Corona voorbij?

corona-virus-beeld

Karel Beckman concludeert in “Wynia’s Week” van 5 september 2020, dat de coronacrisis voorbij is, dat het virus op geen enkele wijze meer een bijzondere dreiging vormt voor de volksgezondheid. Wij weten volgens hem inmiddels dat corona geen killervirus is. Een pleidooi van Belgische medische specialisten voor een ‘omgekeerde lockdown’ lijkt hem een uitstekend plan. Hij stelt voor diegene te beschermen, die het nodig hebben, en de rest van de populatie zich vrij te laten bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Hij verwacht dat het coronavirus op termijn zal verzwakken.

“Dan kan ons normale leven weer worden hervat. De mondkapjes kunnen af. Schoonmoeders kunnen weer worden geknuffeld op bruiloften. De spoedwet kan de prullenbak in.”  ¹

De volgende tamelijk recente nieuwtjes over besmettingsgevaar door het coronavirus laten zien wat er zoal kan gebeuren indien “de rest van de populatie” zich vrij kan bewegen.

18 augustus 2020:

Jongeren die besmet zijn met het coronavirus maar niet of nauwelijks symptomen hebben, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus in Azië. Dat zegt Takeshi Kasai, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de regio rond de Stille Oceaan.

Het gaat volgens Kasai om mensen die niet weten dat ze het virus hebben, doordat ze niet of nauwelijks klachten hebben. Daardoor verspreiden ze het virus zonder dat ze dat doorhebben. “Dit verhoogt het risico op besmetting van de kwetsbare mensen in de samenleving, ouderen en zieken.”

In een aantal landen in dit gebied, als Japan, Australië en de Filipijnen, zijn de meeste besmettingen vastgesteld bij mensen jonger dan 40 jaar. Veel van deze landen zitten in een nieuwe fase van de pandemie, zegt Kasai. “Overheden ontwikkelen een nieuwe strategie om het dagelijkse leven zo min mogelijk te ontregelen en gerichter lockdowns en maatregelen in te stellen waar nodig.”  ²

21 augustus 2020:

In Frankrijks beroemdste naturistendorp – ook bekend om z’n losse seksuele mores – is corona uitgebroken. Rond de honderd bezoekers zijn besmet met het virus. Logisch? ,,In de avond rollen de lichamen hier over elkaar.” In Cap d’Agde hoef je niet lang te zoeken als je behoefte hebt aan wat lichamelijk contact. Corona of niet: seks gaat hier dag en nacht door. Le Glamour, op steenworp afstand van de zee, is trots is op haar ‘500 m2 aan knuffelruimte’.  ³

22 augustus 2020:

Een flink aantal Nederlanders waant zich immuun voor corona. 28% heeft niet het gevoel besmet te kunnen raken. Experts vinden dat zorgwekkend: ‘Allemaal individuen die het kunnen verspreiden’.

Vooral mensen tussen de 35 en 54 jaar geloven in hun eigen immuniteit: 34% voelt zich veilig voor het virus. Mannen wanen zich vaker immuun dan vrouwen. Veel mensen leven met het idee dat ze al corona hebben gehad, ook als dat nooit is aangetoond. Van de niet geteste Nederlanders vermoedt een kwart besmet te zijn geweest. Dit idee leeft vooral onder jongeren.  ⁴

23 augustus 2020:

Het aantal coronabesmettingen is in Spanje explosief gestegen. In meerdere landen is een stijging zichtbaar, maar in Spanje is die met meer dan 8.000 besmettingen per dag nu het grootst. Hoe kan het dat in Spanje, wat zo lang in strenge lockdown is geweest, de besmettingen weer hard stijgen?

