‘Wat een verbluffend boek heeft Arnout Jaspers geschreven. Dit móét iedereen lezen.’

ArnoutJaspers-25-2-23

Het nieuwe boek De Stikstoffuik van wetenschapsjournalist Arnout Jaspers is het gesprek van de dag. Hier reacties van dag- en weekbladauteurs Martin Sommer, Leon de Winter, Ronald Plasterk, Simon Rozendaal en Maarten Keulemans.  

Wat is natuur eigenlijk?

‘Lees het nieuwe boek van wetenschapsjournalist Arnout Jaspers, De stikstoffuik. Daar staat het allemaal in. Jaspers stelt de cruciale vraag aan het begin. Wat is natuur eigenlijk? Natuur is geen feit of harde wetenschap, maar tijdgeest en romantiek. Voor de een is natuur de wolf, voor de ander het bosviooltje.’

‘Natuur in Nederland is ‘wensnatuur’, een door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer georganiseerd terugverlangen naar een land van honderd of tweehonderd jaar geleden. Deskundigen hebben dat verlangen meetbaar gemaakt, want meten is weten tenslotte. Zo werd natuur omgezet in het aantal kilo’s stikstof dat bepaalde soorten kunnen verdragen.’

(Martin Sommer, De Volkskrant, 10 maart 2023)

‘Verbijsterende tocht door de stikstofcrisis’

‘Ik las het boek De Stikstoffuik van de natuurkundige Arnout Jaspers. De stikstofcrisis is “gebaseerd op onwetendheid, misbruik van wetenschap en schimmige deals in achterkamertjes.” Het is een verbijsterende tocht door de jungle van feiten en ficties van de stikstofcrisis, en ontsteld bereik je het einde van het boek. Waarvoor onze politici ten aanzien van stikstof gekozen hebben, is gebaseerd op drijfzand.’

‘De Nederlandse landbouw heeft de laagste ammoniakuitstoot in de EU, en er zijn technische oplossingen voor nog grotere efficiëntie. Maar de elites wensen geen oplossing. Ofwel: als de weg naar innovatie wordt afgesneden, is het duidelijk dat de stikstofcrisis niet over stikstof gaat. Er heerst kennelijk een andere agenda dan die van het verminderen van stikstof en ammoniak.’

(Leon de Winter, De Telegraaf, 21 maart 2023)

‘Ondenkbaar dat kabinet dit beleid doorzet’

‘De politiek moet niet alleen de wet tegenhouden die de stikstofdoelstelling naar 2030 haalt, maar het boek Stikstoffuik van fysicus en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers goed lezen en het stikstofbeleid fundamenteel heroverwegen. En wellicht ten overvloede: stikstof is iets anders dan CO2; iemand die tegen de stikstofplannen is moet zich niet laten aanpraten klimaatontkenner te zijn.’

‘Nu de kiezer heeft gesproken, maar vooral gezien de vastgestelde feiten, is het ondenkbaar dat het kabinet de oren laat hangen naar verliezer D66 en het stikstofbeleid doorzet. Je zou hopen dat de kritische Nederlandse omroep regelmatig fysicus Arnout Jaspers of chemicus Simon Rozendaal uitnodigt om uit te leggen hoe het echt zit.’

(Ronald Plasterk, De Telegraaf, 23 maart 2021)

‘Een van ’s lands beste wetenschapsjournalisten’

‘Arnout Jaspers, natuurkundige en een van ’s lands beste wetenschapsjournalisten. Vileine pen, heeft net De Stikstoffuik, politici in de ban van de ecolobby geschreven.

Citaat 1: “Zo is biodiversiteit een afgod geworden waarvoor alles moet wijken, ongeacht de sociaaleconomische kosten.”

Citaat 2: “Kieskeurige plantjes die de ecologen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben uitgeroepen tot de oorspronkelijke natuur van Nederland.”

Citaat 3: “Als een stikstofovergevoelig plantje of een daarvan afhankelijke diersoort uit Nederland verdwijnt, komt die elders in Europa nog voor, meestal vlak over de grens. Uitsterven in Nederland kan niet.”

Citaat 4: “Nederlandse rechters blijken totaal geen oog te hebben voor de maatschappelijke schade die toepassing van het voorzorgbeginsel aanricht”.’

(Simon Rozendaal, EW, 25 maart 2023)

‘Verbluffend boek’

‘Uit. Wat een verbluffend boek heeft Arnout Jaspers geschreven. Dit móét iedereen lezen.’

(Maarten Keulemans, De Volkskrant, op Twitter, 25 maart 2023)

Arnout Jaspers is wetenschapsjournalist, columnist van Wynia’s Week en schrijver van de bestseller ‘De Stikstoffuik’. Zijn boek is overal te koop, zoals HIER. Veel leesplezier!