Niet Geert Wilders is ‘The Donald’ van de Lage Landen, maar Frans Timmermans

WW Verbon 2 december
‘The Dutch Trump’. Beeld: YouTube/Channel 4

Nadat Geert Wilders met overmacht de Tweede Kamerverkiezingen had gewonnen, suggereerde die andere ‘winnaar’ Frans Timmermans dat we ons moesten verdedigen tegen de aanval van de PVV op de rechtsstaat. Hoorden wij hier The Donald spreken, toen het Amerikaanse Congres op 6 januari 2021 de verkiezingsoverwinning van zijn opponent Joe Biden goedkeurde? Donald Trump zei die dag zoiets als dat de Amerikanen moesten vechten om hun land te behouden.

En inderdaad, om de rechtsstaat te verdedigen begon links na 22 november eerst maar eens te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Zo vormde zich rond het oude stadhuis van Utrecht een grote groep mensen die kennelijk vonden dat de PVV mensen discrimineert. Volgens RTV-Utrecht was de organisatie in handen van lokale GroenLinks/PvdA-politici.

Ze hadden op de verkiezingsavond goed naar Timmermans geluisterd, want hun leus echode zijn woorden: ‘We laten niemand in de steek en vechten voor de rechten van iedereen.’ Ik vroeg me af of de demonstranten niet de 2,5 miljoen PVV-kiezers aan het discrimineren waren, want hun stemmen zouden dus te niet gedaan moeten worden. Of beter: hun stemmen zouden eigenlijk naar GroenLinks/PvdA moeten gaan.

Een verkiezingsuitslag als aanval op de rechtsstaat

Dat was toch niets anders dan de poging van Trump om illegaal extra stemmen te krijgen ten koste van Biden. Timmermans en zijn Utrechtse partijgenoten zijn dus eigenlijk geen haar beter dan The Donald.

De pogingen die Trump heeft gedaan het democratisch stelsel in de VS te ondermijnen, staan ons nog helder voor de geest. Timmermans deed ongeveer hetzelfde door de verkiezingsuitslag als een aanval op de rechtsstaat te presenteren. Het enige wat ontbrak was dat Timmermans zijn aanhangers opriep om de bekendmaking van de definitieve uitslag door de Kiesraad te blokkeren.

Dit is wel een echte omkering van waarden, want was het niet Leo Lucassen die in januari 2021 in de Volkskrant Geert Wilders aanwees als de Europese Donald Trump? Gaat Lucassen – volgens Geen Stijl ‘hoogleraar in de Geschiedenis van Wie Er Allemaal Niet Deugen’ – dat label nu naar Timmermans verhangen? Vast niet.

Wat schreef Lucassen in 2021 nog meer? ‘Waar Trump vooral African Americans en migranten uit Latijns-Amerika als zondebok gebruikte, stigmatiseren Wilders en de zijnen al vijftien jaar islamitische Nederlanders, die onophoudelijk worden afgeschilderd als een existentieel gevaar. (…) Door het over een kam scheren van islamitische medeburgers als volksvreemd is Wilders, samen met anderen, verantwoordelijk voor een islamofoob en racistisch maatschappelijk en politiek klimaat.’

Die boodschap uit 2021 hoeft Lucassen niet opnieuw uit te dragen, want nu komen islamitische Nederlanders zelf in de kranten vertellen dat hun veiligheid in gevaar is door de verkiezingsuitslag. In mijn krant van 25 november zegt een moslim dat hij zich afvraagt of hij straks nog bescherming zal krijgen van de overheid. En dit zeiden de samenwerkende moskeekoepels:

‘Een partij die islamofobie als speerpunt heeft is de grootste partij van het land geworden. Wilders is niet milder geworden, Nederland is verhard. Het is duidelijker dan ooit waar het land voor staat. Een stuk van het masker van de beschaving in Nederland is afgevallen. Voor de moslimgemeenschap was dit echter al langer duidelijk. De afgelopen jaren is één van de doelstellingen van de PVV al gerealiseerd door andere partijen: beleidsdemonisering van moslims.’

