Man of vrouw? We hebben nu al 32 soorten geslachten

IMG-1196

Op de niet te missen weg naar de betere wereld moeten verschillen verdwijnen. Dat kun je onder meer doen door tientallen tussenvormen tussen man en vrouw te creëren. Van die grijstinten maak je dan het nieuwe normaal. Het oude normaal wordt weggehoond als achterhaald randverschijnsel.

Eén van de meest onverdraaglijke dingen in de wereld is het besef dat een ander iets heeft, of iets kán, dat jij nooit zal kunnen. Dat de ander een talent heeft, of een eigenschap die jij nooit zult bezitten. Dat besef dat de ander ánders is, begint al vroeg. Peuters die ontwaken uit de mist van het onbewuste zien bijvoorbeeld dat de wereld is verdeeld in kinderen en volwassenen. En ze zien dat die laatsten het voor het zeggen hebben. En dat zij zelf afhankelijk zijn.

Deze dan nog woordloze verontwaardiging wordt gelukkig verzacht door het besef dat dit onderscheid niet voor eeuwig is. Later als je groot bent… is een zin die kinderen goed in zich opslaan. Dit pijnlijke verschil tussen groot en klein zal ooit ophouden te bestaan weten ze. Maar zo is het niet gesteld met de sekseverschillen. Jíj bent een jongen. En jíj bent een meisje, horen kinderen al vroeg. Een jongen wordt later wel een man maar geen vrouw. En een meisje wordt nooit een man.

De ongelijkheid moet hoe dan ook weg…

Althans zo was dat de afgelopen millennia. En de mensheid verdroeg het probleemloos. Een Jeanne d’Arc die legeraanvoerder werd en een Bloody Mary die het zeeroversbestaan verkoos waren noten in de kantlijn van de geschiedenis. De mensheid was verdeeld in mannen en vrouwen. En bovendien ook nog eens in rijken en armen. En in slimmen en dommen. En zieken en gezonden. En aantrekkelijken en onaantrekkelijken. Je had het er maar mee te doen.

Maar toen. Toen kwam het tijdperk van de sociale rechtvaardigheid. En de verontwaardiging over de ongelijkheid in de wereld. Gelukkig tegelijk met een wereldbeeld van maakbaarheid. De opkomende arbeiders emancipatie verminderde spoedig de grootste verschillen in inkomen. En een steeds toegankelijker gezondheidszorg verhielp de meest schrijnende tegenstellingen in gezondheid.

…tussen dommen en slimmen…

Lastiger was het met de ongelijkheid tussen de slimmen en de dommen. Maar de marxisten op de universiteiten in de zestiger jaren wisten dat verschillen in intelligentie aangeleerd waren. Dokters zoontjes hadden thuis een grotere boekenkast tot hun beschikking. En léken alleen maar slimmer. Er was gewoon sprake van een valse start. En toen deze marxisten aan de macht kwamen moest dus onmiddellijk het gymnasium verdwijnen en kwam er een Middenschool. Zo zou het onverdraaglijke verschil tussen slim en dom ook spoedig verdwijnen.

…tussen mannen en vrouwen…

Het laatste bastion van ongelijkheid waarop de cultuurmarxisten zich nu werpen is het sekseverschil. Want het is tergend kwetsend dat wij ook hier onderling verschillen. Maar hoe maak je mannen en vrouwen gelijk? Nooit eerder in de geschiedenis deed die vraag zich voor. Dus blauwdrukken waren er niet.

Maar gelukkig laat een beetje social justice warrior zich niet zomaar uit het veld slaan. Het is namelijk in het belang van een betere wereld. Dus werd een oplossing gevonden. De tegenstelling tussen zwart en wit kun je opheffen door heel veel grijstinten te creëren. Door veel tussenvormen te bedenken tussen mannetjes en vrouwtjes. En door al die grijze tussenvormen te normaliseren en te promoten. De extremen zwart en wit worden zo vanzelf een randverschijnsel.

…en zo hebben we nu 32 geslachten!

De NPO had niet zo lang geleden een avondvullend programma over transgenders; androgynen; travestieten; intergenders; genderfluïden; demigirls; neutrols en nog zo wat. Bij elkaar tweeëndertig ‘tussenvorm geslachten’. De zogeheten documentaire was zo wervend en swingend dat je aandrang kreeg in de badkamer je eigen geslacht te onderzoeken om te zien of dat eigenlijk nog wel van deze tijd was.

En zo hebben we nu dus tweeëndertig soorten geslachten. Wilt u bij de tijd blijven? Ergens in dit land lopen seksuologen rond of wat afgedwaalde psychologen die bij u haarscherp de diagnose kunnen stellen of u nu genderfluïde bent of toch meer androgyn. En ook fijn om te weten: u kunt het morgen weer aanpassen. Want het is onverdraaglijk als een ander iets heeft en u niet.