Melanie Phillips: Amerika heeft Israël in de steek gelaten en dat is nog het ergste voor Amerika

WW redactie 30 maart 2024
De Amerikaanse afgevaardigde in de VN-Veiligheidsraad geeft te kennen dat zij zich onthoudt van stemmen ten aanzien van de resolutie waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza wordt geëist. Beeld: vrt.be

De befaamde Engelse journaliste Melanie Phillips schrijft op haar website dat de regering-Biden zichzelf te schande heeft gemaakt door de VN-Veiligheidsraad-resolutie, waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza wordt geëist voor de rest van de Ramadan en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Israëlische gijzelaars, niet te vetoën.

Zo mogelijk nog afschuwelijker vindt Phillips het ‘dat Groot-Brittannië, het schoothondje van de regering-Biden, voor de resolutie heeft gestemd’. Phillips: ‘Daarmee staan zowel de VS als Groot-Brittannië ​​op één lijn met de vijanden van het Westen, Rusland en China, tegen Israël, de enige verdediger van het Westen in het Midden-Oosten. Wat een schande.’

Wat een verschil in drie dagen

Phillips vindt de resolutie walgelijk ‘omdat zij een staakt-het-vuren niet afhankelijk maakt van de vrijlating van de gijzelaars, waardoor de kans dat dit laatste zal gebeuren, kleiner wordt’. Afgelopen vrijdag hadden de VS nog een ontwerpresolutie ingediend waarin ‘de vrijlating van alle gijzelaars’ nog wel een voorwaarde was voor een staakt-het-vuren. Juist daarom spraken China en Rusland er een veto over uit.

‘Wat een verschil maken drie dagen’, schrijft Melanie Phillips. De bewering van de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, dat de Amerikaanse stem-onthouding van maandag geen beleidswijziging is, vindt zij onzinnig. Die resolutie maakt een staakt-het-vuren immers niet langer afhankelijk van de vrijlating van de gijzelaars. ‘Of Kirby heeft geen benul van taal of hij liegt.’

Volgens Phillips zou een onmiddellijk staakt-het-vuren betekenen dat Hamas zich kan hergroeperen en door kan vechten. Hamas ‘heeft nu geen enkele prikkel meer om in te stemmen met de gijzelingsovereenkomst waarover momenteel wordt onderhandeld. Als om dit te onderstrepen vuurde Hamas dinsdag na een stilte van twee maanden een spervuur ​​van raketten af ​​op Ashdod’.

Phillips vindt dat de Verenigde Naties (VN) zichzelf heeft gemanifesteerd als ‘een vijand van het Joodse volk’. ‘Zijn secretaris-generaal, António Guterres, legde de schuld voor de pogrom van Hamas op 7 oktober bij het gedrag van Israël. Meer dan vijf maanden later is de VN er nog steeds niet in geslaagd de massale wreedheden tegen Israëlische burgers te veroordelen. In schril contrast hiermee veroordeelde de VN-Veiligheidsraad onmiddellijk de dodelijke terreuraanslag van afgelopen vrijdag op een Russische concertzaal.’

Ook Biden sluit zich aan bij Hamas-propaganda

Phillips: ‘Ondanks de ontdekking dat elk ziekenhuis in Gaza als Hamas-basis is gebruikt, en ondanks de honderden Hamas-terroristen die de afgelopen dagen zijn gearresteerd of gedood in het Shifa-ziekenhuis in Gaza – terwijl ze vanuit de eerste hulp- en brandwondenafdeling bleven schieten op Israëlische troepen – is de VN er niet in geslaagd deze misbruiken van medische voorzieningen te veroordelen als oorlogsmisdaden.’

Phillips meent dat ‘de regering-Biden en Groot-Brittannië niet alleen de leugens van de VN en de banden die ze heeft met Hamas heeft laten voortbestaan, maar zich ook nog hebben aangesloten bij de Hamas-propaganda. Terwijl ze weigeren te erkennen dat het grootste deel van de hulp die ze naar Gaza hebben gestuurd door Hamas voor eigen gebruik is gestolen, hebben de VS en Groot-Brittannië Israël ten onrechte de schuld gegeven van het blokkeren van de hulpleveringen.’

