David Goldman: ‘Het is in het fundamentele belang van China dat Israël erin slaagt de Hamas-barbaren te vernietigen’.

DavidGoldman 21-10-23
Beeld: X / Asia Times

Vorig jaar had ik de eer om een ​​inleiding te schrijven voor het boek The Logical of Chinese Civilization van professor Wen Yang. Een verkorte versie verscheen in de China Daily. Hoe heeft de Chinese beschaving 5000 jaar kunnen standhouden terwijl alle beschavingen van Europa en West-Azië zijn verdwenen? 

China, zo betoogt professor Wen, heeft duizenden jaren geleden een sedentaire cultuur gecreëerd, terwijl het Westen nog steeds de kenmerken van zijn voorouders van jager-verzamelaars in zich draagt. China ‘assimileerde volkeren die zes grote en driehonderd kleinere taalgroepen vertegenwoordigden’, merkte ik op. In tegenstelling tot Europa, dat de bekering van zijn volkeren tot het christendom afdwong als voorwaarde voor toetreding tot de westerse beschaving, verenigde China zijn ongelijksoortige volkeren door middel van een gemeenschappelijk systeem van karakters en infrastructuur, terwijl lokaal gesproken talen, religie en cultuur konden blijven bloeien.  

De barbaarse dreiging  

Maar soms mislukte de assimilatie. In de 3de eeuw voor Christus bedreigde de nomadische Xiongnu de Han-dynastie. De Han-dynastie probeerde op veel verschillende manieren om met de noordelijke nomaden om te gaan. Ze voerde offensieve en defensieve oorlogen, betaalde schattingen, huwde haar Chinese prinsessen uit aan Xiongnu-leiders en moedigde hen aan de Chinese cultuur over te nemen.  

Uiteindelijk werd de Han-dynastie gedwongen om tegen de Xiongnu te gaan strijden. Pas in 124 v. Chr. versloeg het leger van generaal Wei Qing een grote Xiongnu-troepenmacht. Maar de barbaarse dreiging bleef bestaan. Meer dan duizend jaar later veroverden de Mongoolse en Mantsjoe-barbaren heel China. 

De veerkracht van de Chinese beschaving was zo sterk dat zij de barbaarse indringers uiteindelijk assimileerde, maar niet zonder enorm lijden en grote verliezen. Tijdens de Tang- en Song-dynastieën zijn alle sleuteltechnologieën van de Europese Industriële Revolutie uitgevonden. Historici vragen zich af waarom de Industriële Revolutie dan niet in China heeft plaatsgevonden. Het antwoord zou kunnen zijn dat barbaarse indringers China zo hadden ontwricht dat zijn innovaties niet tot bloei konden komen. 

Ondanks de ongekende economische groei en indrukwekkende militaire kracht van China is de barbaarse dreiging niet verdwenen. Tijdens mijn vele bezoeken aan China in de afgelopen tien jaar heb ik Chinese geleerden horen beweren dat de Verenigde Staten opzettelijk de jihadisten hebben uitgebroed om China te destabiliseren. Ik geloof niet dat de Verenigde Staten dit opzettelijk hebben gedaan, maar Amerikaanse misstappen in de zogenaamde Global War on Terror hebben zeker voor problemen voor China gezorgd. 

De opkomst van IS 

In 2008 gaf de regering-Bush in haar laatste jaar een blanco cheque aan generaal David Petraeus om de soennitische opstand tegen de door de Amerikanen gesteunde sjiitische meerderheidsregering in Irak te beteugelen. Petraeus betaalde 16 miljoen dollar per maand aan salarissen aan voormalige soennitische militaire officieren. 

Veel soennitische strijders, betaald en bewapend door de VS, vormden later de kern van IS. De Amerikaanse steun aan soennitische jihadisten in Syrië bevorderde de opkomst van IS, waarvoor een uitgelekt rapport van de Defense Intelligence Agency in 2012 waarschuwde. 

