Hamas en Israël zorgen ook voor verdeeldheid in Nederland. Politieke gevolgen kunnen niet uitblijven

SYP-wwtv-pimensyp-141023
Op donderdag 12 oktober werd op de Dam in Amsterdam een pro-Israël-demonstratie gehouden. Maar ook daar werd de deelnemers verzocht hun vlaggen bij vertrek van de Dam op te vouwen. Foto ANP / Remko de Waal

Welke invloed heeft de openlijke oorlog tussen Hamas en Israël op de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 22 november? Die vraag stellen PIM VAN GALEN en SYP WYNIA zich in hun nieuwe video en podcast van Wynia’s Week TV. Dat die invloed er zal zijn, is zeer waarschijnlijk.

Syp Wynia maakt de vergelijking met 2001-2002, toen Pim Fortuyn mede door de terreuraanslagen op New York en Washington furore kon maken. En dan niet per se door die aanslagen zelf, maar doordat bleek dat inwoners van Nederland (moslims, Marokkanen in het bijzonder) massaal sympathiseerden met de terroristen of de aanslagen zelfs steunden. Iconisch werden de berichten over Marokkaanse jongens die stonden te juichen op een brug in Ede.

Hoe ‘9/11’ de Nederlandse politiek beïnvloedde

Dat zette vanaf 2001 ook de massale (huwelijks-)migratie van veelal analfabete huwelijkspartners uit vooral Turkije en Marokko op de agenda, evenals de als mislukt beschouwde ‘multiculturele samenleving’ die tot dan toe niet bekritiseerd mocht worden. De islam werd een splijtend thema in de samenleving. En Fortuyn was de politicus die zich daar het meest onverbloemd over uitsprak.

Volgens Syp Wynia kunnen de oorlogsgebeurtenissen in Gaza en Israël een soortgelijk effect als in 2001-2002 hebben op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Dit voorjaar was ‘stikstof’ en de Haagse bejegening van de regio nog een centraal thema. BBB won daar de provinciale verkiezingen mee in maart. En nu?

Begin juli viel het kabinet over het aanscherpen van het asielbeleid. Vervolgens werd ook ‘bestaanszekerheid’ en armoede in Den Haag een centraal thema. Daaruit blijkt dat ‘stikstof’ en ‘klimaat’ – de thema’s van de laatste Rutte-kabinetten, steeds minder breed gedragen worden. Van het redden van het wereldklimaat en het (beweerde) redden van de Nederlandse natuur verschoof de aandacht naar het actuele belang van Nederland en de Nederlanders. De oorlog in het Midden-Oosten voegt daar hernieuwde aandacht voor immigratie, asiel en islam aan toe. De verdeeldheid die daarbij verscherpt aan het licht komt is een belangrijke factor.

Welke politieke partijen daar voor- dan wel nadeel van hebben op 22 november is ongewis. Maar dat er binnen en tussen de fuserende partijen PvdA en GroenLinks (‘Verenigd Links) barsten aan het ontstaan zijn is evident.

Gaza verdeelt ‘verenigd’ links

De leiding (Timmermans, Klaver) van Verenigd Links erkende ronduit het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen van Hamas, maar onder anderen de Rotterdamse PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb weigerde de Israëlische vlag op te hangen. Links in de Rotterdamse raad maakte ook een steunbetuiging voor de Israëlische slachtoffers onmogelijk. Die reactie bij links wordt gedragen door angst voor, dan wel solidariteit met de aanzienlijke islamitische minderheid in steden als Rotterdam.

Wynia wijst er op dat Aboutaleb geen Israëlische vlag wilde om polarisatie in de diverse stad tegen te gaan. Volgens Wynia is dat in pijnlijke tegenspraak met de diversiteit als bron van rijkdom, zoals doorgaans wordt gesuggereerd. Hoe kan de als rijkdom voorgestelde multiculturele samenleving een bron van polarisatie zijn? Typerend is ook dat Aboutaleb religieuze leiders bij zich riep om de polarisatie in te tomen – daarmee erkennend dat religie (islam en de anderen) één, dan wel dé bron van de polarisatie is.

Wynia’s Week is er twee keer per week, ook met video’s en podcasts. Die zijn vrij beschikbaar, voor iedereen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de donateurs. Doet u al mee? Hartelijk dank!