Purmerend gaat door met houtstook

de-purmer
De gemeente Purmerend wil een tweede ‘biowarmtecentrale’ bouwen, want Purmerend wil als eerste gemeente van het gas af zijn.

Wynia’s Week publiceerde eerder uitgebreid over Purmerend, de Noord-Hollandse gemeente die in 2035 de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland wil zijn. Het bestaande stadsverwarmingssysteem voorziet nu al 32.000 woningen van warmte, maar het idee is dat de resterende 10.000 woningen die nu nog met aardgas worden verwarmd in 2035 ook aan de stadsverwarming zitten. En – hoe gaat het?

Vol optimisme werd in Purmerend een proefproject aangewezen van bijna 100 particuliere woningen om van het gas afgesloten te worden. Iedere bewoner die ‘van het gas af wilde’ kreeg een eenmalige subsidie van € 10.690,- voor zogenaamde ‘niet gedekte kosten’ en € 1.010,- voor de aanschaf van nieuwe pannen en een elektrisch kooktoestel.

Dankzij deze ruimhartige vergoeding en na een paar indringende keukentafelgesprekken gingen 89 van de totaal 95 aangeschreven bewoners akkoord en vervolgens werden deze woningen aangesloten op de stadsverwarming. Hierna werd de loftrompet geblazen over dit resultaat en de positieve houding van de bewoners. Kortom het beeld wordt geschetst dat de bewoners hiervoor in de rij staan en willen dat hun woning zo snel mogelijk van het gas afgehaald wordt en aangesloten zal worden op de stadsverwarming van Purmerend. ‘Gasklevers’ zijn volgens de gemeente uitzonderingen.

Dat de zelfs voor Nederland ongekende hoge vergoeding de belangrijkste oorzaak is van dit succes hoeft geen twijfel. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente hoeft er niet op te worden gerekend dat de bewoners in het hierna volgende traject op deze vorstelijke subsidie kunnen rekenen.

Lees meer over de praktijk van het gasverbod in Purmerend. Onder meer over de openbare informatiebijeenkomst die Purmerend houdt over de bouw van een extra biowarmtecentrale.

Hier de samenvatting over de energiesituatie in Purmerend.

Hier de notitie ‘Stadsverwarming in Purmerend’ een update van het rapport dat Wynia’s Week in oktober 2019 publiceerde.

En hier de notitie ‘Diepe geothermie in Purmerend’.