Anti-beschavingsjihad 

De Associated Press meldde in 2017: ‘Oeigoeren die in Syrië vechten, richten zich op China.’ In het AP-rapport stond: ‘Sinds 2013 zijn duizenden Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid uit West-China, naar Syrië gereisd om te trainen bij de Oeigoerse militante groep Turkistan Islamic Party en samen met Al-Qaida te vechten, waarbij ze een sleutelrol speelden in verschillende gevechten. De troepen van de Syrische president Bashar Assad komen in botsing met Oeigoerse strijders nu het zes jaar durende conflict zijn eindspel nadert. Maar het einde van de oorlog in Syrië kan het begin zijn van China’s grootste angsten. “Het kon ons niet schelen hoe de gevechten verliepen of wie Assad was”, zei Ali, die alleen zijn voornaam wilde noemen uit angst voor represailles tegen zijn familie thuis. “We wilden gewoon leren hoe we de wapens moesten gebruiken en dan teruggaan naar China.” 

Hamas maakt deel uit van dezelfde anti-beschavingsjihad die terroristen trainde om Chinezen te vermoorden. Als bestuurslid van een Israëlische stichting die zich bezighoudt met de betrekkingen tussen Israël en China, had ik het voorrecht om tijdens bezoeken aan China de standpunten te horen van vooraanstaande Chinese wetenschappers en militair strategen. De dreiging van de verspreiding van de jihad in Zuidoost-Azië is een voortdurende zorg. De Chinese geleerden benadrukten dat China nauwe betrekkingen onderhoudt met veel moslimlanden, met een bevolking die sympathiseert met de Palestijnse zaak. 

China heeft zijn eigen redenen om een ​​neutraal standpunt in te nemen over Israëlisch-Palestijnse kwesties, en ik ben niet van plan China te adviseren over de manier waarop het zijn diplomatie moet voeren. Het is echter mogelijk dat sommige dimensies van het probleem niet voldoende worden onderkend. 

Het Israëlische beleid ten opzichte van Hamas van de afgelopen jaren was een kopie van de aanvankelijke pogingen van de Han-dynastie om de Xiongnu gunstig te stemmen. Israël moedigde Qatar aan om Hamas 40 miljoen dollar per maand aan subsidies te verstrekken. In 2020 reisde het hoofd van de Mossad naar verluidt naar Qatar om dergelijke subsidies te promoten. Het afgelopen jaar heeft Israël de grens met Gaza opengesteld voor 20.000 Arabieren die in Israël werkten om hun economische omstandigheden te verbeteren. 

Zelfgenoegzaam 

In een essay voor de Amerikaanse website Law&Liberty schreef ik: ‘De Netanyahu-regering dacht dat zij alle strategische bases onder controle had en dat zij Hamas kon omkopen om aan de zijlijn te blijven terwijl zij onderhandelde over diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië. Ze wiegde zichzelf in een zelfgenoegzame waas die het zicht ontnam aan de weerspannige elementen van de oude wereld die zich verzetten tegen de moderniseringsimpuls van de Abraham-Akkoorden.’ 

Dat is de oorsprong van het ‘falen van de inlichtingendiensten” waardoor duizenden Hamas-terroristen Israël konden infiltreren en meer dan 1.300 Israëli’s konden vermoorden, waaronder honderden kinderen en tieners. De Israëlische rapporten over de begane wreedheden zijn geen instrument van westerse propaganda. We kennen de meeste uit video’s die online zijn geplaatst door Hamas zelf, die de Israëli’s en de westerse wereld angst wil aanjagen. 

Hamas wil de vernietiging van Israël 

Binnen het kader van professor Wen is Hamas een overblijfsel van de nomadische, pre-beschavingswereld die weigert geassimileerd te worden. Hamas wil geen tweestatenoplossing. Zijn handvest roept op tot de vernietiging van Israël en de oprichting van een islamitische staat in zijn plaats. Dit is geen gewoon etnisch conflict dat kan worden opgelost het midden tussen twee standpunten te zoeken. 