Uit een analyse van experts blijkt, dat vooral de jongeren zich niet goed aan de coronaregels houden. Dat is ook zichtbaar op straat, waar jongeren regelmatig zonder mondkapje te dicht op elkaar staan. In Spanje is het juist vaak verplicht om een mondkapje te dragen. Een andere oorzaak is dat weer volop familiebijeenkomsten worden gehouden. Daar springt het virus snel over.  ⁵

24 augustus 2020:

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren met milde symptomen van Covid-19 toch veel virusdeeltjes met zich meedragen. Ze merken dus weinig van de besmetting met het virus, maar zijn toch erg besmettelijk. Scholen zouden preventieve maatregelen moeten nemen: sociale afstand, mondkapjes en thuisonderwijs. Zonder deze maatregelen is er een aanzienlijk risico dat het coronavirus zich via kinderen verder verspreidt, wat grote gevolgen kan hebben voor (groot)ouders. Hoe milder de symptomen, des te meer virusdeeltjes werden aangetoond. Zelfs meer dan bij volwassenen met zwaar ziektebeeld. Dit kan moeilijk worden voor preventie van verspreiding.  ⁶

25 augustus 2020:

Twintigers en dertigers vormen ruim de helft van de positief geteste personen en zijn er zich niet eens van bewust dat ze besmet zijn.  ⁶

25 augustus 2020:

Veel mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, hebben dat niet of nauwelijks gemerkt. Ze ervaren meestal wel klachten, maar denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van verkoudheid of hooikoorts. Bij 3.437 mensen is getest of zij over antistoffen beschikten, wat bij 239 het geval was. De helft wist niet dat ze besmet waren met het coronavirus en dus anderen konden besmetten.  ⁷

27 augustus 2020:

De Britse autoriteiten vermoeden dat een groep van zo’n dertig jongeren het coronavirus heeft meegebracht na een vakantie op het Griekse eiland Zakynthos. 11 van de tieners testten tot nog toe positief, maar die uitslag kregen ze pas nadat ze alweer waren gaan feesten in eigen land. Het gaat om een groep jongeren van 18 en 19 jaar oud. De Britse gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat ze allemaal besmet zijn in het buitenland. Sommigen hadden geen ziekteverschijnselen en gingen dus door met wat ze normaal deden, bij terugkomst naar barretjes en restaurants in Plymouth gaan, tot ze zich bewust werden van het risico. Dat betekent dat meer mensen geïnfecteerd kunnen zijn.” De meeste tieners hadden bij terugkomst slechts lichte klachten.  ⁸

29 augustus 2020:

Merel Boogaard is moleculair analist in een academisch ziekenhuis in Nederland. Zij heeft 15 jaar ervaring met PCR (polymerase chain reaction) testen. Zij heeft PCR tests opgezet, uitgevoerd en mede gevalideerd, waaronder heel lastige. Zij zag direct de praktische en technische moeilijkheden van het testen van COVID-19 met een PCR test. In eerste instantie hield zij die twijfel voor zich, totdat er verhalen naar buiten begonnen te komen dat die test niet goed werkte. Zij constateerde dat er weinig klopt van de PCR test. Een PCR test dient te worden uitgevoerd als voorbewerking voor vervolgonderzoek waar de uiteindelijke uitslag op gedaan wordt. En dat gebeurt nu niet. De uitslag wordt via teststraten van de GGD direct op de PCR test gedaan. Een schandalige gang van zaken.

‘Analisten van Nederland, regering van Nederland, het RIVM, de GGD, ik sta hier om mijn oprechte boosheid uit te spreken over het gebruik van een frauduleuze PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat. Deze test geeft positieve resultaten waar zij er niet zijn en negatieve resultaten waar het SARS-CoV-2 virus er wel is, maar niet gedetecteerd wordt. Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test niet klopt. Ik vraag alle analisten van Nederland om op te staan tegen het kapen van ons vak om dit wanbeleid mogelijk te maken. Ik roep het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten en de data te laten uitlezen door de analisten die de data hebben geproduceerd. Alleen dan is er zuivere feedback tussen labonderzoek, analyse en uitslag. Ik roep het RIVM op te stoppen met het nutteloze testen van gezonde mensen.  ⁹

30 augustus 2020:

