De aanslag op Thierry Baudet was linksterrorisme. Waarom durft de NCTV dat nog steeds niet te concluderen?

WW Collard 16 december
Thierry Baudet, een dag na de aanslag in Groningen. Beeld: FvD/YouTube

De terroristische dreiging is ernstig toegenomen, waardoor het reëel is dat er in ons land een aanslag zal plaatsvinden, zo blijkt uit het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 59) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De toename van die dreiging komt primair uit jihadistische hoek. Ook wordt door de NCTV gevreesd voor een aanslag vanuit een specifieke groep rechtsextremisten, de zogenoemde ‘accelerationisten’. Deze groep wil versneld een rassenoorlog ontketenen, nu blanken in Europa nog een meerderheid vormen.

Ook heeft de NCTV aandacht voor ‘anti-institutionele extremisten’, maar daarover wordt gesteld dat er ‘in het algemeen’ geen geweldsdreiging vanuit gaat. De concrete gewelddadige voorbeelden van rechts- en anti-institutioneel extremisme komen allemaal uit het buitenland.

Hoezo ‘geen aantoonbare ernstige geweldsdreiging’?

Linksextremisme wordt in het Dreigingsbeeld niet genoemd. Dat is volgens de NCTV omdat ‘op het moment van schrijven geen aantoonbare ernstige geweldsdreiging’ van deze stroming uitgaat. Het moment van schrijven ligt echter wel ná de aanslag op Thierry Baudet. Die gebeurtenis is niet meegenomen in het Dreigingsbeeld omdat, aldus de NCTV, ‘over beweegredenen’ van de dader(s) nog niks kan worden gezegd. Maar klopt dat wel?

Op 20 november werd Baudet in een Gronings café hard op zijn hoofd geslagen met een bierfles, terwijl buiten tegen hem werd gedemonstreerd door, zo meldde de NOS, ‘een extreemlinkse beweging’. De dader maakte ogenschijnlijk eerst een selfie met de partijleider van Forum voor Democratie, om vervolgens drie maal in de richting van diens hoofd te slaan. Baudet werd daarbij tenminste eenmaal geraakt nabij zijn slaap.

De aanslagpleger was volgens de berichtgeving slechts vijftien jaar oud. Twee dagen later werd hij vrijgelaten. In hoeverre is deze politieke aanslag te duiden als terrorisme, of specifieker als linksterrorisme?

De AIVD definieert terrorisme als: ‘Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’

Deze definitie maakt onderscheid tussen een effect (geweld), een doel en een motief (ideologisch). Gericht geweld tegen een politicus kan wellicht worden gezien als maatschappij-ontwrichtende schade, maar dat is geen vereiste als sprake was van geweld gericht op het leven van Baudet.

Zoals gezegd sloeg de pleger ogenschijnlijk met blinde kracht drie maal in de richting van diens hoofd, waarbij Baudet minstens één keer werd geraakt. In theorie waren drie uitkomsten mogelijk: (één) Baudet wordt geraakt en komt met schrik en verwondingen vrij, (twee) Baudet wordt op zijn slaap geraakt en heeft blijvend letsel of komt te overlijden of (drie) de fles breekt en penetreert een ader, met al dan niet dodelijke gevolgen.

De aanslagpleger kwam uit de hoek van AFA

De conclusie moet dan ook zijn dat het hier – conform de AIVD-definitie – ging om ‘op mensenlevens gericht geweld’, met aanvaarding van de kans dat Baudet de aanslag niet zou overleven. 

Wanneer een aanslag op het leven van een politicus plaatsvindt omwille van diens opinies of werkzaamheden, dan is de intentie van die aanslag gericht op het ‘bewerkstelligen van maatschappelijke veranderingen’ en/of op ‘de beïnvloeding van politieke besluitvorming’, zoals de AIVD dat formuleert. Want het idee achter het geweld is dat de politicus overlijdt, dat hij uit angst een andere koers gaat varen of dat hij zich terugtrekt uit de politiek.

De pleger zou hebben gehandeld namens Antifascistische Actie (AFA) – vroeger Antifascisme (Antifa). Dat bevestigt AFA: ‘Deze jongen heeft gehandeld vanuit zijn overtuiging en gebruik gemaakt van de mogelijkheid.’ Het AD sprak een woordvoerder van Antifa en tekende op: Of het een vooropgezet plan was om Baudet aan te vallen, wil de woordvoerder niet zeggen, maar Antifa staat “niet altijd” afwijzend tegenover gebruik van geweld’. Daarmee lijkt te worden voldaan aan een doel en effect conform de AIVD-definitie van terrorisme, gecombineerd met een politiek-links motief.

Een concreet en actueel voorbeeld

Toch verzuimden de media om die conclusie te trekken. Hoogstens werd vermeld dat Baudet zelf meende dat hij slachtoffer was van ‘een politieke aanslag’. Dat nu ook in het Dreigingsbeeld van de NCTV niet van linksterrorisme wordt gesproken, doet de wenkbrauwen nog meer fronzen. De aanslag op Baudet was daar een actueel en concreet voorbeeld van.

Van Bart Collard verscheen onlangs ‘Het recht op desinformatie’. Het boek is overal te koop en te bestellen, zoals ook in de winkel van Wynia’s Week. Kijk HIER.

De donateurs maken Wynia’s Week mogelijk. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER. Hartelijk dank!