‘Bijna niets werkt bij het klimaatbeleid van Rutte-kabinetten’

Bijna niets werkt bij het klimaatbeleid van Rutte-kabinetten
De ministers Ollongren, Schouten, Wiebes en staatssecretaris Van Veldhoven samen met klimaattafelvoorzitter Ed Nijpels in 2019 bij de presentatie van het klimaatbeleid. Wiebes en Van Veldhoven zijn inmiddels vertrokken als bewindspersoon.

Het klimaatbeleid van de Rutte-kabinetten draait vooral op sentiment, niet op nuchter nadenken, zegt Maarten van Andel. Hij is chemicus, werkte als ingenieur en manager in de hightech en zit nu in de directie van de Fontys-hogescholen. Van Andel schreef twee boeken over het klimaat- en energiebeleid. Hij bepleit een ingrijpende herijking van het klimaatbeleid in het volgende regeerakkoord.

Veel onderdelen van het Nederlandse klimaatbeleid werken niet, of zelfs averechts, zegt Van Andel. Het dure beleid om huizen van het gas af te sluiten (‘gasverbod’) lukt niet en zal vooral de eerste tien jaar juist tot meer gasverbruik leiden. Het onder de zeebodem stoppen van CO2 van de industrie wordt betaald door burgers, maar deze ‘CCS’ is allerminst duurzaam. Waterstof is de jongste vlucht vooruit, maar ook al geen oplossing.

Videogesprek WWTV

Van Andel is te gast in de nieuwste aflevering van Wynia’s Week TV, in gesprek met Syp Wynia. Bekijk deze aflevering HIER. Van Andel legt in heldere taal uit waar de CO2 in Nederland vandaan komt en hoe de overheid met vaak wonderlijke plannen probeert om aan ‘de doelen’ te voldoen.

Nederland is het enige land ter wereld dat prioriteit geeft aan het afsluiten van woningen en gebouwen van het aardgas, stelt Van Andel. Andere landen kiezen voor de nabije toekomst juist voor aardgas, omdat het schoner is dan andere brandstoffen.

Slechts een klein deel van de Nederlandse energieproductie bestaat uit bronnen die als ‘duurzaam’ te boek staan, maar verreweg de grootste daarvan is biomassa, ofwel gesubsidieerde houtstook. Terwijl het verstoken van hout zelfs meer CO2 oplevert dan het verbranden van steenkool, terwijl daar nu juist een eind aan wordt gemaakt. Het is een raadsel wat er van de duurzame Nederlandse energieproductie resteert als de luchtballon van de duurzame biomassa definitief wordt doorgeprikt.

‘Haast, grenzend aan paniek’

‘Het huidige energiebeleid van Nederland en van de EU kenmerkt zich door haast – grenzend aan paniek – en door papieren werkelijkheden,’ schrijft Van Andel in zijn boek ‘De Groene Kans’. ‘Daarin blijkt het mogelijk om het verbranden van hout en voedsel duurzaam te noemen, en elektrische auto’s als emissievrij te bestempelen’. ‘Wetenschappelijke feiten worden terzijde geschoven, omdat het huidige energiebeleid is gebaseerd op politieke zekerheden die niet ter discussie staan. In religies worden dergelijke zekerheden dogma’s genoemd.’

‘Kritische vragen stellen bij het huidige energiebeleid wordt vaak weggezet als klimaatscepticisme. Dat is echter een onverkwikkelijke drogredenering,’ aldus Van Andel, ‘waarmee de aanhangers van het beleid proberen te voorkomen dat ze steekhoudende repliek moeten geven.’

‘Feiten, eerlijk zijn’

Van Andel: ‘Ik stel kritische vragen bij het huidige energiebeleid, maar ik ben geen klimaatscepticus. Ik heb een warm hart voor het klimaat, maar ik wil graag dat het publieke debat en het daaruit voortvloeiende energiebeleid op de juiste feiten worden gebaseerd en op een eerlijke manier worden gevoerd. Het feit dat de EU haar lidstaten toestemming heeft gegeven om energie uit biomassa als groen te bestempelen, wil niet zeggen dat het ook groen is.’

Van Andel verzet zich tegen de ‘papieren doelen’ voor het klimaat waar ook instanties als het Planbureau voor de Leefomgeving zich aan vastklampen. Al te vaak hebben die ‘doelen’ alles met regels, maar niets met het klimaat te maken.

Het Nederlandse beleid verbiedt niet alleen gas op basis van sentiment, maar wijst ook kernenergie op basis van sentiment af. Maarten van Andel bepleit een totale herijking van het Nederlandse klimaatbeleid, op basis van wetenschappelijke feiten en op basis van effectiviteit in relatie met kosten. Dan komen kernenergie en woningisolatie in beeld en vallen gasverbod, CCS, biomassa en waterstof af.

Videogesprek WWTV

Het gesprek van Syp Wynia met Maarten van Andel is te zien op het YouTube-kanaal van Wynia’s Week TV. U kunt het gesprek HIER zien.

Steunt u Wynia’s Week?

Wilt u Wynia’s Week en Wynia’s Week TV mogelijk maken? Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER.

Neem een abonnement op WWTV!

U kunt zich niet alleen abonneren op de nieuwsbrief van Wynia’s Week – woensdags en zaterdag – maar ook op de nieuwste video’s van Wynia’s Week TV. Kijk HIER . Welkom!