Covid-19’: ongekend Corona-killervirus of vooral ongekende paniek?

corona-killervirus-of-paniek

De wereld is al enige maanden in de ban van het Corona ‘killer-virus’. En de paniek lijkt nog steeds groot. Een fact-check.

Laat ik helder zijn. Ik probeer niet de suggestie te wekken dat het Corona-virus geen slachtoffers maakt. Dat doet het wel. En op sommige hotspots zelfs opvallend veel. Wat ik wil aangeven is dat – uitgezoomd en los van de persoonlijke tragedie op elk individueel niveau – de omvang van ‘de grootste crisis sinds WOII’ eigenlijk zeer gering lijkt. En waarschijnlijk op het niveau van een ‘normaal heftig’ (Influenza) griepseizoen blijft. Waarbij de claim dat dat ‘dankzij de lockdowns zo is’, alles behalve bewezen lijkt. En waarbij de negatieve consequenties van alle maatregelen (socio-economisch, volksgezondheid, verloren levensjaren en democratische onbalans) in geen verhouding lijken te staan tot het kwaad wat we ermee denken te voorkomen.

Interessante feiten die iedereen zou mogen weten

1. Totale sterfte in 28 Europese landen is niet ‘ongekend’

Er is veel discussie of Corona dodelijker is dan de seizoensgriep. Als Corona inderdaad zoveel dodelijker zou zijn, dan zouden we dit in de all-cause sterftecijfers van Europa moeten terug zien. Echter, als we naar de data kijken, dan zien we dat de huidige sterftecijfers allesbehalve ‘ongekend’ zijn, en dat de totale sterfte in 2016/17 zelfs hoger piekte. Gegevens t/m wk15 bijgewerkt.

Source: Pooled weekly total number of deaths in the data-providing EuroMOMO partners for the past 4½ years

2. Per land en zelfs per regio zijn de impact en de ernst van de situatie uiteenlopend.

Een aantal landen (waaronder Nederland) met een flink hoge – maar geen ongekende – oversterfte en een grote groep landen met een lage oversterfte. NB. Zweden, vrij gemiddeld en dat zonder lockdown. Hierover later meer. Zie weer de all-cause sterftecijfers van de verschillende landen sinds 2016.

Source: Weekly mortality as deviations from the baseline (Z-score) for the past 4½ years in the data-providing EuroMOMO partners

3. “Corona is geen Influenza!” Of toch wel?

Op basis van recente cijfers uit een grote groep landen publiceerde Stanford Professor John P.A. Ioannidis (et al) op 8 april een belangrijk wetenschappelijk onderzoek met als conclusie:

“..absolute death risk expressed as equivalent of death risk from driving a motor vehicle…”

En schat de mortaliteit van ‘Corona’ ongeveer tussen de 0,05-0,1% oftewel: even gevaarlijk als… u raadt het al, het Influenza virus. Let op, de WHO hanteert nog steeds een geschatte mortaliteit van 3,4%!

Youtube: Perspectives on the Pandemic | Dr John Ioannidis of Stanford University | Episode 1

4. Onbetrouwbare cijfers

De cijfers die het beeld bepalen zijn nog steeds aan verandering onderhevig. En om meerdere redenen onnauwkeurig of onjuist. Een aantal redenen daarvoor is:

I. Paniek, media-hype en onduidelijkheid

In bijna alle landen is er sprake van vertraging van registraties en mogelijke dubbeltelling of ondertelling. Zie de recente ‘bijstellingen van het RIVM en CBS’. Ook de media dragen alles behalve bij aan een realistisch beeld. Ronduit foute claims worden in de koppen van betrouwbare kranten getikt. Timing lijkt opvallend.

