Een doorkijkje in de post-corona wereld

corona-wereld

Tijdens iedere crisis staan mensen op die roepen dat de crisis louterend werkt en dat erna een totaal andere wereld zal komen. We hoorden dat na 9/11 en na de bankencrisis van 2008. In de praktijk veranderde er echter niet zo gek veel. De post-corona-wereld wordt echt geen duurzaam paradijs, met louter keuterboertjes, windmolens en zonnepanelen, vrij van vliegtuigen, schepen en auto’s. De wereldorde van de pre-coronatijdperk blijft in stand, met hier en daar  accentverschillen.

De Amerikaanse Laurie Garret voorspelde in 1994 in haar boek  ‘The Coming Plague’ de huidige corona pandemie. The New York Times interviewde haar onlangs over haar visie op de nabije toekomst. ‘I’m quite certain that this is going to go in waves. It won’t be a tsunami that comes across us all at once and then retreats all at once. It will be micro-waves that shoot up in Des Moines and then in New Orleans and then in Houston and so on, and it’s going to affect how people think about all kinds of things. They’ll re-evaluate the importance of travel. They’ll reassess their use of mass transit. They’ll revisit the need for face-to-face business meetings. They’ll reappraise having their kids go to college out of state’.

Dit filmpje dat nu een grote hit is op Youtube sluit daarbij aan.

World's cartoonists on this week's events: Coronavirus - POLITICO

Terug naar de pre-corona-wereld?

Gaan we 1:1 terug naar de pre-corona-wereld? Garrett zegt: ‘This is history right in front of us. Did we go ‘back to normal’ after 9/11? No. We created a whole new normal. We securitized the United States. We turned into an antiterror state. And it affected everything. We couldn’t go into a building without showing ID and walking through a metal detector, and couldn’t get on airplanes the same way ever again. That’s what’s going to happen with this. Not the metal detectors, but a seismic shift in what we expect, in what we endure, in how we adapt. Maybe in political engagement, too.  If America enters the next wave of coronavirus infections with the wealthy having gotten somehow wealthier off this pandemic by hedging, by shorting, by doing all the nasty things that they do, and we come out of our rabbit holes and realize, ‘Oh, my God, it’s not just that everyone I love is unemployed or underemployed and can’t make their maintenance or their mortgage payments or their rent payments, but now all of a sudden those jerks that were flying around in private helicopters are now flying on private personal jets and they own an island that they go to and they don’t care whether or not our streets are safe,’ then I think we could have massive political disruption. Just as we come out of our holes and see what 25 percent unemployment looks like, we may also see what collective rage looks like.’

RTL | Nieuw seizoen'Mocro Maffia' twee weken eerder te zien bij ...

De Grote Verarming en de Crisiscriminaliteit

In het Westen gaat deze periode later de geschiedenis in als De Grote Verarming. De verarming van Nederlanders zette na de crisis van 2008 al in. Door de lastenverzwaringen van de afgelopen jaren hebben mensen geen buffers kunnen opbouwen. En de buffers die ze vroeger hadden, waren in 2008 al verdampt.

Andy Haldane, chief economist van de Bank of England, de Britse centrale  bank, zegt: ‘De bankencrisis van 2008 heeft in Europa evenveel financiële schade veroorzaakt als een wereldoorlog. Onze kinderen en kleinkinderen zullen daar nog aan meebetalen’.  

Miljardair Johann Rupert, eigenaar van Cartier en een van de rijkste mannen ter wereld, waarschuwde in mijn boek The New Renaissance al voor de verarming van de Westerse middenklassen en de wereldwijde opstand van armen.  Hij was bang dat mensen daardoor geen juwelen meer zouden dragen. De recente golf van overvallen op BN-ers die van Rolex-klokjes werden beroofd, illustreert het gelijk van Rupert. De politie meldde mij al eerder dat in crisistijden criminaliteit altijd toeneemt. De bloei van de Italiaanse maffia in deze coronatijd illustreert dat.

Ridouan Taghi’s Mocro maffia draaide een jaaromzet van 8 miljard euro, hoorde ik van een accountant. Hoe het nu gaat met die business, weet ik niet, maar ook in ons land is er onder verarmde mensen, die door de lock down van de afgelopen tijd ook nog opgehokt zitten in kleine huizen, markt voor crisiscriminaliteit.  Een grote winnaar van de coronacrisis is de maffia in alle verschijningsvormen.

Finally, progress on regulating facial recognition - Microsoft on ...

AI + FR= coronawinnaar

De digitale transformatie die al voor corona was ingezet wordt nu versneld: artificiële intelligentie en facial recognition worden nu aangevuld met corona-apps. In China en Israël heb je die al. De apps verdelen  de mensheid  in groene mensen (=niet in aanraking geweest met het coronavirus en/of een besmette persoon) en rode mensen ( hebben corona of zijn in contact geweest met iemand die het heeft).

Big Tech is de tweede grote winnaar van de corona pandemie. En vergeet niet dat China nu een tech-supermacht is geworden. China is daarmee de derde coronawinnaar. Dat we nu massaal thuis kunnen werken, hebben we te danken aan stabiele energievoorziening (leve olie en gas!) en 4G internet. 5G wordt nu uitgerold en 6G komt eraan. We staan daarmee aan het begin van het Tweede Machinetijdperk.

Alipay - Wikipedia

Overheid machtiger dan ooit

De  overheid wordt groter en machtiger dan ooit. En de overheid krijgt met corona-apps e.v. de kans om de burgers 24/7 te volgen, naar Chinees model. Ik denk niet dat de overheid dit nieuwe overwicht op burgers ooit nog zal opgeven.

