Het wordt rustiger op zee en in de lucht

transport

We leven nu in een weinig mobiele tijd door de tweede lockdown, die volgt op de tweede golf van de corona-pandemie. Een jaar geleden vond de eerste officiële besmetting in de Chinese stad Wuhan plaats. Nu, een jaar later, is Wuhan herboren als een party-city, symbool voor de nieuwe roaring twenties. Ook Taiwan heeft het virus onder controle.

Het Westen worstelt nog. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Er zijn verschillende vaccins ontwikkeld en er worden nu al vaccinatiecampagnes uitgerold. In China is de bevolking al ingedeeld als een verkeerslicht. Bij wie gevaccineerd en gezond is, licht de telefoon groen op. Groene mensen hebben de meeste mobiliteit. Oranje mensen moeten zich medisch laten checken, omdat er bij hen vermoedelijk wat loos is. Die hebben matige mobiliteit.

Rode mensen moeten zich subiet bij een corona-kliniek melden. Die vormen een gevaar voor de samenleving, omdat ze vermoedelijk besmet zijn. Zo heeft China op een ordelijke manier zichzelf hervonden. De economie draait weer en de mensen bewegen zich weer door het hele land. Auto’s en scooters tuffen, treinen, bussen en vliegtuigen zitten weer vol.

Toen: de poliovaccinatie

In 1951 hadden we in ons land de nationale vaccinatiecampagne tegen polio. Wie zich om religieuze of andere redenen niet wilde laten vaccineren, hoefde daar niet aan mee te doen. Prima, we leven in een vrij land. Polio werd volledig uitgeroeid, alleen in religieuze gemeenschappen die niet waren ingeënt woedde in 1973 weer polio.

Ook in Nederland is nu met horten en stoten de vaccinatie tegen corona van start gegaan. Hoewel de antivaxxers zich luidruchtig roeren, zal naar verwachting 90% van de bevolking zich laten vaccineren. Dat worden dus de groene mensen. De 10% ongevaccineerden worden dan rode mensen. Dan ontstaat een samenleving die in twee versnellingen tegelijk voortbeweegt.

Een tijd van groene en rode mensen

De gevaccineerden worden de ‘groene mensen’ wier smartphone groen oplicht. Die krijgen maximale mobiliteit, net als pre-2020.

Degenen die zich om religieuze, politieke of andere redenen niet willen laten vaccineren worden de ‘rode mensen’ wier smartphone rood oplicht. Deze groep krijgt maar beperkte mobiliteit en zal altijd en overal getest worden, een tijdrovend gebeuren en geheel voor eigen rekening. Verzekeraars sluiten alleen een reisverzekering af voor gevaccineerden.

De ceo van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft al bekend gemaakt dat zijn maatschappij alleen gevaccineerde ‘groene mensen’ zal vervoeren. Meer luchtvaartmaatschappijen zullen dit voorbeeld volgen. Er zullen wellicht enkele luchtvaartmaatschappijen bereid zijn om, tegen een veel hoger tarief, vluchten voor ‘rode mensen uit te voeren.

Rode mensen worden getroffen door corona, zullen de zorgkosten daarvoor zelf moeten ophoesten, waardoor ze verarmen. En door het grote aantal doden in hun eigen (religieuze) gemeenschappen dunnen ze ook uit.

Maar de trend wordt dat op mobiliteitsgebied het leven voor ‘rode mensen’ tijdrovender, duurder en irritanter zal worden. Daardoor verwacht ik dat uiteindelijk veel rode mensen toch zullen gaan kiezen voor vaccinatie, waardoor de samenleving weer normaal kan gaan functioneren. Maar wordt de mobiliteit vanaf 2021, volgens de Chinezen het Jaar van de Os,  weer precies zoals die er tot 2019 eruit zag? Nee. Nee. Nee.

Nieuwe mobiliteitstrends komen uit Azië

Op dit moment wonen er in Azië evenveel mensen als in de rest van de wereld bij elkaar. Tegelijkertijd verschuift het zwaartepunt van de wereldeconomie zich van West naar Oost. Juist in het Oosten moet de mobiliteit voor miljarden mensen slim georganiseerd worden. China bouwt de nieuwe zijderoutes in de vorm van het Belt & Road Initiative ( BRI) en het land ontwikkelt steeds snellere treinen, nog sneller dan de Japanse Shinkansen, die al een koploper is.

