De ECB pleegt een aanslag op marktmechanisme en democratie

De Europese Centrale Bank in Frankfurt
De Europese Centrale Bank in Frankfurt. Hier worden niet alleen rentes vastgesteld, maar ook wordt ook verregaand ingegrepen in het beleid van banken.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs bepaald, dat Europese banken enkel leningen mogen verstrekken aan bedrijven die zich aan duurzaamheidscriteria houden in het kader van de klimaatdoelstellingen. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat er streng op toezien dat de betreffende criteria worden nageleefd. DNB gaat daarmee op de stoel zitten van de ceo van banken ter bepaling van het leningenbeleid. Dit gaat ver buiten de taakopdracht van centrale banken aangezien deze instellingen zijn bedoeld ter bepaling van het monetaire beleid.

De centrale bankiers doen een machtsgreep

Centrale banken hebben nu de smaak naar taakuitbreiding goed te pakken. De ECB breidt het toezicht op de Europese banken actief uit naar genderdiversiteit in het bestuur. Het gaat de ECB te traag met de vernieuwing binnen Europese banken, want nog geen twee derde van de banken houdt zich aan de Europese wetgeving die banken verplicht een diversiteitsbeleid te voeren, met name genderdiversiteit. Acht procent van ceo’s van banken is vrouw. 

De ECB voert sinds 2019 een actief diversiteitsbeleid. Toen werd besloten dat het percentage vrouwen in topfuncties moest worden opgevoerd van 30% naar 36% in 2026. Daar hebben wij hier weinig tot niets van meegekregen, laat staan dat het democratisch is besloten alhier. Het gaat hier ook om Nederlandse banken.

Verder moet de helft van de banen worden ingevuld door vrouwelijke kandidaten en worden leidinggevenden beoordeeld op het halen van diversiteitsdoelstellingen. Zo gaat de ECB van banken nu eisen dat ze meer werk maken van de benoeming van vrouwen op hoge posities. Banken die zich niet daaraan committeren, worden beboet. Meer vrouwen in de top van de bank wordt dus keihard afgedwongen, of ze er voldoende gekwalificeerd voor zijn of niet. Is hier sprake van dictatoriaal handelen? 

‘Divers’ is helemaal niet winstgevender

De gedachte van de ECB is dat een divers bankbestuur doeltreffender en winstgevender is. Dat is een onjuiste veronderstelling. Volgens het onderzoek van CBS/CPB van 21 augustus 2019 ‘Vrouwen aan de top’ blijkt er geen oorzakelijk verband te bestaan bestaat tussen meer vrouwen in het management en winstgevendheid: ‘Bij bindend quotum meer vrouwen aan de top, niet meer winst’. Dit onderzoek wordt blijkbaar genegeerd.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. De centrale bank gaat op de stoel zitten van de ceo van banken ter bepalingen van het personeelsbeleid, in het bijzonder de selectie van personen. Dwangmatig diversiteitsbeleid waarbij geselecteerd wordt op eigenschappen waar een mens niets aan kan doen, in dit geval geslacht, is discriminatoir en racistisch.

In de kantoren van ECB en DNB wordt van alles bedisseld

Wil de ECB zich als zodanig kwalificeren? De ECB, en in haar kielzog DNB, gaan aldus het boekje te buiten. Dit gaat van kwaad naar erger. Centrale banken plegen een inbreuk op het vrij functioneren van het marktmechanisme via banken. Dat gaat veel te ver.

Het is wenselijk dat burgers nu doorzien dat op alle mogelijke manieren het functioneren van onze democratie ondermijnd wordt door buitenparlementaire groepen, zoals centrale banken, rechters, milieugroeperingen en Big Tech. Deze partijen zien de kans schoon de macht te grijpen. En zo plegen ze een aanslag op onze democratie.