Voor Zuid-Hollandse kust wijkt natuur voor ‘klimaat’

Voor de kust van Voorne-Putten wordt de lobbycratie ingezet om de natuur te veranderen en het klimaat te dienen. Over zoetgevooisde woorden en nieuwe verdienmodellen.

Als er één les uit mijn werkzaamheden destijds in het Europees Parlement kan worden getrokken dan is het wel dat de politiek in ons land niet aangestuurd wordt door de burgers, maar door grote bedrijven en lobbyclubs die hun ‘ideetjes’ pluggen. Die worden met allerlei mooie woorden verkocht. Glimmende brochures, talloze vergaderingen, gelikte websites, kadootjes….

Bijvoorbeeld in de vorm van een appartement – en liters koffie moeten ervoor zorgen dat politici uiteindelijk zwichten voor een langdurige en uiterst diffuse lobby. Burgers worden onwetend gehouden en als ze er al eens achter komen dat er een schadelijke deal is beklonken tussen die bedrijven, lobbyisten en politici is het doorgaans dus al te laat.
Soms echter zijn mensen wakker, zoals het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, die erachter kwamen dat een aantal partijen bezig is met een bizar plan voor onze zuidwestelijke kust, genaamd DELTA21. De regio is erg afhankelijk van recreatie en toerisme en men wil het graag houden zoals het nu is. Officieel is het voorgenomen plan een ‘ruimtelijk plan met verschillende functies’. In eenvoudig Nederlands: men wil een ‘valmeer’ van 20 km2 voor de kust aanleggen in het kader van een ‘duurzame en concrete invulling van het Nationaal Klimaatakkoord’.
U ziet: prachtige zoetgevooisde woorden. Dat ‘valmeer’ wordt in zee gebouwd en omgrensd door slibdijken, waarin de zoetwater rivieren moeten gaan uitmonden. In de dijken komen turbines die stroom opwekken en her en der komen ook nog windmolens. De sluizen in het Haringvliet kunnen helemaal open of weg, waardoor het tot aan het eiland Tiengemeten weer zout wordt.

Opgewarmde prak

Het is geen nieuw plan; meer opgewarmde, oude prak die met nieuwe toeters en bellen weer eens wordt gepresenteerd aan gemeentes als Goeree-Overflakkee en Westvoorne. Zeer opmerkelijk bij dit alles is dat het gewenste ‘valmeer’ middenin Natura2000 gebied moet gaan komen en dat zal bepaald niet zomaar mogen van de EU. Het bewuste gebied, Voordelta, is reeds geruime tijd afgesloten voor bijvoorbeeld vissers die er niet meer kunnen komen, om de ‘habitat van zeehonden en vogels’ niet te verstoren.
De voorzitter van de Vissersbond zei onlangs dan ook geheel terecht dat ‘het absurd zou zijn als dit plan tot uitvoering komt op de huidige locatie’. Natura2000 is zo ongeveer de Bijbel van de Natuur- en Milieukerk. Vaak zijn die Europese Natura2000 gebieden er na lange strijd van allerlei NGO’s (groene lobbyclubs) gekomen. Er moet dus wel een heel sterke lobby achter dit DELTA21 zitten om het tegen de EU en milieuclubs op te kunnen nemen. En dat blijkt juist te zijn.
Dit DELTA21 plan komt namelijk niet zomaar uit te lucht vallen. Wie eens in de onderliggende informatiebrij duikt komt al snel tot verbazingwekkende inzichten. Betrokken zijn bedrijven en de overheid zoals bijvoorbeeld Wageningen University & Research, Van Oord, VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en TU Delft. Opmerkelijk is wel dat nota bene netbeheerder TenneT geen betrokkenheid bij het project toont. Ergens klein, rechts onderaan, staat op een webpagina dat ‘DELTA21 lid is van Energy Storage NL’.

