Opa, wordt Mark Rutte weer de nieuwe premier?

Rutte Kaag
Na Pasen: Rutte knipoogt naar Kaag (Foto: David van Dam)

“Opa, wordt Mark Rutte weer de nieuwe premier?”

“Ik zal je eens een grafiek laten zien.

Dit is de grafiek van de ledentallen per politieke partij per jaar van 2000 tot 2020. Vindplaats.

Deze grafiek is tekenend voor het afnemend belang van politieke partijen. Al geruime tijd is er een dalende trend te zien in de ledentallen van politieke partijen. Hoe sterk die dalende trend is verschilt per partij. Het ledental van de PvdA liep fors terug. De VVD is, na sterke stijging in de jaren tachtig, ook in een neerwaartse lijn gekomen. De KVP had op het hoogtepunt in 1956 ruim 400.000 leden, de ARP had toen 95.000 leden, de CHU 45.000 leden. Het toekomstige CDA had dus 540.000 leden. De PvdA bereikte in 1959 een aantal van bijna 150.000. In het midden en einde van de jaren zestig kregen zowel de PvdA als de drie confessionele partijen te maken met afnemende ledentallen. De PvdA liep tussen 1960 en 1970 terug van ruim 140.000 naar 98.000. Vrijwel alle gevestigde partijen kregen vanaf begin jaren negentig te maken met afnemende ledentallen, maar er waren soms wel schommelingen. De PvdA ging van ruim 90.000 in 1990 naar bijna 57.000 in 2009 en het CDA van ruim 125.000 in 1990 naar 68.000. Ook de VVD had vanaf 1990 te maken met een constante daling, van 59.000 in 1990 naar 37.700 in 2009. Vindplaats.

In de jaren 2000 tot 2020 is het ledental van het CDA afgenomen van circa 80.000 naar circa 40.000. Van die 40.000  zijn 30.000 stemgerechtigd om een fractievoorzitter aan te wijzen. 10.000 zijn dat niet omdat ze geen contributie hebben betaald. Die 30.000 is 5,6% van de vroegere 540.000 leden. Van de 30.000 leden heeft iets meer dan de helft gestemd op Hugo de Jonge als CDA-leider, die dan ook maar meteen gepresenteerd werd als de toekomstige vice-premier. Alsof 15.000 mensen, 0,12% van alle 13.000.000 stemgerechtigde Nederlanders, kunnen bepalen wie de vice-premier wordt.”

“Dat is raar, ja.”

“Dit illustreert het idiote systeem in Nederland. In een democratie bepalen niet de leden van politieke partijen wat er gebeurt. Dat bepaalt het volk. Dat bepalen de kiezers. En wat vinden die kiezers dan?

Uit een peiling van Maurice de Hond op 11 april 2021 bleek dat de partij van Mark Rutte toen weer op 31 zetels in de Tweede Kamer stond, 3 meer dan een week eerder. Terwijl op 4 april 2021 28% van de deelnemers aan een peiling aangaf dat ze Mark Rutte nog wel als premier wilden hebben in een volgend kabinet, was dat percentage een week later, op 11 april 2021, gestegen naar 34%. Vindplaats.

Op 11 april 2021 heeft de VVD de helft van het verlies van 4 april 2021 (-6) ingelopen. D66, CDA en GroenLinks zijn ieder 1 zetel kwijt geraakt t.o.v. de vorige week.

Een meerderheidskabinet is nu alleen mogelijk met een combinatie van minstens 4 partijen. Vindplaats.

Je ziet, het volk trekt zich niet zo veel aan van al die vijandig ogende afkeurende politici van al die zich achtzaam achtende politieke partijen, die met hoge woorden blijven beweren dat ze niet meer met iemand als Mark Rutte in een kabinet willen zitten.”

“Maar Mark Rutte kan toch alleen maar in een kabinet zitten samen met andere politieke partijen.”

“Omgekeerd kunnen andere politieke partijen niets anders doen dan met de partij van Mark Rutte in een kabinet gaan zitten. Dat blijkt uit de peiling van 11 april 2021. Zonder VVD valt er niet echt een door het volk gesteund meerderheidskabinet te vormen.”

“Toch wil Gert-Jan Segers zoiets niet. Hij zei uitdrukkelijk dat de ChristenUnie net opnieuw in een kabinet met VVD-leider Mark Rutte zou stappen.”

“En dat hield hij vol op 17 april 2021. Ook na kritiek van de leden van zijn partij, dat hij ‘te veel op de man zou hebben gespeeld’. Segers trekt zich die kritiek aan, zei hij op een onlinepartijcongres, maar hij hield vol niet opnieuw met Mark Rutte in een kabinet te willen stappen. ‘Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd’, zei hij toen. ‘Ik wil niet genadeloos zijn voor personen. Maar ik wil wel hard en helder zijn over een cultuur die niet deugt en een genadeloze overheid. Daar moet écht een omslag in komen. Het gaat ons om de mensen en om de schepper.’ Vindplaats.

