Groeifonds

Alle artikelen in Groeifonds.

WW 18 oktober MennoTamminga

Graaien in het Groeifonds, je kon erop wachten. Laat politici stoppen met fondsen waarmee ze over hun graf heen regeren.

Tot ziens groeifonds, hallo graaifonds. Het Nationaal Groeifonds, dat 20 miljard euro zou besteden aan innovaties voor de toekomstige welvaart van Nederland, is na drie jaar precies geworden wat de critici verwachtten en de voorstanders ontkenden: een Sinterklaas voor politiek gegrabbel. De Tweede Kamer heeft vorige maand onder leiding van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans besloten dat […]