George Soros maakt met zijn geld ook in Nederland radicaal gedachtegoed mainstream

george-soros
De Amerikaanse miljardair George Soros trekt miljoenen uit om ‘negatieve trends’ in de Nederlandse publieke opinie te ‘bestrijden’. Zijn geld belandt vaak bij organisaties die ook geld krijgen van minister Sigrid Kaag en van de Postcodeloterij.

George Soros en de door hem met miljarden gevoede Open Society Foundations (OSF) financieren steeds radicalere organisaties. Radicale opvattingen worden als goede doelen voorgesteld en met gelijkgestemden van geld voorzien om zo als gangbaar te worden gepresenteerd. Deze week: Hoe het netwerk van Soros, samen met de Rijksoverheid en de Postcodeloterij, media, actiegroepen en ‘onafhankelijke’ instellingen op de been houdt.

De OSF-fondsen geven geld aan ogenschijnlijk goede doelen, maar wel altijd met een specifiek oogmerk. Zo draagt OSF onderzoeksjournalistiek een warm hart toe. Het burgerjournalistiek-netwerk Bellingcat ontving tussen 2017 en 2019 bijna 400.000 dollar. Dat bedrag komt bij bijdragen van de Nederlandse en Zweedse Postcodeloterij en de Stichting Democratie en Media (onder meer mede-eigenaar van een aantal grote Nederlandse kranten).

Ook Google draagt bij via Digital News Initiative bij aan Bellingcat. De berichtgeving van Bellingcat richt zich in toenemende mate op onderwerpen als ‘anti equality’, pushbacks van illegale migranten in Griekenland, klimaatverandering en het bestrijden van extreemrechts.

‘Onderzoeksredactie’

Stichting De Onderzoeksredactie onderzoekt, net als de van alle kanten rijkelijk van fondsen en vooral van subsidies voorziene Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemen, SOMO, uitsluitend grote bedrijven. Maar dan exclusief in de sectoren tabak, voeding, farma, wapens en fossiele energie. Deze stichting is een samenwerkingsverband van diverse grote kranten.

Het jaarbudget van de Stichting De Onderzoeksredactie van circa 180.000 euro wordt voor bijna 2/3 deel door het met overheidsgeld gevulde Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en voor 1/5 deel door OSF gefinancierd.

Het is merkwaardig dat krantenconcerns, die jaarlijks volop profiteren van honderden miljoenen aan Belgische staatssteun, jaar in jaar uit een beroep kunnen doen op een bijdrage uit het Stimuleringsfonds voor wat min of meer reguliere activiteiten zijn. Het Stimuleringsfonds wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van OCW. Ook dit verdient de kwalificatie staatssteun.

De Stichting Farmacie ter Verantwoording ontvangt jaarlijks van OSF 25.000 dollar om farmaciebedrijven die de prijzen van medicijnen te hoog houden aan te pakken. De stichting bestaat nog maar enkele jaren en heeft nog geen jaarrekeningen gepubliceerd.

De begroting laat zien dat men uitsluitend op subsidie drijft, oplopend van 100.000 in 2019 naar 500.000 euro in 2021. Farmacie ter Verantwoording vloeit voort uit de activiteiten van Wemos, dat een ‘strategische partner’ is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daarom jaarlijks op een paar miljoen overheidsgeld mag rekenen. Wemos ontving in de periode 2017-2019 in totaal 550.000 dollar aan giften van OSF en sluisde een deel van dat geld door naar Farmacie ter Verantwoording.

Niettegenstaande het feit dat OSF tal van organisaties financiert die malversaties van grote bedrijven aan het licht proberen te brengen, voert het Quantumfonds van George Soros zelf gewoon zijn activiteiten uit vanuit de erkende belastingparadijzen Kaaimaneilanden en Curaçao.