II. Aan Corona gestorven of met Corona gestorven? ‘

‘Corona-doden’ worden per land anders gedefinieerd, maar vaak als zodanig geteld als de overledene op het moment van overlijden (of daarna) positief op Corona test. Dat is onjuist. Onderzoek onder ca 2.000 ‘Corona-slachtoffers’ in Lombardije wees uit dat van de slachtoffers ca 25% nog 1 comorbiditeit had, 25% hadden er 2 en 50% hadden er 3 of meer. Daarbij was de gemiddelde leeftijd van deze slachtoffers ca. 79 jaar. Dezelfde soort resultaten komen nu ook uit de VS (via het CDC).

Welk deel van deze slachtoffers is daadwerkelijk dóór Corona en niet door diabetes, hartklachten, chronische longaandoeningen, hoge leeftijd of een van de andere vele griepvirussen gestorven?

III. De Coronatest heeft mogelijk een zeer hoog foutmarge

Wijst recent wetenschappelijk onderzoek (Zhuang et al, March 2020) uit. De test zou mogelijk 80% false positives kunnen uitwijzen. De Coronatest die door het DZIF (van o.a. Dr. Drosten/de Charité Group) is gemaakt en over de hele wereld wordt verkocht, is dan ook in ongekend korte tijd ontwikkeld en zonder serieuze tests en controles (paniek) direct ingezet.

IV. PCR ongeschikt voor kwantitatieve analyse

De techniek waarop de Coronatest is gebaseerd, is die van (RT) PCR ofwel ‘Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction’. De uitvinder van- en in 1993 Nobelprijswinnaar voor Chemistry mét deze techniek, Karry Mullis, heeft zelf al in 1996 expliciet aangegeven dat deze techniek ‘by it’s very nature’ ongeschikt is voor de kwantitatieve ‘Gold Standard’ bepalingen die ermee worden gedaan.

VI. Pecunia non olet

Ook financieel zijn er incentives. Zo was de hoogte van de steun vanuit de EU mede afhankelijk van de omvang van de ‘Corona crisis’ van een land. En is in de VS vanuit Medicare een standaardvergoeding van 13.000 USD voor ziekenhuizen beschikbaar voor een COVID-19 patiënt terwijl een COVID-19 patiënt aan de beademing ‘goed is’ voor 39.000 USD.

Video: https://www.foxnews.com/media/physician-blasts-cdc-coronavirus-death-count-guidelines

5. Lockdown of geen lockdown maakt geen verschil.

Om te kijken of een lockdown verschil maakt zou je willen vergelijken tussen landen die wel en niet voor lockdowns kozen. Maar in alle paniek hebben bijna alle landen ‘lockdowns’ ingesteld. De analyses echter van Zweden (geen lockdown), Taiwan (geen lockdown), China en Italië (lockdown pas ruim na de natuurlijke piek van de epidemie) lijken aan te geven dat het voor het verloop van de besmettingsgolf niet veel uitmaakt. En mogelijk alleen de opbouw van groepsimmuniteit vertraagd.

China verloop besmettingsgolf, lockdown Hubei 23-jan (bron)
Italië verloop besmettingsgolf, lockdown 9-maart (bron)
Corona Monitor, Zweden (bron)

6. Corona-maatregelen zullen gigantische impact op de hele wereld hebben. Maar hoe groot is het ‘Corona-probleem’ eigenlijk vergeleken met andere gezondheidsproblemen?

Aan COVID-19 stierven (volgens de getallen tot nu) ca 3.300 mensen in Nederland.

Source: ourworldindata.org

En in de wereld? Aan COVID-19 stierven (volgens de zeer onbetrouwbare getallen tot nu toe) ca. 144.000 mensen.

Source: ourworldindata.org

Absolute aanrader: heb je een kwartiertje, kijk dan deze deze video van Dr. Wolfgang Wodarg.

Het is goed om te snappen hoe we ‘het Corona-virus’ moeten zien. In context van de overige ca. 100 griepvirussen, Rhino-virussen, Influenza-virussen. In context van andere jaren. In context van testen en metingen. En wat we eigenlijk meten.

