De moslimterroristen van Hamas zaaien dood, verderf én verdeeldheid. En dat is precies de opzet

WW Collard 11 oktober 2023
Pro-Palestijnse demonstrant in Melbourne, Australië. Foto: Joel Carrett/EPA via ANP Foto.

Hamas heeft Israël verwond. Er werden raketten afgevuurd op burgerdoelen, en terwijl mensen daarvoor schuilden in bomkelders, viel Hamas die kelders binnen. Met automatische wapens werden Israëlische burgers afgeslacht. Ouderen en kinderen werden niet gespaard. Feestende jongeren op een muziekfestival zijn verkracht, ontvoerd of vermoord.

Er is in Nederland veel media-aandacht voor de gruwelijkheden. Maar in ons land wordt ook gedemonstreerd tégen Israël, er wordt met Palestijnse vlaggen gezwaaid en rondgereden, er worden steunbetuigingen gescandeerd aan de militaire Al Qassam-brigades van Hamas en er klinken oproepen voor een nieuwe intifada.

De Rotterdamse PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb weigerde op zijn stadhuis een Israëlische vlag te hijsen omdat dit ‘polarisatie’ zou versterken. En dat terwijl bij allerlei rampen en aanslagen buitenlandse vlaggen te voorschijn worden gehaald om solidariteit te betonen. Aan de talkshowtafels wordt heftig gediscussieerd over het Israël-Palestinaconflict, dat vooral wordt afgedaan als een ingewikkeld geschil over een grondgebied.

Hamas is een militaire afdeling van de Moslimbroederschap

Het is essentieel om naar de religieuze, door de islam gestempelde context van het conflict te kijken, maar die dimensie wordt in het Westen frequent genegeerd of ontkend. Het oude Handvest van Hamas uit 1988 wordt amper genoemd en als dat al gebeurt, wordt geïnsinueerd dat uit de in 2017 opgestelde beginselverklaring van Hamas zou blijken dat de religieuze component is geminimaliseerd. Dat is echter onterecht.

Wat zegt Hamas zelf over haar strijd?

Hamas werd in 1987 opgericht als een militante afdeling van de Moslimbroederschap. Het Handvest van Hamas opent met de woorden ‘In the name of the most Merciful, Allah’. Hamas noemt zichzelf ronduit een islamitische verzetsbeweging: ‘the Movement’s program is Islam’. De joden worden als vijanden genoemd. Er wordt een hadith (overlevering) aangehaald van een uitspraak van de profeet Mohammed: ‘The Day of Judgement will not come about until Muslims fight Jews’.  

Tot slot, wellicht nog duidelijker, is de slogan van Hamas in het Handvest: ‘Allah is its target, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes.’

Het grondgebied van Palestina wordt verklaard als ‘Islamic Waqf’ – een onvervreemdbaar islamitisch terrein – dat voor moslims is gereserveerd tot aan de dag des oordeels:

‘This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia (law) and the same goes for any land the Muslims have conquered by force, because during the times of (Islamic)  conquests, the Muslims consecrated these lands to Muslim generations until the Day of Judgement.’

Hamas is volgens het Handvest uit op de totale vernietiging van de staat Israël. Het oude Palestina moet ‘bevrijd’ worden door middel van jihad. En nee, jihad wordt hier niet als liefde bedoeld.

Hamas vecht een religieus conflict uit

In mei 2017 publiceerde Hamas A Document Of General Principles and Policies. Het document begint met:

‘Praise be to Allah, the Lord of all worlds. May the peace and blessings of Allah be upon Muhammad, the Master of Messengers and the Leader of the mujahidin, and upon his household and all his companions.’

In dit document maakt Hamas een onderscheid tussen ‘het Zionistische project’ (de staat Israël die niet erkend wordt) en de joden:

‘Hamas affirms that its conflict is with the Zionist project not with the Jews because of their religion. Hamas does not wage a struggle against the Jews because they are Jewish but wages a struggle against the Zionist who occupy Palestine.’

Volgens Hamas bezetten alle joden die in Israël leven Palestina, omdat heel het grondgebied van Israël onderdeel van dat van Palestina zou uitmaken. Doordat Hamas beweert geen probleem te hebben met het joodse volk omwille van het jodendom, wordt in het Westen soms gezegd dat de terroristische organisatie met deze verklaring stelt dat er geen sprake (meer) is van een religieus conflict. Niets is minder waar:

‘Resistance and jihad for the liberation of Palestine remain a legitimate right, a duty and an honour for all the sons and daughters of our people and our Ummah.’