Clingendael, Kennisland, OneWorld

Stichting Clingendael ontving van OSF 320.000 dollar in 2019 voor het organiseren van twee bijeenkomsten. De eerste ging over het uitbreiden van de EU-Green Deal naar de Westelijke Balkanlanden; de tweede over de integratie van Kosovo in de EU. Daarmee voert het zich onafhankelijk noemende Clingendael in feite de uitbreidingsagenda uit van de Europese Commissie.

Stichting Nederland Kennisland kreeg in 2017 en 2018 in totaal ruim een half miljoen dollar van OSF. Nederland Kennisland richt zich in ronkende taal via de website tot het publiek en doet naar eigen zeggen veel goed werk via tal van projecten die Nederland ‘slimmer, socialer en creatiever maken’.

Woorden als sociaal, duurzaam en innovatie vallen voortdurend en dienen vooral als bijvoeglijk naamwoord om de eigen activiteiten te promoten. Nederland Kennisland stond ooit mede aan de wieg van het een zachte dood gestorven subsidieslurpende Innovatieplatform.

‘Bestrijden moslimdiscriminatie’

Via Nederland Kennisland gaat er geld naar het bestrijden van moslimdiscriminatie. Dat is een belangrijk speerpunt voor OSF, dat op dit terrein in Nederland eveneens samenwerkt met de Stichting Democratie en Media en in dat kader al een bedrag van 400.000 euro ter beschikking stelde voor diverse initiatieven.

Nederland Kennisland moet via zogenaamde ‘Proeftuinen Melden Moslimdiscriminatie’ meer mensen aanzetten tot het doen van meldingen over de in Nederland volgens deze organisatie wijdverbreide discriminatie van moslims.

Tofik Dibi houdt toezicht

Met andere projecten profileert Nederland Kennisland zich als lakei van de macht. Zo laat het haar innovatieve kracht los op het aardgasvrij maken van woningen. Voormalig Tweede Kamerlid voor GL Tofik Dibi zit in de raad van toezicht.

Zoals het een organisatie betaamt die van overheidswege anderen wil aanzetten tot innovatief handelen bestaat de clientèle vooral uit (semi-)overheidsorganisaties. Dat zet Nederland Kennisland niet aan tot enige openheid over de financiën. Op de website is hier geen spoor van te vinden en op een verzoek per email komt geen respons. De structurele banden met OSF worden nergens genoemd.

Het debat moet wel over racisme gaan

Ontvangende organisaties kunnen uiteraard niet voorbijgaan aan de opvattingen van OSF bij de besteding van het ontvangen geld. Ook als het gaat om iets onschuldigs als het stimuleren van debatvaardigheden. Het platform International Debate Education Association (IDEA) kreeg 542.000 dollar, maar dan moest het debat wel over racisme gaan.

Nederland Kennisland en IDEA trekken gezamenlijk op bij het inzetten van een deel van de hen toegevallen donaties voor het op de been houden van het noodlijdende radicaallinkse onlineblad OneWorld. Dat doen ze niet alleen.

Een keur aan organisaties heeft de krachten gebundeld om OneWorld, waarvan de papieren uitgave vorig jaar ter ziele ging, te ondersteunen. Vrijwel alle strategische partners van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die door minister Sigrid Kaag jaarlijks van honderden miljoenen worden voorzien, leveren een financiële bijdrage. Dat doet ook de Stichting Democratie en Media.

Ook overheden en gesubsidieerde instellingen steunen radicaal blad

Daarnaast zien we activistische bedrijven, zoals Tony’s Chocoloney, die OneWorld op de been willen houden. Ook allerlei (semi-)overheidsorganisaties doen een duit in het zakje, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de onder de noemer ons water samenwerkende drinkwatermaatschappijen.

Drinkwaterleverancier Oasen doneert onder eigen naam nog eens een extra bijdrage voor OneWorld. Zouden mensen echt via hun waterschapslasten en de aan hen door monopolisten gepresenteerde waterrekening willen bijdragen aan het in stand houden van een blad waarin de doorsnee burger periodiek voor geprivilegieerde racist wordt uitgemaakt?

