 2.1-Gigawatt kernreactoren, of
  • 6000 2-Megawatt windturbines plus een 3-Gigawatt kernreactor, of
  • 500 vierkante kilometer zonnecellen plus een 3-Gigawatt kernreactor.

Her resultaat is meer dan duidelijk: een wereldwijde nul-uitstoot per 2050 is illusoir en daarmee eveneens de beperking van de wereldwijde opwarming tot 1,5˚C.

Ook uitstootvrije elektriciteitsvoorziening in 2035 is onhaalbaar

Pielke Jr had niet eens de achterkant van een envelop nodig om te laten zien hoe wereldvreemd het doel van een uitstootvrije elektriciteitsvoorziening in 2035 is. Op dit moment zijn er in de VS in totaal 1852 fossiele (kolen en gas) elektriciteitscentrales in bedrijf. Van dat aantal moeten er iedere maand tot 2050 11 worden gesloten en worden vervangen door fossielvrije centrales.

Het resultaat spreekt ook hier voor zich: met de beste wil van de wereld onhaalbaar.

Waar blijft de tegenstem?

Politici zijn meesters in het stellen van ambitieuze doelen, de spreekwoordelijke punten op de horizon. Waar ze minder goed in zijn, is de praktische uitwerking van al die ambitieuze doelen. Dat hoeft misschien ook niet want daar zijn in een goed functionerende democratie weer anderen voor.

Maar die tegenstem moet er dan wel zijn en gehoord worden. En dat laatste lijkt in toenemende mate een probleem. We zullen het binnenkort gaan zien bij het vaststellen van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 4.

Is 55% reductie voor Nederland haalbaar?

Als de informateur Tjeenk Willink zijn zin krijgt en er een Regeerakkoord op hoofdlijnen komt zal daarin ongetwijfeld bij de klimaathoofdlijn een reductiepercentage per 2030 vermeld worden. Dat is nu 49% en als de voortekenen niet bedriegen zal dat worden opgehoogd naar 55%.

Misschien zou daar een zinnetje aan toegevoegd kunnen worden om ook eens te kijken naar de technische haalbaarheid van die 55%.

De onafhankelijke berichtgeving van Wynia’s Week wordt mogelijk gemaakt door de donateurs. Steunt u ook deze broodnodige, ongebonden journalistiek? Graag! Doneren kan op verschillende manieren. Lees HIER. Hartelijk dank!