Meer dan duizend studenten van de Universiteit van Alabama zijn positief getest op het coronavirus sinds colleges daar twee weken geleden weer van start zijn gegaan. Tot 18 augustus waren in totaal al 158 studenten van de universiteit besmet met het COVID-19-virus. Sinds de eerste college-dag loopt het aantal besmettingen op de campus snel op. In totaal zijn nu 1.201 studenten positief getest. Volgens de universiteit is het snel stijgende aantal besmettingen sinds de aanvang van de colleges niet te wijten aan het fysieke onderwijs dat de school aanbiedt. “Ons bron- en contactonderzoek heeft niet uitgewezen dat er besmettingen hebben plaatsgevonden door fysiek onderwijs”, stelt de rector. Studenten moeten verplicht een mondkapje dragen en afstand houden tijdens colleges. Ze volgen een combinatie van virtuele lessen en fysiek onderwijs. Naar aanleiding van de corona-uitbraak heeft de president van de universiteit de studenten in een brief opgeroepen om zowel op als buiten de campus een mondkapje te dragen en afstand te houden. Het stijgende aantal besmettingen noemde hij  “onacceptabel”. Hij kondigde aan dat de politie restaurants en studentenhuizen gaat monitoren om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Daarnaast heeft de burgemeester alle cafés in de stad opgedragen twee weken te sluiten. De VS is wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Nog steeds registreert het land dagelijks tienduizenden besmettingen. In totaal zijn nu bijna 6 miljoen Amerikanen besmet. Het aantal Amerikaanse doden is meer dan 180.000.  ¹º

31 augustus 2020:

Nieuw verontrustend Amerikaans onderzoek toont dat kinderen en jongeren die het coronavirus bij zich dragen zeer besmettelijk kunnen zijn zonder dat ze zelf verschijnselen vertonen. Artsen van het Children’s National Hospital in Washington ontdekten dat de besmetting met het virus onder jeugdige dragers wekenlang kan duren zonder dat ze er iets, of slechts amper, van merken. De gegevens van 91 kinderen uit 22 ziekenhuizen in Zuid-Korea zijn nauwkeurig onderzocht. Daaruit blijkt dat 22% van de kinderen geen enkel symptoom vertoonde tijdens de besmettingsperiode,  20%  begon zonder symptomen maar kreeg die later alsnog. Bij de rest waren verschijnselen die horen bij besmetting met het Covid-19 virus wel meteen aanwezig. Sommige kinderen vertoonden slechts 3 dagen verschijnselen, anderen tot wel 3 weken. 20% van de kinderen zonder symptomen en ongeveer de helft van de kinderen met symptomen waren na drie weken nog steeds in staat het virus aan anderen door te geven. In Boston ontdekten wetenschappers dat de jongste patiënten verrassend hoge ladingen van het virus bij zich dragen, meer dan volwassenen behandeld in de intensive care.

Er wordt vaak beweerd dat kinderen geen gevolgen ondervinden van besmetting met het Covid-19 virus maar in de praktijk blijkt dat wel het geval. Er zijn kinderen overleden aan de ziekte, anderen zijn er zwaar door beschadigd. Het aantal besmettingen in Duitsland was sinds april niet zo hoog en de meeste dragers zijn jongeren. De gemiddelde leeftijd van de patiënten lag nog nooit zo laag. Bij het heropenen van de scholen is dat reden alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. ¹¹

2 september 2020:

GGD’s die maar moeizaam kunnen opschalen, testcapaciteit die tekort schiet en verwarring over de vraag wie er eigenlijk de baas is bij de beheersing van de coronacrisis. De regie in de bestrijding van de pandemie is verdeeld over veel te veel instanties.

Wie is er nu verantwoordelijk voor de nationale crisisbeheersing? Niet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het naleven van de corona-richtlijnen, maar stuurt ook de 25 veiligheidsregio’s aan, waar burgemeesters de baas zijn. Die burgemeesters zijn op hun beurt de baas over de 25 GGD’s die tijdens deze pandemie een cruciale verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten honderdduizenden tests uitvoeren en zijn bovendien verantwoordelijk voor het grootschalige bron- en contactonderzoek. Is dat niet op orde, dan wordt het lastig een tweede golf te voorkomen.