Kijk, dat is flauwekul van een aristocraat die het beter meent te weten dat de leden van de partij die hem als partijleider hebben benoemd. Als het gaat om de mensen, dan gaat het in de eerste plaats om de mensen in zijn eigen partij. En als het gaat om de schepper, dan gaat het om de schepper die al die mensen, naar wie hij niet blijkt te willen luisteren, heeft geschapen.”

“Moet een politiek leider dan altijd doen wat de leden van zijn partij willen?”

“In een democratie moet een politiek leider vooral luistern naar wat het volk wil. Op 20 april 2021 was er een nieuwe peiling van Ipsos en EenVandaag. Jeroen Kester en Rozemarijn Lubbe schreven:

‘De tot nu toe roerige formatie lijkt het vertrouwen van VVD- en D66-kiezers niet te schaden. Het CDA moet het met drie zetels minder doen. Een maand na de verkiezingen staat de VVD op 35 zetels en D66 op 26 zetels. De rommelige eerste fase van de formatie, waarin het vertrouwen in Rutte en de politiek in het algemeen werd geschaad, leidt daarmee duidelijk niet tot een uittocht van kiezers van de grootste betrokken partijen. Het CDA, in de persoon van Kamerlid Pieter Omtzigt onderwerp van de bewogen formatiestart, doet het een maand na de verkiezingen een stuk minder goed in de peiling. De christendemocraten noteren nu 12 zetels, 3 minder dan de partij bij de verkiezingen haalde. De ChristenUnie is op dit moment goed voor 4 zetels.’ Gezien, Segers? Vindplaats.

Het resultaat van de peiling op 20 april 2021 ziet er als volgt uit in Tweede Kamerzetels:

PartijZetelsVerschil met peiling
11-04-2021
Verschil met
verkiezingen maart
VVD35+4+1
D6626+2+2
PVV18+2+1
CDA12-2-3
PvdA900
PvdD8+1+2
Groen Links7-1-1
SP7-2-2
FVD7-2-1
Volt5+1+2
ChristenUnie4-1-1
JA214-1+1
SGP300
DENK2-1-1
50PLUS100
BBB1-10
BIJ1100

Een meerderheidskabinet uit 3 partijen is alleen mogelijk met combinatie VVD-D66-PVV: 79 zetels.”

“Dat ze ik niet zitten, VVD, D66 en PVV.”

“Hoe dan ook, vooraf partijen uitsluiten is minachting van de kiezer. Tjeenk Willink stelt voor eerst maar eens over hoofdpunten van het beleid te praten en pas daarna over wie het met wie doet. Dat vind ik onder de huidige omstandigheden een prima manier. Laat al die ambitieuze politici van al die partijen met slechts een handvol leden eerst maar eens afkoelen, tot bezinning komen, en tenslotte in bescheidenheid beseffen dat ze in feite veel minder voorstellen dan ze altijd hadden gedacht.”

“Maar hoe moet het dan met de Tweede Kamer? Dat is toch de wetgever in Nederland.”

“Een Tweede Kamer met 17 partijen is een lachertje. Ze moeten idioot lang vergaderen over ieder probleem of voorstel. En al die kleine partijen hebben te weinig mensen om tijdens behandeling van al die problemen of voorstellen deskundig te kunnen optreden. Dat systeem deugt niet langer. Het moet veranderen. Maar zoals de situatie nu is, kan dat natuurlijk pas wanneer de meerderheid van diezelfde Tweede Kamer het daarover eens is.” 

“Die 17 partijen in de Tweede Kamer zijn wel het gevolg van het gedrag van de kiezer.”

“Omdat het systeem niet deugt. En omdat de kiezer gebonden is aan dat systeem. De kiezer kan bepalen welke partijen met hoeveel parlementariërs in de Tweede Kamer komen, maar heeft geen invloed op wat ze daar gaan doen en met wie ze dat willen gaan doen. De kiezer, het volk kan het huidige systeem niet veranderen. En dat zou in een democratie wel moeten kunnen. Bijvoorbeeld via een referendum. Want in een democratie hoort het volk de macht te hebben.”

“Maar zolang dat systeem niet veranderd is, zitten we met Sigrid Kaag en haar motie van afkeuring.”

“Een spelletje van een zich als keurige onderwijzeres opstellende dame die een stout jongetje de les leest. En die vervolgens met datzelfde jongetje even regelt dat een door Theodor Holman in zijn column in het Parool van 8 april 2021 omschreven ‘zoveelste pratende D66-Ikeameubel’ zomaar voorzitter wordt van de Tweede Kamer. Die knipoog van Rutte naar Kaag was zeer verhelderend.”