Tot kort voor de coronacrisis waren we 24/7 bezig met het disfunctionerende overheidsapparaat. Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf schrijft in zijn krant: ‘Voordat de coronacrisis alles tot bijzaak maakte, struikelde dit kabinet van affaire naar affaire. Nederland was door Haagse inschattingsfouten in de ban van de stikstofcrisis, er ontstond een onnodig PFAS-probleem, er was chaos bij de belastingdienst en bij de asielketen. Ook bleek een gebrek aan visie en regie bij het bevolkingsgroeivraagstuk en het pensioendossier. Zou die rode draad bij de coronacrisis plots doorbroken zijn? Dat valt te bezien’.

Ook het slecht functionerende CBR, het kostbare gasverbod en de nutteloze windmolens en zonneweides en milieuvervuilende biomassacentrales hebben we te danken aan Den Haag. En de islamisten hebben veel gif kunnen zaaien dankzij een wegkijkende overheid.  

Hallo overheid. Mag het'n keer in duidelijke taal? - NRC

Overheid moet slimmer en efficiënter gaan werken

Het is van groot belang dat de kwaliteit van het overheidsapparaat rap verbetert. Futuroloog Wim de Ridder berekende al dat Google en Amazon al het overheidswerk 50% goedkoper kunnen doen. Dat betekent dat de overheid knowhow in huis moet halen om net zo goed te gaan werken als deze tech-giganten.

De denker en vroegere McKinsey-topman Mickey Huibregtsen beschrijft in zijn boek ‘Management Made Simple’ hoe de overheid slimmer kan gaan werken. Tegelijkertijd is de overheid de meest vergrijsde branche van het land. Tijd dus voor verandermanagers, change agents, IT-ers en anderen die de overheidsorganisatie gaan verbeteren.

cover_ww

Staatskapitalisme wordt het nieuwe normaal

De machtige overheid stut bedrijven en branches, maar moet ondernemerschap en innovatiekracht niet doodknuffelen. Kijk naar landen als Israël, Singapore, Japan, Zuid-Korea en China waar staatskapitalisme de norm is. De overheid regisseert en wisselt kennis en menskracht uit met het bedrijfsleven.

Staatskapitalisme is daarmee een economisch stelsel waarin de staatsbureaucratie de heersende kapitaalhouder is. Het verschilt met het vrijemarktkapitalisme (waar het kapitaal in handen is van de particuliere ondernemers) en van het communisme zoals Karl Marx dat schetste (waarin alle arbeiders gezamenlijk over het kapitaal heersten).

We gaan in Nederland nu over op staatskapitalisme. Dat betekent ook dat bedrijven genationaliseerd kunnen worden. De overheid moet nu snel uit binnen- en buitenland knowhow in huis halen om volgens het model van staatskapitalisme te gaan werken.

De Vooruitgangsmix vs De Grote Verarming

De afgelopen tijd was de machtige Klimaatkerk agendasetting. Nu horen we niets meer over het 1.000 miljard verslindende Green Deal-plan van de EU. Al het geld is opgeslokt door het coronagat. Klimaatheksje Greta Thunberg en haar medegelovigen hebben nu een koekje van eigen deeg gekregen. Met een krimpende wereldeconomie, fabrieken op nulstand en minder verkeer over weg, zee en door de lucht hebben ze van het virus gekregen wat ze wilden, maar dat stopt klimaatverandering en klimaatadaptatie niet.

De lagere CO2-uitstoot gaat samen met De Grote Verarming van de wereld. Vergeet niet: in de afgelopen 25 jaar konden wereldwijd 1 miljard mensen de armoede achter zich laten dankzij de vooruitgangsmix van kapitalisme + globalisering + digitalisering + fossiele brandstoffen.

Nog eens 5 miljard mensen willen in de Derde Wereld vooruitkomen. Dat zal alleen kunnen met dezelfde Vooruitgangsmix. Voor corona was de wereld al begonnen met een energietransitie naar gas en kernenergie. Die trend zet nu gewoon door. Olieprijzen zijn nu laag, maar met het weer aantrekken van de wereldeconomie, zullen ze wel weer stijgen. Vergeet ook niet dat van olie de plastics worden gemaakt, waar van alles  mee gemaakt wordt, van de toetsenborden van onze computers tot ziekenhuisapparatuur.

CLIMATE CHANGE - THE NEW RELIGION by Peter Nelson

Op naar de plexiglas samenleving

We zullen wel weer gaan vliegen na de corona-pandemie. Maar het wordt anders dan vroeger. Temperatuurchecks voor het boarden worden normaal, mondkapjes worden verplicht en er komt meer ruimte in de toestellen, die minder passagiers gaan vervoeren. Tickets worden daardoor minstens 30% duurder en massatoerisme is voorlopig voorbij. Zodra er een coronavaccin is, kan dat wel weer langzaamaan hervat worden.

The New Renaissance

Tijden veranderen en wij veranderen met de tijd

De mens is flexibel en dat blijkt ook nu weer. We passen ons aan aan de veranderende tijd. Virologen waarschuwen dat er meer virussen op ons af komen. De 21e eeuw is pas 20 jaar jong en we hebben al Sars, Ebola en Mers achter de rug en nu zitten we middenin de corona-pandemie.

Wereldwijd verenigen bacteriën en virussen zich tegen de mens. We zullen de wereld dus zo moeten gaan inrichten dat we van tijd tot tijd met lock downs kunnen leven. We zullen productielijnen moeten gaan verkorten, voedselzekerheid waarborgen, in tijden van nood snel voor mondkapjes e.d. kunnen zorgen. En we moeten het leuk houden. Anders verkilt de wereld teveel door social distancing. Vrolijke design mondkapjes komen op. Monopoly, Hollywood en Bollywood ontstonden in de crisisjaren ’30. Ook nu is er markt voor entertainment, afleiding, ontspanning en lol.