Wettelijk gezien is er geen sprake van centrale aansturing vanuit het ministerie van VWS of door GGD Nederland op de regionale GGD’s. Ze staan, in geval van bestrijding onder aansturing van de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dat is een ernstige weeffout in de wet. Dan krijg je dus dat de minister op dinsdag zegt: we gaan meer bron- en contactonderzoek doen en dat op donderdag de GGD’s van Amsterdam en Rotterdam zeggen: we doen het toch even anders. Dat de aansluiting ontbreekt, kun je goed zien op Schiphol. We vinden dat we op Schiphol 24/7 moeten kunnen testen. Maar nu sluit de teststraat om 18.00 uur. Omdat we de verantwoordelijkheid hebben neergelegd bij de gemeentes. Terwijl dit juist vraagt om een nationale aanpak. ¹²

4 september 2020:

Er moet eerst “een goed gesprek” komen met de GGD voordat mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel of leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Minister Hugo de Jonge wil weten of het wel mogelijk is. Hij begrijpt wel die wens, maar denkt ook dat het voor langere wachttijden voor anderen kan zorgen. De hele Tweede Kamer wil dat mensen in vitale beroepen voorrang krijgen. Ook volgens De Jonge zijn de gevolgen groot als een leraar lang moet wachten op een test. “Dan moeten er klassen naar huis en ouders opvang regelen.” Toch is het “een keuze in schaarste” omdat er momenteel weinig testen zijn. De testcapaciteit staat al langer onder druk. Er wordt “met man en macht” gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, maar nu “piept en kraakt” deze nog.  ¹³

5 september 2020:

Je kunt besmet zijn met het coronavirus als je testuitslag negatief is. Want je kunt een verkeerde uitslag krijgen, omdat de test niet goed is afgenomen. Of omdat het transport van het wattenstaafje naar het laboratorium te lang duurde. Of omdat de temperatuur tijdens het transport niet goed was. ¹⁴

8 september 2020:

Wereldwijd besmet met het coronavirus zijn meer dan 27 miljoen mensen.  De pandemie heeft ruim 892.000 mensen gedood. In de Verenigde Staten 189.000 doden. ¹⁵  In Nederland waren afgelopen week 5.427 besmettingen, 1.830 meer dan een week eerder, 964 meldingen in één dag. ¹⁶

De praktijk is anders

Als jongeren en kinderen besmet kunnen raken met het coronavirus en er zonder de gebruikelijke preventieve maatregelen een aanzienlijk risico bestaat dat het coronavirus via hen verspreid wordt,

als in Frankrijks beroemdste naturistendorp corona is uitgebroken en rond de honderd bezoekers besmet zijn geraakt met het coronavirus,

als twintigers en dertigers ruim de helft van de positief geteste personen blijken te zijn en niet eens wisten dat ze besmet waren met het coronavirus, en dus anderen konden besmetten,

als 28% van de Nederlanders zich immuun waant voor corona, niet het gevoel heeft zelf besmet te kunnen raken, en dus allemaal individuen zijn die het coronavirus kunnen verspreiden,

als jongeren besmet zijn door het coronavirus, zoals gedurende een vakantie, maar niet of nauwelijks symptomen hebben, en voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van dat virus, doch niettemin barretjes en restaurants blijven bezoeken,

als testen niet kloppen, geen betrouwbaar testresultaat opleveren, maar in plaats daarvan een frauduleuze datagolf blijken op basis van vals-positieve resultaten, 

als meer dan duizend studenten twee weken na het begin van het nieuwe collegejaar positief zijn getest op het coronavirus en de burgemeester alle cafés twee weken laat sluiten,

als er geen centrale aansturing van de verspreiding van het coronavirus is, de testcapaciteit piept en kraakt, en de teststraat op Schiphol om 18:00 uur sluit (en bovendien na 12 september dicht gaat),

als je nog met het coronavirus besmet kunt zijn als je testuitslag negatief is,

als het wereldwijde aantal besmettingen en sterfgevallen na 5 september 2020 blijft groeien,

dan blijkt de conclusie op 5 september 2020, dat de coronacrisis voorbij is, dat het virus op geen enkele wijze een bijzondere dreiging vormt voor de volksgezondheid en dat een ‘omgekeerde lockdown’ een uitstekend plan lijkt, niet door de praktijk te worden ondersteund.

Het virus grijpt weer om zich heen

Dat wij zouden weten dat corona geen killervirus is, blijkt allerminst uit gegevens over sterfgevallen.