Het Handvest van Hamas stelt: ‘De Islamitische Verzetsbeweging is een vooraanstaande Palestijnse beweging, die trouw is aan Allah en wier levenswijze de Islam is. Het streeft ernaar om de vlag van Allah over elke centimeter van Palestina te hijsen.’ Ze voegt eraan toe: ‘Israël zal bestaan ​​en zal blijven bestaan ​​totdat de Islam het zal uitwissen, net zoals het anderen daarvoor heeft uitgewist.’ 

Zoals ik in december 2022 heb geschreven in een commentaar in guancha.cn is het inkomen per hoofd van de bevolking op de Westelijke Jordaanoever, waar Israël de ultieme autoriteit blijft, twee keer zo hoog als dat van Gaza, waar Hamas de macht greep met een staatsgreep in 2007 nadat Israël zich eenzijdig uit het gebied had teruggetrokken. De willekeurige slachting van onschuldige burgers, inclusief baby’s, is identiek aan de methoden van IS. 

Geen enkele staat die toestaat dat een buurland duizenden van zijn burgers vermoordt, kan overleven. Israël heeft geen andere keuze dan Hamas te vernietigen. Hamas probeert, zoals ik heb uitgelegd in het commentaar op guancha.cn, het aantal slachtoffers onder de eigen bevolking te maximaliseren om de sympathie van de wereld te winnen.  

Eigen raketten doden meer Gazanen dan Israëliërs 

Hamas beweert dat het de Israëlische ‘bezetting’ bestrijdt. In feite beëindigde Israël in 2005 eenzijdig de bezetting van Gaza en droeg het gebied over aan de Palestijnse Autoriteit. In 2007 wierp Hamas de regering van de Palestijnse Autoriteit omver. Sindsdien hebben jihadistische terroristen meer dan 20.000 raketten afgevuurd op burgerdoelen in Israël. Veel van die raketten waren slechte, ruwe apparaten, die vaak terugvielen in de dichtbevolkte Gazastrook en veel meer Arabieren dan Israëliërs doodden. De vernietiging van een ziekenhuis in Gaza op 17 oktober is een van de vele gevallen van terroristische raketten die Gazanen doden in plaats van Israëli’s. 

De acties van Israël ter verdediging van Israël zullen onvermijdelijk burgerdoden veroorzaken, omdat Hamas de burgers van Gaza als menselijk schild gebruikt. Dit zal de moslimopinie in veel delen van de wereld doen ontvlammen. De voorzichtige publieke houding van China is niet verrassend. Niettemin moet China zorgvuldig overwegen waar zijn belangen in het Gaza-conflict liggen. 

Export naar het Zuiden steeds belangrijker 

Op de korte termijn maakt China zich zorgen over de vrije oliestroom vanuit de Perzische Golf, die in 2022 54% van de Chinese olie-import uitmaakte. Het Chinese handelssucces in de Perzische Golf loopt gelijk op met zijn diplomatieke prestaties: de export naar Saoedi-Arabië is tussen 2018 en 2023 bijna verdrievoudigd. Iran is de belangrijkste wapenleverancier van Hamas en steunt Hamas in het huidige conflict. Ik ben er zeker van dat het Chinese advies aan Iran zal zijn om escalatie te voorkomen. 

Maar de Chinese belangstelling voor het conflict is breder dan energiezekerheid. De economische toekomst van China hangt voor een groot deel af van zijn export naar het Zuiden, die sinds 2019 is verdubbeld en nu de export naar de markten van ontwikkelde landen overtreft. 

Zoals ik schreef in mijn boek uit 2020: You Will Be Assimilated: China’s Plan to Sino-Form the World, en in veel daaropvolgende artikelen, brengt China een digitale en fysieke infrastructuur naar miljarden mensen die zich nu aan de rand van de wereldeconomie bevinden, en integreert hen snel in de wereldmarkt. 

