Womeninc is het wokefiliaal van Van Engelshoven

WouterRoorda 2-10-21 nwe versie
Womeninc

De invoering van de nieuwe spelling in 2005 ging niet zonder slag of stoot. Media als NRC, De Volkskrant, Trouw en de NOS boycotten deze zelfs en bleven hun eigen spellingwijze hanteren waar het ging om wel of geen koppeltekens en een c of een k.

Hoe anders is het met de invoering van woketaal, die inclusief woordgebruik wil bevorderen. De ideologisch lading zorgt ervoor dat de bovengenoemde media soepel de voorgeschreven politiek correcte woorden overnemen. Daar hoeft geen aansporing van de Taalunie aan te pas te komen.

Waarom stapten zoveel media over op het woke-vocabulaire?

Elders is er wel verzet tegen het vervangen van ‘blank’ door ‘wit’ en het spreken over ‘personen die menstrueren’ i.p.v. vrouwen. Dat verzet wordt geridiculiseerd en zou uitsluitend afkomstig zijn van “witte cis gender” mannen. Het doet wel de vraag rijzen hoe het toch kwam dat zoveel media vrijwel gelijktijdig op het woke vocabulaire overstapten, zonder dat daar enige aandrang van bovenaf aan te pas leek te komen.

Om u meteen uit de droom te helpen: Die drang was er wel degelijk, niet in de vorm van de stok maar van de wortel. Het Ministerie van OCW, waar het emancipatiebeleid is ondergebracht, was in de persoon van minister Van Engelshoven van harte bereid de portemonnee te trekken. Zo kwam er voor de cultuur- en mediasector een Code Diversiteit en Inclusie die eerder in deze kolommen werd besproken. Ook cultuur valt onder OCW. Deze handreiking vertoont de nodige gelijkenissen met de stijlgids die door Womeninc is opgesteld, echter zonder dat beide naar elkaar verwijzen.

Niet gelijke kansen, maar gelijke uitkomsten is het doel

Womeninc werd opgericht in 2005 nadat toenmalig minister De Geus (CDA) van SZW (destijds ook verantwoordelijk voor emancipatiebeleid) verklaarde dat de emancipatie was voltooid. De oprichters van Womeninc waren het daar niet mee eens. Womeninc stelt zich als doel om “Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse” te bevorderen. Dat wordt in de praktijk vertaald naar gelijke uitkomsten voor iedereen, want wat de organisatie doet is op tal van terreinen “gender gaps” identificeren die door overheidsbeleid moeten worden gedicht.

Grootste geldschieter is OCW

Bij Womeninc werken 23 mensen (20 FTE). Zij dienen naar eigen zeggen “een afspiegeling te zijn van de samenleving, waarvan

  • 20% een niet-Nederlandse achtergrond heeft;
  • 20% boven de 50 jaar oud is en
  • 20% man is.”

Helaas wordt het laatste doel niet gehaald en blijft het percentage mannen steken onder de 10%. Womeninc is gehuisvest in een modern kantoorpand aan de Houthavens in Amsterdam, met een jaarlijkse huur van bijna €60.000.

Womeninc heeft de ANBI-status en mikt op bijdragen van particulieren en bedrijven. In de praktijk komt daar weinig van terecht. In 2019 kwam ruim 60 procent binnen via overheidssubsidies, ofwel €2.225.790 van de totale middelen van €3.650.839,. Het overgrote deel van de overheidssubsidies heeft een structureel karakter. Grootste geldschieter is het Ministerie van OCW, dat €2.160.995 bijdroeg.

Verder doneert elk jaar de Postcodeloterij een bedrag van €500.000. Een aantal zgn. vermogensfondsen, zoals het Goldschmeding Foundation, de Bernard van Leer Foundation en het VSB fonds, doneert jaarlijks opgeteld ook circa een half miljoen euro. Dit in het kader van campagnes voor inclusief werkgeverschap. Daarover een volgende keer.

Womeninc bekent kleur

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen eerder dit jaar bekende Womeninc duidelijk kleur. Uit een vergelijkend overzicht van de standpunten van politieke partijen met de opvattingen van Womeninc bleken PvdA en GL het beste te scoren. De stellingnames op de acht verschillende punten kwamen volledig overeen. Beide partijen werden op de voet gevolgd door BIJ1 en D66, wier opvattingen slechts marginaal verschilden van die van Womeninc.

Ook ondertekende Womeninc de brief van Code Rood, waarin deze organisatie samen met tal van andere de persoonlijke aanvallen hekelde die GL-Kamerlid Kauthar Bouchallikht ten deel vielen.