Op 31 augustus 2020 was het totale aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten 183.000, in Brazilië 121.000 en in India 64.500. ¹⁷  Op 1 september 2020 waren er meer dan 4 miljoen besmettingen in Europa en stond het totaal aan sterfgevallen op 216.080.  ¹⁸  Op 11 september 2020 was er in India een record van 96.551 nieuwe besmettingen in één dag. In geen enkel ander land neemt het aantal besmettingen zo snel toe . ²º  Op 6 september 2020 blijkt de Mexicaanse overheid opdracht te hebben gegeven om 1,1 miljoen extra overlijdensakten te drukken, omdat deze in verschillende delen van het land beginnen op te raken, terwijl het aantal dodelijke coronagevallen steeds blijft stijgen. ²¹

En op 7 september 2020 is de Marokkaanse miljoenenstad Casablanca in lockdown gegaan.  ²²

De verwachting dat het coronavirus op termijn zal verzwakken, blijkt ook wat Nederland aangaat met de realiteit in strijd te zijn. Het coronavirus grijpt weer om zich heen. Vooral in en rond Den Haag stijgt het aantal besmettingen de laatste paar dagen snel. Haaglanden heeft nu meer besmettingen dan Rotterdam-Rijnmond en steekt Amsterdam-Amstelland naar de kroon. Van 31 augustus 2020 tot

6 september 2020 steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4.086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder. ²³  Inwoners van Nederland lijken dat ook in de gaten te hebben gekregen. Bijna een derde van de mensen met klachten die wijzen op het coronavirus, laten zich nu testen, blijkt uit een gedragsonderzoek van RIVM en GGD’s. Bijna het dubbele van in juli. ²⁴ Met als gevolg dat het steeds moeilijker wordt om zich op korte termijn te laten testen. Bovendien is gebleken dat de testuitslagen vaak niet kloppen, omdat een coronatest een marge heeft. ²⁵

Het ziet er naar uit dat het coronavirus voorlopig eerder versterkt is dan verzwakt. Hoe nu verder?

Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor maatwerk voor verschillende groeperingen: “Kijk naar jongeren, alleenstaanden, laat hen ook een eigen bubbel hebben met contact. Het beleid dat daar nu voor is moet echt aangepast worden.”   ²⁶

Een eigen bubbel binnen de “rest van de populatie die zich vrij kan bewegen”. Hoe voorkom je dan verbreiding van het versterkte coronavirus binnen die bubbel en mogelijk daarbuiten? Dan zul je toch eerst afspraken moeten maken. Zoals zodra er voldoende betrouwbare testcapaciteit is, alle leden van de bubbel goed laten testen, ook als ze nog geen klachten hebben, in de hoop dat ze elkaar na de testuitslagen weer gevaarloos kunnen omarmen. Helaas kan dat je goed laten testen volgens minister Hugo de Jonge nog wel even duren. ²⁷ En klopt de uitslag vaak niet. ²⁸

Sinds medio september 2020 vindt een sterke verspreiding van het coronavirus plaats over de hele wereld.

Vier à vijfhonderd doden per dag

In Europa sterven nu dagelijks gemiddeld 400 en 500 mensen aan het virus. Vooral in Spanje en Frankrijk grijpt het virus steeds meer om zich heen. Bordeaux en Marseille, twee zwaar getroffen steden, hebben nieuwe maatregelen voor horeca en feesten afgekondigd. Staan aan de bar van een café wordt verboden. Aantal toegestane toeschouwers bij sportwedstrijden en evenementen is teruggebracht van 5.000 naar maximaal 1.000. Autoriteiten kondigen aan dat er meer politie en ME wordt ingezet om de maatregelen te handhaven. In Marseille zijn de ic’s vol, net als in april 2020.

In België reageert viroloog Marc Van Ranst furieus op het uitblijven van nieuwe maatregelen, ondanks de schrikbarende toename in de besmettingen. In de Ierse hoofdstad Dublin is de situatie vertienvoudigd ten opzichte van een paar weken terug. Pubs moeten gesloten blijven, ontvangst van bezoek thuis wordt beperkt en iedereen moet een masker dragen op plaatsen waar geen twee meter afstand gehouden kan worden.