De Koran wordt letterlijk geïnterpreteerd

Als je dit leest, zou je haast gaan denken dat het cordon veiligheidsagenten dat Wilders nu al twintig jaar om zich heen heeft, naar de Nederlandse moslims moet. Zijn alle moslims dan soms gematigd geworden? Respecteren zij de rechtsstaat en nemen zij dus de Koran niet langer letterlijk voor waar aan?

Er was een tijd dat moslims de Koran beschouwden als een boek dat geschreven was door mensen en daarom voor velerlei uitleg vatbaar was. Dat is allang niet meer zo. De overheersende houding van de islam is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald, zoals beschreven in de Koran.

Dat geldt ook voor de man-vrouw-relatie. Volgens de Koran zijn vrouwen dom, komen ze veelal in de hel en zijn ze niet beter dan slaven, kamelen, honden, ezels of duivels. Het verklaart de onderdanige positie van de vrouw in de islam. Het Oude Testament is overigens ook niet al te vriendelijk over vrouwen, maar christenen nemen de Bijbel niet zo erg letterlijk.

De moslims die in de politiek-correcte kranten aan het woord komen, suggereren dat ook moslims de Koran niet langer letterlijk nemen. Dat zou betekenen dat ze niet langer denken het recht te hebben om homoseksuelen van een hoge flat te gooien. Of om vrouwen te doden die de eer van hun familie hebben bezoedeld.  

Maar is dat wel zo? Inmiddels wonen in Europa een kleine veertig miljoen moslims. Ze willen graag onze welvaart accepteren, maar de beginselen van onze rechtsstaat en onze Grondwet lappen sommigen (maar misschien zijn het velen) aan hun laars. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

In de moslimcultuur hebben vrouwen vaak te lijden van onderdrukking, ook in Nederland. Het geweld tegen moslimvrouwen door hun eigen familie neemt sterk toe, meldde WNL begin dit jaar. Het gaat dan meestal om eergeweld, bijvoorbeeld als straf voor ‘onkuis’ gedrag of verzet tegen een gedwongen partnerkeuze. In het uiterste geval kan moord of doodslag volgen.

Nederland importeert een machocultuur zonder vrouwenrechten

Aanvankelijk waren vooral families met een Turkse of Marokkaanse afkomst betrokken bij eergeweld, maar dat veranderde vanaf 2015 dankzij de grote instroom van vluchtelingen uit Syrië. Socioloog Ruud Koopmans spreekt in dit verband over de import van een machocultuur uit landen waar mannelijke dominantie en vrouwelijke ondergeschiktheid heersen.

De behandeling van vrouwen in orthodoxe Nederlands-Turkse moslimfamilies is op tamelijk overtuigende wijze beschreven door Lale Gül in haar autobiografische debuutroman Ik ga leven (2021). De reactie van haar familie op haar onthullende boek loog er niet om. Ze werd, zo vertelde Gül in 2023, op haar kamer vastgehouden onder bewaking van haar familieleden. Elke poging om de koffers te pakken werd hardhandig tegengehouden. De familie dreigde haar tanden eruit te slaan. Ze wilde vluchten, maar de familie zorgde ervoor dat dat niet lukte.

Wanneer mensen met een immigratie-achtergrond ‘onze’ rechtsstaat en onze Grondwet niet wensen te accepteren, zijn zij dan welkom? Mogen we niet wensen dat we mínder van dit soort mensen hebben? Mogen we van immigranten niet eisen dat zij homoseksualiteit, vrouwenrechten, vrije huwelijkskeuze, vrijheid van meningsuiting (inclusief godslastering) en de rechtsstaat accepteren? Retorische vragen natuurlijk, maar zodra een politicus als Wilders dit soort vragen stelt, staat Timmermans klaar om een demonstratie tegen de PVV te organiseren.

Timmermans is inderdaad The Donald van Europa.

Harrie Verbon was hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg. Zie hier zijn blog. 

De donateurs vormen het fundament van Wynia’s Week. U maakt het als donateur mogelijk dat ons online magazine 104 keer per jaar verschijnt. Doneren kan op verschillende manieren, kijk HIER. Alvast hartelijk dank!