Klik voor vergroting

Wie het spoor volgt komt uit bij ‘founding father’ Hans van der Spek en voorzitter Jillis Raadschelders. Die laatste is directeur ‘energie transitie’ bij DNV GL, een bedrijf dat keurmerken en certificaten afgeeft in allerlei technologische sectoren, waaronder wind- en zonne-energie. Van der Spek is nauw betrokken bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en zat aan tafel bij het opstellen van het nationale Energieakkoord en was namens FME en aangesloten branches onderhandelaar aan de ‘tafel elektriciteit’ van het recente Klimaatakkoord van Ed Nijpels.

De burger heeft er niets aan

Een sterke lobby uit zeer gekleurde hoek dus. Maar ja, zult u zeggen. Vrij land, vrij ondernemen, dus als het een mooi plan is dat winst oplevert dan is dat toch goed voor de burger? Het woordje ‘als’ is hierbij van doorslaggevend belang. Er zitten namelijk aan dit hele plan DELTA21 geen winstpunten voor de belastingbetalende burger. Om te beginnen met het volledig openzetten van de Haringvlietsluizen en dus verzilting: dit zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de omliggende boerengronden en de zoetwater voorziening van de betreffende woonkernen.
De Waterschappen staan dan ook vast niet te juichen, want de zoetwaterwinning komt voor een groot deel uit het Haringvliet. Bovendien zou het spuien zorgen voor beroering van de rivierbodem, waar zich nogal wat verontreinigd slib bevindt. Geen prettig idee.
Ook de watersport in de regio is, bij monde van het Koninklijk Watersportverbond, ‘bepaald niet onverdeeld enthousiast’. Havenfaciliteiten zullen moeten worden aangepast bij een nog groter getijdeverschil. Mocht dit plan ooit doorgang vinden dan zal het Watersportverbond met een stevige claim van nadeelcompensatie komen.
De bouw van een ‘valmeer’ op zee met omliggende windmolenparken zal er tegelijkertijd voor zorgen dat nog meer gebieden verboden worden verklaard voor de visserij en daarmee gaat het al bepaald niet florissant. De visserijsector is dan ook evenmin gelukkig met de plannen. Ironisch genoeg zal Shell, dat te Moerdijk is gevestigd, zich net als bij het Kierbesluit destijds, naar verwachting fel verzetten tegen een nog groter getijdeverschil.

De natuur hoeft helemaal niet hersteld

Het hele DELTA21 plan wordt gebracht als milieuvriendelijk en de lobby erachter brengt het als invulling van het Energieakkoord, maar het is een onnodig en onzinnig plan zonder enig voordeel voor ons land. Er zou ‘natuurherstel’ plaatsvinden, maar die natuur is nu al prachtig. Op 7 maart 2018 werd de regio Voorne-Putten samen met Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland en Veere op de grote toerismebeurs ITB Berlijn nota bene uitgeroepen tot beste duurzame kustbestemming ter wereld.
Zelfs roze flamingo’s vinden hun thuis op Goeree-Overflakkee! De zeehondenpopulatie floreert als nooit tevoren en duikers komen van heinde en ver om de prachtige natuur onderwater in onze zuidwestelijke delta te bewonderen. ‘Wat is toch het nut en de noodzaak van dit DELTA21 plan?’ zo vernam ik van diverse betrokkenen.
Er is momenteel niets mis met onze zuidwestelijke kust of zoetwatervoorziening en de internationale toeristen stromen dan ook in groten getale toe. Voor de eigen nationale stroomvoorziening zijn nog meer windmolens op zee volstrekt overbodig.
Politici moeten zich dus vooral het hoofd niet op hol laten brengen door onzinnige plannetjes van duurbetaalde lobbyisten. Ten diepste draait het slechts om wat nota bene Hans van der Spek zelf op zijn LinkedIn schrijft: “Mijn belangstelling gaat uit naar… internationale marktbewerking en nieuwe verdienmodellen”. Demasqué. Waarvan akte.