‘Brandweerkracht’

Womeninc maakt zich sterk voor inclusief taalgebruik. De organisatie ervaart stereotype taalgebruik als een groot probleem. Het gebruik van een term als “brandweerman” i.p.v. “brandweerkracht” heeft gevolgen voor de keuzes die we maken en hoe we anderen beoordelen. Het leidt tot een daling in zelfvertrouwen en lagere prestaties bij degenen die het slachtoffer zijn van “linguistic bias”.

Gelukkig heeft Womeninc de oplossing hiervoor in huis in de vorm van een stijlgids voor inclusief taalgebruik, die gratis te downloaden is via de website.

Naast geschreven taal wil de stijlgids ook “inclusieve beeldtaal” bevorderen, zodat in de media niet alleen foto’s zijn te zien met “witte mensen”.

Hoe vrij zijn de redacties van de Persgroep-kranten?

De gebruikers van de stijlgids doen daar vaak een beetje geheimzinnig over, m.u.v. organisaties als Milieudefensie en kunst- en cultuurorganisatie PACT Utrecht. Zo kwam eerst na onthulling van GeenStijl naar buiten dat de medewerkers van DPG Media (AD, Volkskrant, Trouw, Parool) er verplicht gebruik van moeten maken, volgens een richtlijn verspreid via “corporate internet”.

Dat deze aanwijzing dus uit de directiekamer kwam en niet via de hoofdredacties zal menig wenkbrauw hebben doen fronzen en doet vrezen over hoe het met de redactionele vrijheid is gesteld bij de verschillende kranten binnen DPG Media. In DPG Media participeert ook de Stichting Democratie en Media, dat een belangrijke financiële sponsor is van radicaallinks.

Het debat over inclusief taalgebruik werd een aantal jaren geleden aangeslingerd door het tegenwoordig alleen nog online te lezen activistische blad OneWorld. Dat het is opgepikt door Womeninc mag om meerdere redenen niet verbazen. Een daarvan is het feit dat directielid Emma Lok eerder heeft gewerkt voor OneWorld.

Waar is de dikke prins op het witte paard?

Daarnaast lanceerde Womeninc de campagne “Beperkt Zicht”. Uit onderzoek blijkt dat slechts 13 procent van de moeders in kinderboeken een betaalde baan heeft. En waar is de dikke prins op het witte paard?

Een samenwerkingsverband van RTL, NPO en VICE besloot de handen ineen te slaan en met financiële steun van het ministerie van OCW de Coalitie Beeldvorming in de Media op te richten om stereotypering aan te pakken. De connectie met de NPO mag niet verbazen, aangezien NPO-voorzitter Shula Rijxman eerder als bestuurslid was verbonden aan Womeninc. Diverse andere mediabedrijven, zoals Endemol, en het onvermijdelijke Coca Cola sloten zich later bij deze campagne aan.

Pakhuis de Zwijger

Een relatief bescheiden inkomstenbron voor Womeninc is het verzorgen van trainingen voor het overwinnen van vooroordelen op de werkvloer en inclusief werkgeverschap. Het gaat hiertoe partnerschappen aan met bedrijven. Eén hiervan is mediabedrijf RTL, dat in 2020 een bedrag doneerde van €17.730. De trainingen hebben hun uitwerking niet gemist, want RTL loopt voorop in het toepassen van woketaalgebruik.

Een dankbaar podium voor Womeninc vormen ook de bijeenkomsten bij Pakhuis De Zwijger, vaak in samenwerking met een organisatie als FemCity. Pakhuis de Zwijger is de voormalige werkgever van Womeninc-medeoprichter en al meer dan 15 jaar directeur Jannet Vaessen. Het biedt toegang tot een netwerk van progressieve geesten, met smaakmakers als KOZP-boegbeeld Jerry Afriyie en Marjan Minnesma (Urgenda).

Trouwe uitventer van woke

Womeninc toont zich met haar activiteiten een trouwe uitventer van het wokegedachtegoed dat in kunst- en mediakringen zo snel een brede verspreiding heeft gevonden. Niet in de laatste plaats vanwege de financiële en andere stimulansen die door minister Van Engelshoven vanuit het ministerie van OCW worden gegeven.

Van Engelshoven hoeft geen verantwoording af te leggen

De miljoenensubsidies vormen een jaarlijkse zekerheid, waardoor Womeninc zich volledig kan richten op de verdere verspreiding van de woke boodschap. Daarin kunnen zij een stapje verdergaan dan het departement zelf, dat wordt gehinderd door de aanwezigheid van minder woke coalitiepartners in het kabinet.

Womeninc is daarmee een verlengstuk van het beleid van minister Van Engelshoven en helpt ijverig mee de rest van Nederland zover te krijgen haar opvattingen over te nemen. Zonder dat de minister hierover verantwoording hoeft af te leggen. Ze hoeft alleen maar de portemonnee te trekken en dat doet ze graag.