Video: Dr. Wolfgang Wodarg zu Corona (Ostern 2020)

Dus, klopt het wat we dagelijks te horen krijgen?

“Corona is ongekend, want dit is een nieuw virus en we hebben er geen vaccin tegen”

Onjuist. Elke griep, elk jaar en ook deze griep met nieuwe Influenza- en nieuwe Corona-varianten doodt. Zo ook dit jaar.

“Corona doodt een ongekend aantal mensen”

Onjuist: de totale sterfte in 2019/20 (inclusief Corona-virus) lijkt juist uiterst vergelijkbaar met voorgaande jaren.

“De aantallen Corona-slachtoffers vallen misschien mee, maar dat is alleen dankzij de lockdown maatregelen”

Onbewezen, onwaarschijnlijk: Normale griepgolven zijn in 3–4 weken voorbij. Daarna beschermt groepsimmuniteit de gehele populatie, inclusief de kwetsbaren. Lockdowns werken waarschijnlijk niet en mogelijk zelfs contraproductief. Angst voor ontoereikende IC-capaciteit bleek vaak onnodig.

“Corona is veel dodelijker en besmettelijker dan Influenza”

Waarschijnlijk onjuist: onderzoek suggereert dat Corona waarschijnlijk een mortaliteit heeft van 0,05–0,1%, oftewel vergelijkbaar of lager dan Influenza

“Maar normaal raken de IC’s nooit overvol!”

Onjuist: in de media kan je talloze artikelen van de afgelopen jaren alleen al terugvinden waarin melding wordt gemaakt van “overbelaste ziekenhuizen”, “elk griepseizoen weer”, “noodtoestand in de meeste VS staten”, “in de haast opgezette triage tenten” etc. in landen als Italie, Spanje, Engeland en de VS.

Maar… waar maak ik me dan druk om?

Wellicht het meest zorgwekkende, de precaire balans tussen individu en overheid kan dus binnen no-time fundamenteel verstoord raken. Binnen dagen of weken, kan een angst ontstaan met een wetenschappelijke, politiek en media-context waarin slechts 1 visie toegestaan is, slechts 1 visie wordt omarmd en slechts 1 visie in oneindigheid in de hoofden van het publiek wordt geprent. Waarin de objectieve waarheid niet meer geldt. Maar paniek, angst en opportunisme leidend is voor de keuzes die worden gemaakt.

Mensen mogen niet meer reizen, niet meer naar buiten, niet meer werken. Overheden slaan de handen ineen met ‘big tech’ bedrijven om voor ons te bepalen wat waar is wat niet, welke expert op Youtube mag blijven, welke wordt getoond, welke niet. Op welke basis mogen overheden en bedrijven voor ons bepalen wat ‘waar’ is en wat niet?

En dus? — en dat is inderdaad mijn angst..

En dus worden burgers bang voor elkaar. Zien ze elkaar als potentieel risico in plaats van als mogelijke danspartner. Worden mensen bang voor de gewone dingen.

Een wereld waarin we binnen no-time bang kunnen worden gemaakt voor elkaar — op basis van een fantoom — is niet een wereld waar we naartoe zouden moeten willen. Een wereld waarin maar één mening is toegestaan en alle andere meningen worden onderdrukt doet denken aan hele donkere hoofdstukken uit onze gemeenschappelijke geschiedenis. En is een wereld die niet meer vooruit beweegt, maar achteruit.

Een wereld die mensen laat wennen aan een on-menselijk leven, waarin ‘social distancing’ de nieuwe norm zou zijn, waarin ouderen alleen sterven, waarin kankerpatienten niet worden geholpen omdat lege IC-afdelingen wachten op rampspoed en waarin kinderen niet meer met elkaar mogen spelen en families elkaar maar niet meer moeten opzoeken.

Is dat wereld die we met elkaar willen maken?

Lees hier het originele (complete) artikel dat op 13.04.2020 op Medium werd gepubliceerd.