Wolf

Alle artikelen in Wolf.

WW Jaspers 20 juli 2024

De wolf lijkt wel een soort Palestijn met recht op terugkeer naar het land van zijn voorouders

Nu voor het eerst een mensenkind in Nederland is aangevallen, is het speelveld voor de wolf onherroepelijk veranderd. De honderden afgeslachte schapen en ander vee konden door de wolvenknuffelaars nog worden afgedaan met blaming the victim: hadden die boeren maar hogere hekken moeten plaatsen. Dat recent de aangelijnde hond van een wandelaar in een natuurgebied […]

Frentrop

Wie spreekt nog de taal van de natuur?

De meeste organismen passen zich aan hun omgeving aan. De mens niet. Net als de bever en de termiet is hij meer geneigd zijn natuurlijke omgeving om te vormen naar zijn wensen dan zichzelf te onderwerpen aan de eisen die de omgeving stelt. Voor de Nederlander geldt dit meer dan voor andere mensen. ‘God schiep […]