Schijnheilig wanhopig over antisemitisme

Phillips noemt de dodencijfers in Gaza ‘belachelijk’. Die zijn bedacht door Hamas. Toch papegaait de VN die cijfers na. En op basis van diezelfde cijfers beschuldigen Groot-Brittannië en de VS Israël ervan een humanitaire catastrofe te hebben veroorzaakt. ‘Maar zoals professor John Spencer van de militaire academie West Point en de voormalige Britse legercommandant Richard Kemp hebben opgemerkt, heeft Israël met een geschatte verhouding van 1,5 gedode burger op 1 gedode strijder een lager aantal burgers gedood dan enig ander leger in enig andere oorlog in de wereldgeschiedenis.’

Phillips: ‘Door de demonisering van Israël te ondersteunen (…) tonen Cameron en de regering-Biden een kwaadaardigheid die zij jegens geen enkel ander land ter wereld aan de dag leggen. Bovendien wakkeren zij de vlammen aan van het antisemitisme dat in hun eigen land uit de hand loopt en waarover ze zo schijnheilig wanhopig doen.’

Phillips vindt dat de regering-Biden een onmogelijke eis aan Israël stelt door het te verbieden Rafah te bombarderen: ‘Dat Israël Hamas niet kan verslaan tenzij het de vier resterende Hamas-bataljons vernietigt die zich in de tunnels onder Rafah bevinden, wordt terzijde geschoven. Dat als Israël Hamas niet verslaat, meer Israëliërs zullen worden afgeslacht en gegijzeld, zoals op 7 oktober, kan de regering-Biden niet schelen.’

Phillips vindt dat de wreedheden van 7 oktober waarmee de oorlog begon, hebben kunnen gebeuren ‘omdat Iran, de beschermheer van Hamas, terecht inzag dat Amerika Israël uiteindelijk in de steek zou laten’. ‘De regering-Biden heeft niets gedaan om het Iraanse proxy-leger Hezbollah ervan te weerhouden Noord-Israël vanuit Libanon te bombarderen met honderden raketten en antitankraketten.’

Israël heeft geen keus

Volgens Phillips ‘had Biden de oorlog kunnen stoppen door Qatar, de beschermer van Hamas, te vertellen dat, tenzij het Hamas de opdracht zou geven de gijzelaars vrij te laten en zich over te geven, de VS hun voordelige relatie met Qatar zouden beëindigen en het land als een mondiale paria zouden gaan behandelen’.

Phillips begrijpt niet dat ‘Biden en Cameron niet erkennen dat Israël op deze manier vecht omdat het geen keus heeft. Nu Hamas bijna volledig ondergronds is gegaan, kan Israël er op geen enkele andere manier bij komen. Als het Hamas niet verslaat, blijft Israël te maken krijgen met genocidale aanvallen. Alleen door Hamas te verslaan en zijn leider in Gaza, Yahya Sinwar, te doden of gevangen te nemen, heeft Israël enige kans om enkele gijzelaars terug te krijgen. Alleen door Hamas te verslaan heeft Israël enige kans om een ​​oneindig veel verschrikkelijker totale oorlog met Hezbollah te vermijden’.

Volgens Melanie Phillips was de pogrom van 7 oktober ‘een duidelijk keerpunt voor het Westen. Zou het Israël steunen in de strijd voor beschaving en tegen de barbarij?’ Het antwoord dat de VS en Groot-Brittannië nu hebben gegeven, gaat niet alleen Israël aan maar ook henzelf, zegt Phillips.

Ze vraagt zich af of de VS en Groot-Brittannië nog willen overleven of in een doodsspiraal zitten: ‘Groot-Brittannië is druk bezig zichzelf te vernietigen door zijn historische cultuur en waarden op de brandstapel te gooien. Het openbaar bestuur is vrijwel ingestort, de autochtone bevolking sterft uit en het land heeft de controle over zijn grenzen verloren. In de VS woedt een kwaadaardige cultuuroorlog, er is een onoverbrugbare politieke en sociale verdeeldheid ontstaan, de elites hebben hun historische mondiale missie van exceptionalisme prijsgegeven – en ook de VS zijn de controle over hun grenzen kwijtgeraakt.’

Israël overleeft

Israël daarentegen zal overleven, welke verschrikkingen er ook in het verschiet liggen. ‘Gedurende eeuwen van vervolging heeft het Joodse volk tegen alle verwachtingen in overleefd – terwijl elke beschaving die heeft geprobeerd het te vernietigen, is verdwenen.’

Vertaling en selectie Chris Rutenfrans

*Melanie Phillips is een Engelse journaliste die ook buiten haar land bekend werd met haar boek Londonistan (2016). Ze schrijft onder meer voor The Times en The Jerusalem Post.

Wynia’s Week verschijnt 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving. Plus video’s en podcasts. De donateurs maken dat mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!