Verder zijn er voor OneWorld nog bijdragen van de Hogescholen van Ede, Leiden en WIndesheim, TNO, en de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Samen met diverse afdelingen van GL en de PvdD, maar ook bijvoorbeeld Varkens in Nood en Meer Vrouwen in de Politiek. Wie had het over een gebrek aan solidariteit en broederschap in linkse kringen?

Steun voor klimaat mag niet ontbreken in het door OSF gefinancierde rijtje en dat blijkt inclusief steun voor het monddood maken van degenen die niet zoveel zien in de huidige aanpak. De European Climate Foundation ontving 3,3 miljoen dollar in 2019. Dat geld wordt breed ingezet: Stichting De Goede Zaak kreeg een bedrag om een campagne te starten tegen de aanwezigheid van FvD en PVV in de provinciale besturen van Brabant en Limburg.

De European Climate Foundation wordt ook van miljoenen voorzien door de Postcodeloterij. Jaarlijks heeft deze in Den Haag gevestigde club een budget van maar liefst 125 miljoen euro te besteden om de Europese burger te overtuigen van de zegeningen van het klimaatbeleid van de EU en de Lidstaten. Beleid dat zij zelf via intensief lobbywerk (naar eigen zeggen met succes) probeert te beïnvloeden.

Overigens doet ECF nogal geheimzinnig over de precieze besteding van dit geld, ondanks de mooie woorden over openheid en transparantie op de website. Het laat slechts zien naar welk beperkt aantal thema’s de middelen gaan, zonder concrete projecten of organisaties te noemen die steun ontvangen. De donatie aan de actiegroep De Goede Zaak zult u tevergeefs zoeken.

OSF steunt ook een aantal initiatieven dat opkomt voor internetvrijheid. Organisaties die geld krijgen zijn onder andere Bits of Freedom en (samen met o.a. Stichting Democratie en Media) het Digital Freedom Fund. Daar doen zich soms interessante kruisbestuivingen voor: het Digital Freedom Fund ontving 75.000 dollar voor ‘dekolonisatie van digitale rechten in Europa’. Ook algoracisme en digital welfare zijn belangrijke activiteiten, die volledig worden gefinancierd met bijdragen van andere non-profitorganisaties.

De gemeenschappelijke noemer uit deze en voorgaande bijdragen van de fondsen van Soros is, dat allerlei radicale opvattingen en hun organisaties geld krijgen om hun verhaal als mainstream te promoten, terwijl daar vaak weinig steun voor is onder het grote publiek.

Geen draagvlak, wel geld

De afwezigheid van steun van het grote publiek blijkt vooral uit het feit, dat de begiftigde organisaties nagenoeg volledig drijven op overheidsgeld en giften van organisaties die drijven op overheidsgeld of zichzelf als goed doel neerzetten waardoor ze loterijgeld geld krijgen of geld van stichtingen die het fortuin beheren van progressieve miljonairs of organisaties.

Dat ‘goede doel’ wordt vaak zodanig opgerekt, zodat ook andere, meer activistische activiteiten eronder vallen. Tegelijkertijd beschermt de status van goed doel hen tegen kritiek van buitenaf.

Een wolk van rijke bedoelingen

Een web aan non-profitorganisaties heeft op deze manier een biotoop gecreëerd, waarin opvattingen die pretenderen de wereld te willen verbeteren kunnen gedijen en hun weg vinden naar buiten.

Daar ligt vermoedelijk geen groter plan aan ten grondslag, maar een netwerk van vriendschapsbanden en geld dat de wereld overstroomt met beweerde goede bedoelingen. Klassieke opvattingen over vrijheid en democratie spelen hierin helaas maar al te vaak een ondergeschikte rol.

Wouter Roorda schrijft voor Wynia’s Week onthullende artikelen over de korte lijntjes tussen overheid, particuliere sponsors en radicale organisaties. Steunt u deze onafhankelijke berichtgeving? Graag! Doneren aan Wynia’s Week kan op verschillende manieren. Kijk HIER. Hartelijk dank!