Rob Jetten, hou op met onuitvoerbare plannen en bouw twee kerncentrales

groepjetten
Minister Jetten in Borssele. Hij kwam praten over het plan om twee nieuwe kerncentrales te bouwen in Zeeland.

In navolging van de Franse president Macron roept nu ook de Belgische energieminister Zuhal Demir op tot een pauze in de Europese klimaatregelgeving. Dat zou onze klimaatminister Jetten ook moeten doen, want we hebben met de bestaande klimaatwetten en
klimaatregels onze handen al meer dan vol de komende 15 jaar. Onze EU-bestuurders blijken te ver van de praktijk afgedwaald om hun niet aflatende stroom van meer regels en hogere ambities te toetsen op uitvoerbaarheid.

Overtroeven van elkaars morele superioriteit

De 20e-eeuwse bestuurdersmentaliteit dat meer geld en strengere normen een wezenlijk effect kunnen sorteren is achterhaald. In de 21e eeuw zijn schaarse grondstoffen en arbeidskrachten de beperkende factoren voor langjarige infrastructurele programma’s zoals wind- en zonneparken. Het veel gehoorde bezwaar tegen de pauzeoproep ‘dat klimaatopwarming niet pauzeert’ is dan ook een drogredenering. Macron en Demir roepen niet op tot een pauze in de uitvoering, maar in de regelgeving.

Die oproep zal geen vertraging in de uitvoering veroorzaken, want we kunnen het werk nu al niet aan. Ik schreef eerder over de onmogelijkheid om drie zeewindmolens en 15.000 drijvende zonnepanelen per dag te installeren. De politieke waan in Brussel en Den Haag gaat volledig voorbij aan deze feitelijke realiteit. In de politieke kaasstolp telt kennelijk alleen nog maar het onderling overtroeven van elkaars morele superioriteit. De vraag of een ambitie in de verste verte nog uitvoerbaar is wordt niet meer gesteld, uit angst om voor klimaatontkenner te worden uitgemaakt.

Deze klimaatdogmatiek, waarin kritiek niet wordt getolereerd, vormt los van de kolkende stroom absurde energieplannen een ernstige bedreiging voor onze democratie. Kan iemand in het Europese en Nederlandse parlement nog zonder last of ruggespraak spreken zonder een cordon sanitair om zich heen te krijgen? Kan een volksvertegenwoordiger die gekozen en betaald wordt om de macht te controleren nog kritiek leveren op het klimaatbeleid van die macht, zonder te worden beticht van nepnieuws?

Gebrek aan langetermijnvisie

Ik stel vast dat de macht nu zelf nepnieuws verspreidt, door te beweren dat we in de komende 27 jaar 30.000 zeewindmolens en 100 miljoen drijvende zonnepanelen zouden kunnen installeren. En door te beweren dat het verbranden van houtige biomassa CO2-neutraal is. Deze zaken zijn wetenschappelijk aantoonbaar onwaar.

De meerderheid van ons journaille houdt zich opmerkelijk stil over deze flagrante leugens, en dat is eveneens een ernstige bedreiging voor onze democratie. Ik vind het verbazingwekkend en zorgwekkend hoezeer de mainstream journalistiek meegaat met de mainstream politiek.

De voortdurende parade van nieuwe regels uit Brussel en Den Haag toont tevens een gebrek aan inhoudelijke analyse en langetermijnvisie. De Deltawet uit 1958 bevatte een integraal Rijksplan van alle benodigde dijken, en is in de 25 jaar van uitvoering niet voortdurend uitgebreid met meer en hogere dijken. De enige wijziging van betekenis kwam aan het eind, met een stormvloedkering in de Oosterschelde in plaats van een dichte dijk. Die wijziging was ingegeven door nieuwe wetenschappelijke inzichten van de effecten op zeedieren.

Effectief klimaatbeleid vergt lef

Ons huidige klimaatbeleid ontbeert zo’n integraal uitvoerbaar rijksplan. Het doel is een schietschijf die voortdurend wordt verplaatst door over elkaar heen buitelende politici. De uitvoering wordt deels doorgeschoven naar Regionale Energie Strategieën (RES), zonder rijksregie. En daar waar nieuwe wetenschappelijke inzichten noodzakelijke wijzigingen aangeven – zoals bij houtige biomassa – regeert politiek correcte halsstarrigheid.

Demir en Macron zijn toonaangevende machthebbers met het lef om een kritisch geluid te ventileren. Ik wacht op Nederlandse bewindslieden, volksvertegenwoordigers, journalisten en ondernemers om dat ook te doen. De kwaliteit van ons energie- en klimaatbeleid staat of valt met de kwaliteit van het publieke debat. Die kwaliteit vergt lef, met ruimte en respect voor alle geluiden van alle geledingen, zonder dogma’s en leerstellingen.

We hebben meer dan genoeg klimaat- en energieambities voor de komende 15 jaar, tenminste als het om windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales en waterstoffabrieken gaat. We hebben vreemd genoeg te weinig ambities voor de enige technologie die de komende decennia betrouwbaar en stabiel CO2-vrije (en stikstofvrije!) stroom en warmte kan opwekken. Kernenergie zou stuiten op regelgeving en vergunningen, terwijl milieu-invasieve windmolens en zonneparken overal op land en zee zonder Milieueffect Rapportages kunnen worden geïnstalleerd.

Sleutelrol voor Rob Jetten

Minister Rob Jetten kan de komende jaren een sleutelrol vervullen, door zich los te maken van salonfähige maar onuitvoerbare plannen, op te staan tegen meelopende journalisten en volksvertegenwoordigers, machtige energiebedrijven door te zagen op uitvoerbaarheid en hoeveelheid CO2-reductie per euro, houtige biomassa in de ban te doen en door te pakken met twee nieuwe kerncentrales. Daarmee kan hij tientallen miljarden belastingeuro’s en ook tientallen miljoenen tonnen CO2 besparen. Daarmee kan hij ook de stroomzekerheid voor bedrijven en huishoudens verbeteren, en de Nederlandse economie versterken.

Maarten van Andel publiceert zijn heldere analyses van het vaak wonderlijke Nederlandse en Europese klimaat- en energiebeleid in Wynia’s Week.

Wynia’s Week wordt gedragen door de vrijwillige bijdragen van de abonnees. Doet u mee? Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIERHartelijk dank!