In Denemarken wordt de horeca in de hoofdstad Kopenhagen en omgeving aan banden gelegd. Alle zaken moeten uiterlijk om tien uur ’s avonds sluiten. Gasten moeten bij binnenkomst en verplaatsingen, zoals toiletbezoek, een masker dragen, net als het bedienend personeel. In Griekenland is er een verontrustende stijging in het aantal besmettingen en het aantal patiënten dat beademd moet worden. Oostenrijk heeft de maskerplicht ingevoerd voor bezoek aan winkels, voor horecapersoneel, scholen en openbare gebouwen. Bijeenkomsten zonder vaste zitplaatsen zijn verboden voor meer dan 50 personen, 100 als de bijeenkomst in de open lucht plaatsvindt. Kanselier Kurz heeft verklaard dat het land aan het begin van een tweede golf staat.  ²⁹

Het aantal vastgestelde besmettingen in India is ruim vijf miljoen. Het coronavirus verspreidt zich daar wereldwijd het snelst: de afgelopen weken kwamen er dagelijks ongeveer 95.000 nieuwe besmettingen bij. Het dodental staat op ruim 80.000. Het hoogste aantal na de Verenigde Staten en Brazilië. India en de Verenigde Staten zijn de enige landen met meer dan 5 miljoen besmettingen. ³º

Gekke Henkie

En Nederland? Nederland is gekke Henkie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een groot Duits laboratorium geweerd toen dat extra coronatestcapaciteit aanbood. Het ministerie eiste namelijk dat er een Nederlandstalige arts beschikbaar was. Op 2 april keurde het RIVM het laboratorium Labor Dr. Wisplinghoff officieel goed voor coronatests. Maar kort daarna kwam de top van het ministerie met aanvullende eisen aan laboratoria die tests uitvoeren. Een ervan was dat een Nederlandstalige arts-microbioloog verbonden moest zijn aan de laboratoria, om de “interpretatie van de resultaten in het Nederlands te kunnen verzorgen (en) uitslagen te communiceren met de zorgverleners”. De aangeboden 5.000 extra tests per dag werden daardoor niet gebruikt.

Dat krijg je als je op school geen Duits meer leert. Later levert dat een tekort aan laboratoria op. Op 17 september 2020 blijkt het aantal nieuwe coronabesmettingen opgelopen tot een nieuw record van 1.756 positieve tests. GGD’s willen geen voorrangsbeleid bij testen en ook niet steeds verder opschalen.

Voorzitter André Rouvoet van de koepelorganisatie vindt een testbeleid dat voorrang geeft aan specifieke beroepsgroepen haaks staan op het huidige beleid, dat gericht is via bron- en contactonderzoek besmettingsclusters in kaart te brengen. Voorrangsbeleid zou de krappe GGD-capaciteit voor bron- en contactonderzoek nog verder onder druk zetten. ³¹  Maar die krapte is nu al zodanig, dat niemand binnen drie dagen een test kan aanvragen, waarvan de uitslag nog eens dagen op zich laat wachten. Al die tijd kunnen zorgmedewerkers en leraren hun werk niet doen.

Intussen zijn in Noord-Holland en Zuid-Holland de coronabesmettingen zo hoog opgelopen, dat België en Duitsland op 16 september 2020 deze twee provincies tot code rood gebieden hebben gekwalificeerd. Belgen en Duitsers komen niet meer naar de Randstad. En inwoners van de betrokken provincies kunnen niet meer naar Duitsland zonder daar te worden getest, hetgeen dagen kan duren, zodat ze zo’n twee weken in quarantaine de testuitslag moeten afwachten voordat ze weer terug naar huis mogen. ³²  Gekke Henkie inderdaad.

Maurice de Hond, tenslotte, benadrukte op 17 september 2020 opnieuw het belang van ventilatie:

Als morgenavond Premier Rutte en Minister de Jonge bij hun volgende persconferentie niet expliciet wijzen op het gevaar van onvoldoende ventilatie, “dan weet u wie hier de baas is in Nederland: Jaap van Dissel, de erevoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Aerosolen Ontkenners.” ³³

Naschrift van Karel Beckman:

