Kranteneigenaar SDM sponsort radicaal links. Is dit wat verzetskrant Het Parool wilde?

venemabrenninkmeijer
Nienke Venema en Alex Brenninkmeijer: directeur en voorzitter (tot voor kort) van kranteneigenaar SDM, weldoener van radicaal links.

Begin dit jaar kregen lezers van het Algemeen Dagblad in Brabant en Limburg een grote advertentie onder ogen waarin VVD en CDA werden opgeroepen de samenwerking in die provincies met FvD en PVV te staken. De advertentie was een initiatief van De Goede Zaak, een activistische stichting zonder noemenswaardige aanhang die ijvert voor ‘een duurzame toekomst, eerlijke economie, open democratie en inclusieve samenleving’. Het is het soort stichtingen waarvan er ogenschijnlijk dertien in een dozijn gaan.

Boegbeeld van De Goede Zaak is directeur Jurjen van den Bergh, oud-persvoorlichter van GroenLinks en radiopresentator bij de publieke omroep. Voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer is de secretaris. Bestuursvoorzitter is Fiona Dove. Zij is verbonden aan het Transnational Institute, een uitgesproken linkse ‘denktank’ die door minister Sigrid Kaag rijkelijk van subsidie wordt voorzien in het kader van haar strategische partnerschappen. Het bestuurstrio wordt gecompleteerd door Nawal Mustafa, die zowel wetenschapper als mensenrechtenactivist is: een vrij gebruikelijke combinatie in links-activistische kringen.

Wie betaalt de activist?

De vraag rijst hoe een obscuur clubje als De Goede Zaak, dat zichzelf afficheert als ‘bondgenoot voor progressief Nederland’, zonder donateurs en met nauwelijks eigen geldelijke inkomsten aan de middelen komt om een dergelijke advertentiecampagne te betalen? De ledeninkomsten bedragen €90.658 op een totaal aan inkomsten van €335.203. Een bedrag van €242.965 komt van drie vaste contribuanten: Het Open Fund (een wereldwijd netwerk van progressieve organisaties met onduidelijke financiering), de Stichting Democratie en Media en de European Climate Foundation. Deze laatste club ontvangt miljoenen euro’s van de Postcodeloterij.

In De Goede Zaak komen vele kenmerken van subsidieminnend, activistisch Nederland samen, zowel personeel als financieel. Niet alleen is er de personele link met de grootste publieke geldschieter van activistisch Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling ontwikkelingshulp. Ook zijn er de financiële banden met twee van de grootste private donors van progressieve actiegroepen: De Postcodeloterij, waarover ik eerder schreef, en de Stichting Democratie en Media (SDM). Daarnaast lopen activisme en wetenschap naadloos in elkaar over.

SDM is de opvolger van Stichting Het Parool. Na de verzelfstandiging van die krant in 2003 kreeg SDM de huidige naam. SDM heeft een vermogen van circa 150 miljoen euro dat voor het grootste deel is geïnvesteerd in twee mediabedrijven: De Persgroep Nederland (o.a. Algemeen Dagblad, De Volkskrant, Trouw, Het Parool) en De Correspondent. Het restant wordt belegd. Uit de inkomsten van dit vermogen wordt, naast de kosten van SDM zelf, jaarlijks een bedrag van 2 á 3 miljoen euro uitgekeerd om te ‘investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere democratische rechtstaat’.

Eén van de voornaamste activiteiten is sinds enkele jaren het bestrijden van moslimdiscriminatie. SDM werkt hieraan in een samenwerkingsverband met de Open Society van George Soros. Daarbij wordt voortdurend een link gelegd tussen islamofobie en racisme, zoals in de hoofddoekendiscussie bij de politie waar sprake zou zijn van discriminatie. Eerder documenteerde Carel Brendel al hoe SDM een al wat langere geschiedenis heeft wat betreft het financieren van activiteiten tegen islamofobie. Daarbij kwam geld ook regelmatig terecht in de zak van islamitische extremisten.

Boegbeeld Kauthar

Onderdeel van de huidige activiteiten is onder meer de Stichting Meldpunt Islamofobie, dat claimt sinds 2015 al 400 meldingen te hebben ontvangen. De aard en inhoud van die meldingen worden niet vermeld evenmin wat er met de meldingen wordt gedaan en of dit tot opvolgingsacties heeft geleid.

Boegbeeld van de campagne tegen moslimdiscriminatie is het nieuwe GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht, die in het jaarverslag over 2019 de ruimte krijgt om haar standpunten uiteen te zetten en uitgebreid haar deelname aan (alweer) een demonstratie te memoreren. Dit betreft dan weer niet de manifestatie waar zij staat afgebeeld met deelnemers die hakenkruizen tonen en uit zijn op de vernietiging van de staat Israël.

Hoewel SDM bijna op elke pagina op het web en in het jaarverslag benadrukt te staan voor diversiteit en inclusie, financiert de stichting alleen linkse media en activisten. Dat mag ook niet verbazen als naar de personele samenstelling wordt gekeken.

Boegbeeld Nienke Venema

Directeur-bestuurder van SDM Nienke Venema is blijkens haar Facebookpagina’s goed bevriend met KOZP-activist Mitchell Esajas. Diens New Urban Collective krijgt dan ook elk jaar een financiële bijdrage van SDM. Venema is bestuurder bij diverse progressieve internationale netwerken die ‘justice, equity and the well-being of the planet’ alsmede ‘social change’ willen bevorderen, zoals het Ariadne Network en de Alliance Publishing Trust. Ook SDM is lid van Ariadne en van het vergelijkbare EDGE Funds Alliance, dat eveneens contacten en uitwisseling wil bevorderen tussen progressieve organisaties.

