Hebben 16-jarige kiezers betere opvattingen?

Moeten 16- en 17-jarigen ook stemrecht krijgen? De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit daar voor. Het kabinet-Rutte zegt dat deze overheidsadviseurs bij monde van minister Kajsa Ollongren (D66) na.

Zowel Ollongren als de ROB hopen zo ‘de politieke betrokkenheid’ van jongeren te vergroten. Het is de vraag of het werkt, want met die betrokkenheid staat het helemaal niet zo slecht. De opkomst van jongeren (18+) was bij de laatste Kamerverkiezingen in 2017 bijvoorbeeld veel beter dan eerder het geval was. Wat wel een probleem is, is dat vmbo’ers de stembus vaak mijden, in tegenstelling havo- en vwo-gediplomeerden. Dat is wel een groot probleem, maar dat los je allerminst op door de kiesleeftijd van 18 naar 16 jaar te verlagen.

Ernstiger is, dat de ROB hele bedenkelijke argumenten hanteert om de kiesleeftijd te verlagen. Zo vinden de overheidsadviseurs dat veel politieke vraagstukken ‘toekomstgericht’ zijn en dat de jeugd daarover mee zou moeten stemmen omdat de jeugd meer toekomst heeft dan de rest.

Omdat de bestaande kiezers – waaronder ouderen, uiteraard – naar het idee van de ROB andere ideeën hebben over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, wil de ROB de blijkbaar als beter beschouwde opvatting van jongeren toevoegen aan de kennelijk minder deugdelijke opvattingen van de bestaande kiezers. Maar is dat dan geen manipulatie van de democratie?

Bovendien stelt de ROB vast dat er veel ouderen zijn en verhoudingsgewijs minder jongeren. De ROB wil die ‘balans in de generaties enigszins corrigeren’. Alsof in de Tweede Kamer niet kiezers, maar generaties vertegenwoordigd zijn en de ene stem meer waarde heeft dan de andere.

En waarom zou dat eigenlijk moeten, die ‘generatiecorrectie’?

De ROB geeft zelf toe dat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar de veronderstelde ‘disbalans in de generaties’ en het nadeel dat ‘jongere generaties’ daarvan zouden ondervinden. Onzin, dus. Ik wijdde er mijn videocolumn voor YouTube (Café Weltschmerz) aan. Wat is de politieke wijsheid van de 16-jarige?