Volgens ‘heilige wetten’ is verzet tegen de Israëlische ‘bezetting’ geoorloofd, zo stelt Hamas. Dat komt door de islamitische status van het grondgebied:

‘Palestine is a land whose status has been elevated by Islam, a faith that holds it in high esteem, that breathes through it its spirit and just values and that lays the foundation for the doctrine of defending and protecting it.’

Het einddoel voor Hamas is echter niet een bevrijd Palestina. Sayyid Qutb, de belangrijkste ideoloog van de Moslimbroederschap (ter herinnering: Hamas komt daaruit voort), stelde in de jaren zestig dat de hele wereld islamitisch moet worden gemaakt door middel van de jihad. Mahmoud al-Zahar, een gezaghebbende figuur binnen Hamas, zei in december 2022 nog:

‘We are not talking about liberating our land alone – (…) The entire 510 million square kilometers of Planet Earth will come under (a system) where there is no injustice, no oppression, no treachery, no Zionism, no treacherous Christianity.’

Iran strijdt met Saoedi-Arabië om de macht in het Midden-Oosten

Het conflict met Israël kent daarnaast ook een belangrijke geopolitieke laag. Hoewel Hamas zich primair richt op Palestina, gaat het radicale moslims om meer dan dat. De sji’ieten en de soennieten bestrijden elkaar met het woord en met wapens. Ze zijn elkaars vijanden, maar ze vinden elkaar als het gaat om het bestrijden van Israël, de kleine Satan.

De sji’itische terroristische organisatie Hezbollah in Libanon – een Iraanse proxy-organisatie – wordt al decennia door Teheran bevoorraad met wapens. Hezbollah zou in 2022 zelfs beschikken over 150.000 raketten. Maar, en daar wordt het ideologisch interessant, Iran steunt ook het soennitische Hamas financieel en met wapens. Wat is het belang van de ayatollahs?

Iran strijdt om de macht in het Midden-Oosten, met name met Saoedi-Arabië. En dat laatste land heeft een akkoord gesloten met de Verenigde Staten – de grote Satan – om Israël formeel te erkennen in ruil voor verbeterde omstandigheden voor Palestijnen.

Dat geeft Iran een extra belang in de strijd tussen Hamas en Israël. Als Hamas bruut geweld tegen Israëlische burgers gebruikt, dan zal Israël reageren. Hamas zal schuilen tussen de Palestijnse bevolking en die als schild gebruiken. Er zullen veel Palestijnen omkomen en de mensen in Gaza zullen ernstig lijden onder strenge Israëlische veiligheidsmaatregelen.

Wat betekent dat voor de deal tussen Amerika en Saoedi-Arabië? Kan de oliestaat Israël dan nog wel erkennen? Zal het genoeg steun hebben om zo’n deal voor de Palestijnen te bepleiten als Israël in de ogen van moslims nieuwe misdaden tegen moslims heeft begaan?

Daarnaast begrijpt Iran wat de invloed van gebeurtenissen in het Midden-Oosten op het Westen is. Dat begon in de jaren tachtig toen ayatollah Khomeini boos reageerde op een satirische Duitse clip van Rudi Carrell over zijn persoon. Westerse tv-stations besloten de clip niet uit te zenden – in Nederland greep minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek (CDA) persoonlijk in – en er werden excuses aangeboden. De effecten van de fatwa tegen de Britse schrijver Salman Rushdie (1989) deden de ayatollahs vervolgens realiseren hoe gevoelig het Westen is voor kwetsingen en boosheid in andere werelddelen.

Iran kent de splijtzwammen in het Westen

Met bedreigingen en geweld probeert Teheran ook nu nog politieke dissidenten, zelfs in het Westen, het zwijgen op te leggen. Men kent de splijtzwammen in de West-Europese samenlevingen. Het zaaien van verdeeldheid in het Westen over Israël komt de ayatollahs goed uit. Het leidt af van interne problemen en verzwakt de vijand.

Met broeierige demonstraties tegen Israël in meerdere Europese steden en oproepen tot intifada’s, terwijl burgemeesters geen solidariteit met Israël durven te tonen, oogt het Westen eens te meer zwak: alsof het onder de duim wordt gehouden wordt door islamitische regimes, alsof het bang is voor boze moslims. De strategie van de Hamas-terroristen en Iran werkt.

De donateurs maken Wynia’s Week mogelijk. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER. Hartelijk dank! 

Van Bart Collard verscheen onlangs ‘Het recht op desinformatie’. Het boek is overal te koop en te bestellen, zoals ook in de winkel van Wynia’s Week. Kijk HIER. Op zaterdag 21 oktober wordt in het Polanentheater, Polanenstraat 174 in Amsterdam een mini-symposium gehouden over dit nieuwe boek van Bart Collard. Van 14.15 tot 17.00. Vooraf aanmelden is verplicht en is mogelijk via voorzitter@devrijegedachte.nl.