Terwijl de binnenlandse beroepsbevolking afneemt, exporteert China kapitaal en technologie om de inspanningen van jongeren in het Zuiden te benutten. Dat is niet alleen een economische noodzaak, maar ook een beschavingsvereiste: China wil zijn door de infrastructuur aangedreven ontwikkelingsmodel over de hele wereld verspreiden. 

Jihadisten in Pakistan 

China is een moderniserende kracht voor de hele wereld. Het Belt and Road Initiative heeft de positie van China in het Zuiden vergroot. Daar is de publieke opinie over China zeer positief. Toch zal dit proces niet zonder tegenstand verlopen. Antimoderne impulsen van pre-beschavingselementen in die samenleving blijven bestaan ​​en vormen het grootste obstakel voor de Chinese ambities. 

Terroristische aanvallen door Hamas-achtige jihadisten in Pakistan hebben tientallen Chinese burgers gedood, en volgens persberichten  vertragen veiligheidsproblemen de Chinese investeringen in een land waar China al 65 miljard dollar in heeft geïnvesteerd. 

Als Hamas de huidige oorlog met Israël overleeft, zullen anti-beschavingselementen over de hele wereld moed vatten en op zoek gaan naar nieuwe doelen. Israël is nu de frontlinie van de beschaving. Het is in het fundamentele belang van China dat de barbaren uit Gaza worden verdreven. 

De weg van de minste weerstand wijst in de richting van een mondiale verdeeldheid rond pro- en anti-Amerikaanse lijnen. Israël werd na de oorlog van 1967 een Amerikaanse bondgenoot in het kader van de Koude Oorlog. Het is echter geen Amerikaanse marionet. Israël deed er alles aan om betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne te vermijden en goede betrekkingen met zowel China als Rusland te onderhouden. In juni kondigde premier Benjamin Netanyahu aan dat hij China zou bezoeken.  

Verharding kan tot catastrofe leiden 

In de huidige crisis heeft Amerika geen andere keuze dan een bondgenoot te steunen die op een gruwelijke manier is aangevallen, en de tegenstanders van Amerika staan ​​in de rij tegen zijn bondgenoot. Dat kan alleen maar leiden tot verdere confrontaties en uiteindelijk tot  verbreding van het conflict. 

Voorlopig is het niet waarschijnlijk dat Iran zich er mee zal bemoeien, maar het zal in de toekomst proberen Israël te omsingelen. Israël beschikt over een groot aantal kernkoppen en zal deze gebruiken als zijn voortbestaan ​​op het spel staat. Ik geloof niet dat we op de rand van een wereldoorlog staan, maar de verharding van de lijnen voor en tegen Israël zou in de toekomst tot een catastrofe kunnen leiden. 

Als China stabiliteit in de regio en bloei van de beschaving wil, moet het hopen dat Israël erin slaagt de barbaren te vernietigen die het bestaan ​​van Israël op de korte termijn bedreigen, en de beschaving zelf op de lange termijn. 

Vertaling Chris Rutenfrans https://www.wyniasweek.nl/author/chrisrutenfrans/  

David P. Goldman is adjunct-hoofdredacteur van de Asia Times en is lid van de adviesraad van SIGNAL (Sino-Israel Government Network and Academic Leadership). Dit artikel verscheen op 18 oktober in de Asia Times. De daarin verwoorde standpunten zijn die van hemzelf en niet noodzakelijk die van een organisatie waarbij hij is aangesloten. 

Wynia’s Week is er het hele jaar door. Met onafhankelijke, verrassende berichtgeving. Wynia’s Week is wel gratis, maar niet goedkoop. De lezers, kijkers en luisteraars maken Wynia’s Week mogelijk. Doet u mee?Doneren kan HIER. Hartelijk dank!