De heer Smarius geeft een lange lijst op van besmettingen om aan te tonen dat “de coronacrisis niet voorbij is”. Dit is ook wat we dagelijks in de media voorbij zien komen, maar dat is niet waar het in de discussie om zou moeten gaan. De lockdowns en andere maatregelen waren nooit bedoeld om verspreiding van het virus te voorkomen, alleen om het te vertragen. Verspreiding valt niet te voorkomen. Die zorgt uiteindelijk ook voor groepsimmuniteit, zoals de Belgische artsen melden in hun manifest. De auteur noemt verder aantallen coronaslachtoffers, maar vergeet om deze in context te plaatsen: het gaat voor het overgrote deel om mensen met een gemiddelde leeftijd van rond de 80 met onderliggende ziekten. Dit is een normaal patroon bij een zware griepgolf. De meeste mensen die worden besmet hebben dan ook weinig last van het virus. Tot slot vrees ik dat Smarius dezelfde fout maakt als onze beleidsmakers door zich uitsluitend te richten op dit ene enkele gevaar en de schadelijke bij-effecten van de maatregelen te negeren. De coronacrisis is naar mijn mening voorbij als we besluiten dat hij voorbij is.

Noten bij bovenstaand artikel van J. Smarius:

¹ : Regering, dit is uw exit voor de coronacrisis: de omgekeerde lockdown, door Karel Beckman, “Wynia’s Week”, 5 september 2020
https://www.wyniasweek.nl/regering-dit-is-uw-exit-voor-de-coronacrisis-de-omgekeerde-lockdown/

² : WHO: ‘Jongeren zonder symptomen verspreiden coronavirus in Azië’. 18 augustus 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5177931/corona-coronavirus-liveblog-rtl-nieuws-covid-19-rivm-rutte-de

³ : Corona of niet: seks gaat in dit Franse dorp dag en nacht door. 21 augustus 2020
https://www.ad.nl/buitenland/corona-of-niet-seks-gaat-in-dit-franse-dorp-dag-en-nacht-door~a864ee62/

⁴ :  Drie op de tien wanen zich immuun: experts maken zich zorgen. 22 augustus 2020
https://www.ad.nl/binnenland/drie-op-de-tien-wanen-zich-immuun-experts-maken-zich-zorgen~ac130252/

⁵ : Enorme stijging coronabesmettingen Spanje: ‘Regering doet niets’. 23 augustus 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5178961/spanje-corona-besmettingen-jongeren-lockdown

⁶ : Lage besmettingscijfers onder ouderen: ze beschermen zichzelf tegen corona. 25 augustus 2020
https://www.ad.nl/binnenland/lage-besmettingscijfers-onder-ouderen-ze-beschermen-zichzelf-tegen-corona~ae910b6b/?referrer=https://www.google.nl/

⁷ : Bijna helft van mensen met corona merkte er zelf (bijna) niets van. 25 augustus 2020
https://www.nu.nl/coronavirus/6073043/onderzoek-bijna-helft-van-mensen-met-corona-merkte-er-zelf-bijna-niets-van.html

⁸ : Groep tieners met corona besmet na vakantie op Grieks eiland. 27 augustus 2020
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1475941631/groep-tieners-met-corona-besmet-na-vakantie-grieks-eiland

⁹ : Geen tweede golf, maar datazwendel. 29 augustus 2020
https://www.stichting-jas.nl/2020/08/geen-2de-golf-wel-pcr-test-datazwendel_29.html

¹º : Ruim 1.000 besmettingen op Amerikaanse universiteit sinds heropening. 30 augustus 2020
https://www.nu.nl/coronavirus/6074104/ruim-1000-coronabesmettingen-op-amerikaanse-universiteit-sinds-heropening.html

¹¹ : Kinderen zonder symptomen coronavirus toch wekenlang besmettelijk. 31 augustus 2020
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kinderen-zonder-symptomen-coronavirus-toch-wekenlang-besmettelijk

¹² : Minister de Jonge lijkt wel de baas in de crisis, maar hij is het niet. 2 september 2020
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2346438-minister-de-jonge-lijkt-wel-de-baas-in-de-crisis-maar-hij-is-het-niet.html

¹³ : De Jonge weet niet zeker of leraren voorrang test kunnen krijgen. 4 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/de-jonge-weet-niet-zeker-of-leraren-voorrang-test-kunnen-krijgen/ar-BB18HG4O?ocid=msedgdhp

¹⁴ : Kan ik alsnog besmet zijn, als de testuitslag negatief was? 5 september 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5181764/besmet-coronavirus-testuitslag-negatief-update-lezersvraag

¹⁵ : Aantal coronabesmettingen stijgt fors. 8 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenand/live-aantal-coronabesmettingen-stijgt-fors/ar-BB18Oays?ocid=msedgdhp