Als donors van Ariadne komen we een aantal bekende organisaties tegen die geld krijgen van minister Kaag (en van haar voorganger Ploumen) in het kader van de strategische partnerschappen van het ministerie, zoals Both Ends en Mama Cash. Ook het door de Postcodeloterij rijk voorziene Oranjefonds (beschermpaar koning Willem-Alexander en koningin Máxima) verbindt zich graag aan het wereldwijd bevorderen van allerlei progressieve doeleinden.

Boegbeeld Brenninkmeijer

De raad van toezicht van SDM werd tot voor kort voorgezeten door voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer, die tegenwoordig werkzaam is bij de Europese Rekenkamer. Enkele maanden geleden is hij opgevolgd door Yvonne Zonderop.

Twee mensen in de raad van toezicht van SDM maken dat er lijntjes lopen tussen SDM en de Postcodeloterij. Judith Brandsma is ook toezichthouder bij Stichting DOEN en Idriss Nor is directeur participaties bij Stichting DOEN. Stichting DOEN is het goededoelensponsoring-vehikel van Postcodeloterij-oprichter Boudewijn Poelmann en is elk jaar de grootste ontvanger van geld van zijn loterij.

De raad van toezicht van SDM wordt gecomplementeerd door Heikelien Verrijn Stuart. Zij is ook voorzitter van de raad van toezicht van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Deze organisatie ging het afgelopen jaar flink tekeer in de hoofdstedelijke kunstscene om organisaties te dwingen diverser te worden. Deden ze dat niet dan was het einde subsidie, zoals bijvoorbeeld het Museum Ons Lieve Heer op Solder aanvankelijk overkwam.

Stem op een (bepaalde) vrouw

Voor een organisatie die diversiteit en inclusie wil bevorderen doet SDM giften aan een aantal opmerkelijk doelen. Dat geldt niet alleen voor New Urban Collective. Zo krijgt stichting Stem op een Vrouw jaarlijks €32.000. Op sociale media geeft deze stichting er expliciet blijk van dat vrouwen uit kringen van PVV en FvD niet welkom zijn. Zij worden op Twitter door voorvrouw Devika Partiman zelfs voor nazi uitgemaakt.

Partiman is ook actief voor KOZP en GroenLinks. Zij ontving in 2019 een subsidie van ruim €88.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het opzetten van Stem op een Vrouw.

Zwart-witte wereld

De Stichting Keti Koti Tafel ontvangt een donatie om de wereld letterlijk in zwart en wit te verdelen. Ook gaat er geld naar het in nogal eenzijdige berichtgeving uitblinkende onlineblad One World, waarover ik eerder schreef. Verder krijgt ook het Transnational Institute van Fiona Dove een bijdrage.

Het initiatief Changemakers wil 40 sleutelfiguren uit sociale bewegingen opleiden, zodat ze beter actie kunnen voeren. Sociale bewegingen zijn ‘groepen die vanuit een bepaald ideaal en/of gedeeld belang maatschappelijke verandering, ecologische en sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid nastreven: milieubeweging, vrouwenrechten, antiracisme, LHBTQIA+, vakbonden.’ Een andere smaak is er niet.

Ook financiert SDM een initiatief van Bureau Clara Wichmann tegen online hate speech, wat als volgt wordt gedefinieerd: Er kan sprake zijn van hate speech wanneer iemand jou lastig valt, beledigt, negatief stereotypeert, stigmatiseert of bedreigt vanwege je afkomst, godsdienst, seksuele oriëntatie, gender of beperking.’ Niet genoemd wordt: politieke overtuiging. Dat mag kennelijk wel.

Piet Emmer schreef in deze kolommen onlangs kritisch over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. SDM financierde een film die de hierbij betrokken museummedewerkers aan het woord laat komen. Dit blijken eerder activisten dan gewetensvolle historici, zoals Emmer al had geconstateerd. In hun politiek correcte Amsterdamse bubbel hebben zij niet eens door hoe ver ze hierin doorslaan. Het roept ook de vraag op waarom dergelijke extreme standpunten met veel belastinggeld moeten worden gefinancierd.

Duurzaamheid, diversiteit, inclusie

Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht werkte eerder voor Milieudefensie en De Goede Zaak. In haar persoon komen veel lijntjes samen waar links-activistisch Nederland mee bezig is onder het mom van het bevorderen van duurzaamheid, diversiteit en inclusie.

Ook SDM zegt hieraan een steentje te willen bijdragen, maar uit haar doen en laten blijkt dat zij juist aanstuurt op een minder diverse en inclusieve samenleving. De vraag dringt zich op of dit is wat de oprichters van de verzetskrant Het Parool voor ogen hadden met de opbrengsten van hun krant.

Verder valt op hoe kort de lijnen zijn tussen de zogenaamde goede doelen, hun sponsors en de overheid. Zo mocht SDM-voorzitter Alex Brenninkmeijer – tot de jaarwisseling SDM-voorzitter – de afgelopen maanden in opdracht van de pas aangetreden ministere van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout ‘onafhankelijk’ voorzitter zijn van een ‘onafhankelijke’ commissie die moest proberen het klimaatbeleid populairder te maken. Die commissie was ontsproten aan een initiatief van het digitale platform De Correspondent. De Correspondent is een van de twee mediabedrijven van de Stichting Democratie en Media – waar Alex Brenninkmeijer tot voor kort dus voorzitter van was. Kleine wereld.

De onafhankelijke berichtgeving van Wynia’s Week wordt mogelijk gemaakt door de donateurs. Steunt u ook deze broodnodige, ongebonden journalistiek? Graag! Doneren kan op verschillende manieren. Lees HIER. Hartelijk dank!