Migratie

Alle artikelen in Migratie.

Wansink

Anders dan Marijn Kruk denkt, is het populisme niet een betreurenswaardig intermezzo dat wel weer overwaait

Journalist Marijn Kruk waagt zich op een terrein waarop ik mij al 30 jaar beweeg: het in kaart brengen van de rechtse uitdagers van de liberale wereldorde. Kruk, die 18 jaar in Parijs doorbracht als student en als correspondent voor Trouw, maakte een tournee langs landen als Oostenrijk, Hongarije, Italië, Engeland, Tunesië en Turkije. Daar […]

Trentrop

Eindelijk een regering die kan omgaan met gevaarlijke woorden

In de komkommertijd van het jaar 2024 boog de Nederlandse volksvertegenwoordiging zich over de vraag hoe een voor iedereen zichtbaar verschijnsel mocht worden aangeduid. De conclusie luidde dat ‘omvolking’ een te gevaarlijk woord is om te gebruiken en het beter is om te spreken van ‘zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen’. Voor wie zich bekommert om al […]

WW Spruyt 22 juni 2024

Verwijzing naar nazi’s ontkent praktijk van ‘omvolking’

Aanstaande maandag, ’s middags om vijf uur, dan is het zover. Een hoorzitting waarnaar de media en de oppositie misschien wel handenwrijvend uitkijken, en waarbij de coalitie een beetje het hart vast houdt. Het is dan namelijk de beurt aan de beoogd minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber van de PVV. En alhoewel de […]

WW Wynia 8 juni 2024

De populisten zijn de nieuwe socialisten

Er brak een wat aanstellerig applaus los in de verkiezingszaal van de PvdA en GroenLinks toen de verslaggeefster van het NOS Journaal in beeld verscheen en meldde dat de combinatie meer stemmen had gehaald dan de PVV van Geert Wilders. Althans: volgens de exitpoll van de verkiezingen voor het Europees Parlement. En voorbijgaand aan het […]

De jong

De ban van het asielmoralisme is definitief gebroken

Moralisme over asielmigratie heeft decennialang de Nederlandse politiek beheerst. In linkse en christelijke kring werd inperking van de asielinstroom gezien als immoreel en in strijd met internationale afspraken als het VN Vluchtelingenverdrag en het Europees Handvest. Burgers werden juist kritischer, zeker de afgelopen jaren. ‘Acht op de tien kiezers willen asielinstroom beperken’, meldde EenVandaag vier […]

Gast Schepel

Wijs asielzoekers die over land zijn gekomen direct af en beperk gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Door Joost Schepel* De Staat van Migratie 2023 van het ministerie van Justitie (gratis te downloaden) biedt een schat aan informatie, al moet kritisch met de gegevens worden omgegaan. Zo wordt in het rapport als feit vermeld dat 11 procent van de totale immigratie uit asielimmigranten bestaat. Dat klopt niet. Broers en zussen van een […]

Frentrop

Waar blijft de nieuwe regering die wél een immigratiebeleid voert?  

Op tal van plekken op de wereld proberen mensen elkaar om tal van redenen de hersens in te slaan. De verliezende partij moet om het vege lijf te redden dikwijls de benen nemen. Bereikt die Ter Apel dan bekijkt de ChristenUnie deze vluchteling barmhartig aan de hand van de Bijbel. Haar levensbeschouwelijke tegenpool D66 bekijkt […]

MarkElchardus 4-5-24

Mark Elchardus: We moeten onze grenzen veel beter gaan bewaken

De Vlaamse socioloog Mark Elchardus komt met een nieuw boek: ‘Over grenzen’. Daarin breekt hij een lans voor het belang van grenzen. Landsgrenzen, maar net zo goed ideologische breuklijnen, en het begrip daarvoor. ‘De EU kan alleen overleven als ze zich een stuk terughoudender gaat opstellen. Willen de Polen niet weten van een homohuwelijk, dan […]

GerritKreffer 4-5-24

Ontbreken van gegevens over de derde generatie migranten schaadt beeldvorming van Nederlanders en migranten

Auteurs: Gerrit Kreffer* en Feike Reitsma Het CBS heeft in 2016 voor het laatst onderzoek gedaan naar de derde generatie personen met een migratieachtergrond. Anders dan in Vlaanderen is de derde generatie sindsdien uit CBS-publicaties verdwenen. De auteurs maken duidelijk dat problemen niet verdwijnen door geen onderzoek meer te doen. Bij studies naar migranten wordt […]

mENNO

De asielmigrant wordt arbeidsmigrant en werkgevers juichen. Herhaalt de geschiedenis van de gastarbeiders zich?

Het lijkt een open deur. De groei van de Nederlandse economie wordt na enige tijd gevolgd door een groei van de arbeidsmigratie en andersom. Krimpt de economie, krimpt de arbeidsmigratie. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het verband eerder deze maand in een onderzoek vastgesteld en dan is het een politiek feit.   Een politiek feit […]