Op bezoek bij Wierd

Ik was twee keer collega van Wierd Duk. Midden jaren tachtig was ik chef bij het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden en destijds trok ik Wierd aan als poprecensent – die trouwens al snel ook andere dingen ging doen. Zo trok Wierd naar de Sovjet-Unie van Gorbatsjov – een land dat in de daarop volgende jaren uiteen zou vallen. Hij werd vervolgens correspondent in Moskou. Later werd hij correspondent in Berlijn.
Vanaf 2008 kwam ik Wierd Duk weer tegen, nu als verslaggever bij Elsevier waar ik toen ook werkte. Maar hoewel onze belangstellingssferen elkaar overlappen, hadden we tot voor kort zelden iets samen gedaan, ook niet op radio of tv. Daar kwam een eind aan met deze podcast. Over het Wilhelmus in Winterswijk, over Duitsland en Europa en over het dolgedraaide Nederlandse klimaatbeleid. Aanbevolen!