Elon Musk ontwikkelt in de VS de Hyperloop, gebaseerd op het principe van de buizenpost. In Zuid-Korea wordt een nieuwe stad gebouwd, waarin de buizenpost volledig is doorgevoerd. Er rijden daar straks geen koeriersbusjes meer. Voor vrachtvervoer is de Zeppelin gereïncarneerd als het nieuwe cargo-luchtschip. Daardoor vermindert de behoefte aan vrachtwagens, vrachtschepen en vrachtvliegtuigen.

Het wordt dus rustiger op zee en in de lucht. Maar er komen ook kleine elektrische vliegtuigen die 500-1000 km kunnen vliegen zonder luchthavens nodig te hebben. Ze kunnen opstijgen en landen vanaf snelwegen, weilanden etc. Daardoor ontstaat een fijnmazig netwerk van geruisloze luchtbussen.

Terug naar de provincie

De corona-pandemie heeft al geleid tot de verhuizing van stedelingen naar het platteland, de trend van Rurbanisering. Dat gebeurt volgens Google in China, India, de VS, en nu ook in Europa. Je kan straks rustig en goedkoop wonen in Zuid-Limburg of Oost-Groningen en naar je werk in Rotterdam of Amsterdam vliegen.

Fleetmanagers zullen voor deze Rurbanisatie andere mobiliteitspakketten moeten gaan ontwikkelen. Op de wegen wordt het rustiger, dus je kan fijn doorrijden. Maar er komen nieuwe OV-middelen die rijden op rails op de witte stippellijnen op de wegen, hoog boven het gewone verkeer. Ook die komen uit Azië.

Auto’s worden hybride of elektrisch, maar er komen ook auto’s op waterstof, of op gas en wellicht ook nieuwe diesels. De ceo’s van Toyota en Aston Martin melden dat ze elektrische auto’s overgewaardeerd vinden. Rolls Royce ontwikkelt mini kerncentrales die straks ieder dorp van emissievrije energie kunnen voorzien.

Gas maakt een glorieuze rentree. Windmolens en zonneweides verdwijnen. Op zee komen kleine bootjes die van zeewater nieuwe wolken maken die ze de lucht in blazen, om opwarming door felle zon tegen te gaan. We passen ons met geo-engineering dus prima aan klimaatverandering en beleven wereldwijd een Tweede Gouden Eeuw.

5G, 6G en Avatars

Met het uitrollen van 5G en straks 6G internet wordt videobellen en videovergaderen makkelijker en comfortabeler en ook de Avatar doet zijn entree op het werk.

Kanteljaar 2050

Maar 2050 wordt een kanteljaar. De wereldbevolking groeit van nu tot 2050 tot 10 miljard mensen. Daarna begint de bevolkingskrimp. Vanaf 2050 sterven de babyboomers in de westerse wereld uit. Hoe hoger vrouwen opgeleid zijn, hoe minder kinderen ze willen. Daardoor daalt het geboortecijfer wereldwijd.

En vanaf 2050 kan ieder mens een robot-kopie van zichzelf kopen, met ook je eigen emoties, de EM, en ook daardoor daalt de behoefte aan kinderen. En mannen worden steeds minder vruchtbaar. Volgens Chinees onderzoek worden veel mannen door Covid 19 onvruchtbaar, omdat het virus hun ballen aantast. Maar ook door microplastics en andere redenen daalt de vruchtbaarheid van mannen. In het jaar 2099 zijn we dus nog maar met 5 miljard mensen en in de 22e eeuw nog maar met 1-2 miljard mensen. Dat zal klimaatverandering helemaal redresseren. En het zal overal leiden tot andere businessmodellen. De toekomst is al onder ons!

Tropenkinderen en First World Problems

We staan aan het begin van een onrustige overgangstijd. Ik ben zelf geboren in de tropen en al van kinds af aan lek geprikt. Vaccinaties tegen van alles en nog wat, van TBC tot BMR (= bof, mazelen en rode hond),  van gele koorts tot cholera, van dengue tot DTP (= difterie, tetanus en polio) en nog veel meer. Ik verheug mij dan ook zeer op mijn aanstaande coronavaccinatie. Vaccinatievrees is vooral een van de First World Problems, waar ik niet zoveel begrip voor heb.

Adjiedj Bakas is auteur van het boek Donkerblank; visie op de post-corona samenleving. Meer informatie en bestellen: HIER