Onmisbare boeken van Uitgeverij Blauwburgwal voor de leesmaand December

WW231123-promo BBW December

1. Dwingeland – Coen de Jong

Ontdek een ontnuchterende realiteit waarin onze grondrechten langzaam eroderen. Coen de Jong schildert een angstaanjagend beeld van een Nederland waarin grote technologiebedrijven als Facebook en Google onze meningen censureren, en waar politici onze taal en vrijheid inperken. Dit boek is een wekroep voor vrijheidsliefhebbers en iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van onze democratie.

2. Het verdriet van De Schilderswijk – Maaike van Charante

Ga mee op een reis door de tijd in de Haagse Schilderswijk, waar Maaike van Charante de verhalen van bewoners in het hart van deze veelbesproken wijk tot leven brengt. Deze diepgravende verkenning van de veranderingen tussen 1960-1980 werpt een nieuw licht op de uitdagingen van stedelijke vernieuwing en sociale cohesie. Must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in stadsontwikkeling en Nederlandse sociale geschiedenis.

3. De linkse kerk – Syp Wynia (en anderen)

Dit veelbesproken boek, onder redactie van Syp Wynia, duikt diep in de transformatie van het Nederlandse gereformeerde volksdeel sinds de jaren zestig. Het onthult hun progressieve wendingen en hun invloed op de hedendaagse politiek, en verkent de complexe dynamieken binnen deze gemeenschap. Een onmisbaar werk voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse politieke en geestelijke geschiedenis. En: leidde de verlinksing van de invloedrijke gereformeerden tot de (bijna-)ondergang van het CDA?

4. De schijn regeert – Roderick Veelo

Roderick Veelo, met zijn scherpe pen, ontleedt de façades van de media en politiek. Dit boek is een verzameling van zijn meest besproken en prikkelende columns, waarin hij de hypocrisie van publieke figuren en bedrijven blootlegt. Een perfecte keuze voor lezers die geïnteresseerd zijn in media-analyse en politieke commentaren.

5. WOKELAND – Coen de Jong

Coen de Jong neemt je mee op een verkenningstocht naar hoe Amerikaanse ideeën over ras en gender in Nederland werden geïmporteerd. Radicalen introduceerden het, ministers en andere autoriteit verspreidden het. Dit actuele boek biedt een uniek perspectief op de snelle culturele veranderingen in Nederland, en is een eye-opener voor iedereen die geïnteresseerd is in sociale dynamiek en identiteitspolitiek. Rukt woke verder op of keert de wal het schip?

6. Wierd Duk in Nederland – Wierd Duk

Wierd Duk presenteert een fascinerende collectie van zijn meest indrukwekkende interviews, die licht werpen op de vaak over het hoofd geziene stemmen in de Nederlandse samenleving. Dit boek biedt een diepgaand inzicht in de sociale en politieke verschuivingen in Nederland – essentieel voor wie de onderstroom van de Nederlandse cultuur en van de Nederlandse politiek wil begrijpen. Onmisbaar voor wie de verkiezingsuitslag van 22 november 2023 op waarde wil schatten.

7. Actieve herinneringen aan een gaaf gidsland – Syp Wynia

Syp Wynia’s kritische analyse van de Rutte-jaren in de Nederlandse politiek en maatschappij. Het boek stelt belangrijke vragen bij het Nederlandse zelfbeeld als gidsland. Wynia beschrijft politiek, economie en samenleving als in een geschiedenisboek: ‘Niet de waan van de dag, maar de waan van alle dagen’. Het boek is doorsneden met autobiografische verhalen die het totaalbeeld aanvullen.

8. De Stikstoffuik – Arnout Jaspers

Arnout Jaspers presenteert een grondige en kritische analyse van het Nederlandse stikstofdilemma. Dit boek belicht de impact op landbouw en economie, en daagt het overheidsbeleid uit. Hoe kon het zover komen? Deze bestseller is verplichte kost voor iedereen die zich bezighoudt met milieukwesties en beleidsvorming – en alle anderen die zich afvragen hoe Nederland in de ban kon komen van de ecolobby.

9. De maakbare mens – Bina Ayar

Journaliste Bina Ayar verkent onze fascinatie met perfectie in de hedendaagse maatschappij en stelt belangrijke vragen over de impact op onze vrijheid en diversiteit. Dit boek is een prikkelend en verhelderend relaas voor iedereen die geïnteresseerd is in de ethische en sociale implicaties van onze obsessie met maakbaarheid.

10. Kapot. Hoe vilein is de deugindustrie? – Michiel de Vries

Michiel de Vries onthult de donkere kant van ‘grensoverschrijdende’ integriteitsonderzoeken en hun verwoestende impact op individuen. Dit boek is een verrassende kijk op de manipulatieve praktijken in deze industrie. Een niet te missen boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van machtsdynamiek en de ondermijning van de rechtsstaat.

11. Deugen voor de bühne – Sander van Dam (deel 1 en deel 2)

Sander van Dam biedt een humoristische en scherpe kijk op de dynamiek van Twitter. Deze verzameling van zijn populairste ‘luikjes’ biedt een unieke kijk op de hedendaagse cultuur van sociale media. Een vermakelijk en inzichtelijk boek voor iedereen die geïnteresseerd is in sociale media en culturele trends. Zoekplaatje: wie neemt anderen de maat maar is zelf geen haar beter?

12. Gekkenwerk – Anita Heuveling van Beek

Anita Heuveling van Beek biedt een zeldzaam inzicht in het leven binnen een tbs-kliniek. Dit boek belicht zowel de successen als de tragiek van behandelingen, en biedt een unieke kijk op een vaak misverstane wereld. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitwassen in (vooral) de onderkant van de samenleving. Verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van het Nederlandse strafrechtelijk systeem. En een meeslepend verhaal over mensen die vaak buiten hun schuld in grote problemen zijn beland.

13. Het recht op misinformatie – Bart Collard

Bart Collard onderzoekt de complexe wereld van des- en misinformatie in het digitale tijdperk. Dit boek is een krachtig pleidooi voor vrijheid van meningsuiting en een kritische blik op de rol van de overheid. Een essentiële leeservaring voor iedereen die geïnteresseerd is in media, technologie en politiek.

14. Debat ongewenst – Maaike van Charante

Maaike van Charante verkent de grenzen van democratie en extremisme in het Nederlandse politieke debat. Dit boek biedt een diepgaande analyse van de huidige politieke dynamiek. Een niet te missen boek voor iedereen die geïnteresseerd is in politieke wetenschappen en maatschappijkritiek.

15. Kies Wijzer Klimaat – Maarten van Andel

Maarten van Andel biedt een nuchtere en toegankelijke benadering van klimaat en energiekwesties. Dit boek scheidt feiten van fictie en biedt praktische inzichten en tips. Een onmisbare gids voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatbeleid en duurzaamheid. En een praktische handleiding voor consument en kiezer.

Meer weten? Kijk HIER.