¹⁶ : RIVM: 5.427 nieuwe coronabesmettingen, 1.830 meer dan week eerder. 8 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/rivm-meldt-5427-nieuwe-coronabesmettingen-1830-meer-dan-week-eerder/ar-BB18OTtM?ocid=msedgdhp

¹⁷ : Aantal coronagevallen VS bijna kwart van wereldwijde totaal. 31 augustus 2020
https://nos.nl/liveblog/2346099-vs-stopt-koop-ic-apparaten-philips-slob-geen-landelijke-gevolgen-na-corona-op-school.html

¹⁸ : Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen in Europa. 1 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/meer-dan-4-miljoen-coronabesmettingen-in-europa/ar-BB18BxGR?ocid=msedgdhp

¹⁹ : Coronavirus verspreidt zich in India nog sneller dan in de VS. 5 september 2020
https://www.ad.nl/buitenland/coronavirus-verspreidt-zich-in-india-nog-sneller-dan-in-de-vs~a3027955/

²º : Opnieuw recordaantal dagelijkse coronabesmettingen in India.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Buitenland/opnieuw-recordaantal-dagelijkse-coronabesmettingen-in-india/ar-BB18ViWp?ocid=msedgdhp

²¹ : Oversterfte in Mexico meer dan 120.000: overlijdensakten op. 6 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/live-oversterfte-in-mexico-meer-dan-120-000-overlijdensakten-op/ar-BB18KEE0?ocid=msedgdhp

²² : Marokkaanse miljoenenstad Casablanca in lockdown. 7 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Buitenland/marokkaanse-miljoenenstad-casablanca-in-lockdown/ar-BB18MOP9?ocid=msedgdhp

²³ : Den Haag nieuwe coronabrandhaard. 7 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/den-haag-nieuwe-coronabrandhaard/ar-BB18M3ET?ocid=msedgdhp

²⁴ : RIVM: Meer mensen laten zich testen bij corona gerelateerde klachten. 7 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/rivm-meer-mensen-laten-zich-testen-bij-coronagerelateerde-klachten/ar-BB18MD41?ocid=msedgdhp

²⁵ : Hoe meer er getest wordt op corona, hoe vaker de uitslag niet klopt.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/hoe-meer-er-getest-wordt-op-corona-hoe-vaker-de-uitslag-niet-klopt/ar-BB18VXh9?ocid=msedgdhp

²⁶ : Organisaties trekken bij kabinet aan de bel voor jongeren in coronacrisis. 8 september 2020
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/scholen-en-zorginstellingen-gaan-toch-maar-voor-commerciele-sneltests-personeel-valt-onnodig-uit-do/

²⁷ : Minister De Jonge: coronatestkrapte duurt nog weken. 11 september 2020
https://nos.nl/artikel/2347759-minister-de-jonge-coronatestkrapte-duurt-nog-weken.html

²⁸ : Hoe meer er getest wordt op corona, hoe vaker de uitslag niet klopt. 11 september 2020
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/hoe-meer-er-getest-wordt-op-corona-hoe-vaker-de-uitslag-niet-klopt/ar-BB18VXh9?ocid=msedgdhp

²⁹ : Coronavirus grijpt verder om zich heen in Europa. 15 september 2020
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/coronavirus-grijpt-verder-om-zich-heen-in-europa-recordaantal-besmettingen-in-nederland

³º : Aantal besmettingen in India boven de vijf miljoen. 16 september 2020
https://nos.nl/liveblog/2348498-rivm-meldt-recordaantal-van-1542-nieuwe-besmettingen.html

³¹ : Ministerie weerde Duits testlab met taaleis. 17 september 2020
https://nos.nl/liveblog/2348640-hoogste-aantal-positieve-tests-gemeld-ggd-s-tegen-voorrangsbeleid.html

³² : Reisadvies Duitsland / Ministerie van Buitenlandse Zaken. 17 september 2020
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies

³³ : Wat de rioleringscijfers ons leren, ‘stoute’ studenten en koppige ezels. 17 september 2020
https://www.maurice.nl/2020/09/17/wat-de-rioleringscijfers-ons-leren-stoute-studenten-en-koppige-ezels/