Week 23 - 2024

Alarm over lage spaarrente smaakt naar meer: laat het nieuwe kabinet de consument op één zetten

220506

OMMEZWAAI Nederland zou weleens aan de vooravond kunnen staan van een nieuw tijdperk waarin klanten meer te kiezen krijgen. Door Menno Tamminga | IMMIGRANTEN Coen de Jong: De ban van het asielmoralisme is definitief gebroken | ERDOGAN Turkije moet straks Gaza gaan besturen, er zit niks anders op. Door Paul Frentrop | MISVERSTAND Roelof Bouwman: Ook het nieuwe kabinet wilgratis’ kinderopvang. Dat is niet progressief, maar asociaal | INTERVIEW ‘Alleen wie migratie buiten de EU om regelt – Denemarken, Zweden – krijgt het tot dusver opgelost’. Syp Wynia in gesprek met Europa-expert Jan Werts | ENERGIE In zijn nieuwste boek ‘De Klimaatoptimist’ (HIER verkrijgbaar) pleit Arnout Jaspers voor een robuuste energievoorziening die de burgers niet op kosten jaagt |

WYNIA’S WEEK ligt iedere woensdag- en zaterdagmorgen bij u op de mat. De donateurs maken dat mogelijk. Wordt u ook donateur? Dat kan HIER. Hartelijk dank!
Tamminga

Alarm over lage spaarrente smaakt naar meer: laat het nieuwe kabinet de consument op één zetten en niet wijken voor kartels

Sparen is lijden. De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen twee jaar de rente tien maal verhoogd, maar de drie grootste Nederlandse banken (ABN Amro, ING en Rabobank) blijven liever op hun handen zitten. Zij verhogen wel hun hypotheekrente, maar hun spaarrente stijgt in een slakkengang. Dat doet wonderen voor de...

De jong

De ban van het asielmoralisme is definitief gebroken

Moralisme over asielmigratie heeft decennialang de Nederlandse politiek beheerst. In linkse en christelijke kring werd inperking van de asielinstroom gezien als immoreel en in strijd met internationale afspraken als het VN Vluchtelingenverdrag en het Europees Handvest. Burgers werden juist kritischer, zeker de afgelopen jaren. ‘Acht op de tien kiezers willen asielinstroom...

frentop

Turkije moet straks Gaza gaan besturen, er zit niks anders op 

Wat te doen na een oorlog? Kan de situatie van voordat de strijd begon worden hersteld of moet er een nieuwe constellatie komen? Ook daarin verschilt de micro-oorlog in Gaza (een zesde van de oppervlakte van Luxemburg) met de voortslepende loopgravenoorlog over het brede front tussen Rusland en Oekraïne. Bij die...

bouwman

Ook het nieuwe kabinet wil ‘gratis’ kinderopvang. Dat is niet progressief, maar asociaal

Belangrijk nieuws haalt lang niet altijd de voorpagina’s. Neem de seksuele revolutie. Het startschot daarvoor werd op 9 mei 1960 gegeven in de Verenigde Staten en uiteraard maakte ook The New York Times er de volgende dag melding van. Het bericht stond echter helemaal achterin de krant, op pagina 75, en...

SYP

‘Alleen wie migratie buiten de EU om regelt – Denemarken, Zweden – krijgt het tot dusver opgelost’

In Wynia’s Week verscheen half april een interview met Jan Werts, dé Nederlandse kenner van de Europese eenwording van de laatste halve eeuw. Aan de vooravond van belangrijke verkiezingen van het Europees parlement herplaatsen we dit artikel, omdat Werts zo’n goed beeld schetst van de actuele ontwikkelingen. Meer dan ooit tevoren...

Jaspers

De Klimaatoptimist: Stop met windmolens, bouw kerncentrales

In m’n column van twee weken geleden besprak ik al wat de PVV/NSC/VVD/BBB-coalitie van plan is met de stikstofregelgeving. Het komt neer op complete ontmanteling van het exclusief Nederlandse stikstofwaansysteem, dat gebaseerd is op door computermodel Aerius berekende – niet gemeten – neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden. Ook moet de versnippering...

WW1303 (1)

Wie is wie bij Wynia’s Week?

Wynia’s Week bestaat nu ruim 5 jaar. Natuurlijk dankzij de donateurs, die het mogelijk maken dat er een voortdurende stroom artikelen, video’s en podcasts verschijnen. Maar uiteraard evenzeer dank zij de tientallen auteurs en andere medewerkers. Velen van hen zijn bekend bij lezers, kijkers en luisteraars, maar anderen minder of niet....

EduardBomhoff 1-6-24

Caroline van der Plas beseft het belang van een betrouwbare overheid en is daarmee de beste econoom van de Kamer

‘En voorzitter, weet je wat vertrouwen in de toekomst doet met mensen en met bedrijven? Ze gaan weer investeren. Ze gaan weer dingen doen…. En elke ondernemer in Nederland weet dat als mensen toekomstperspectief hebben – dat begint bij vertrouwen, in de trant van: hèhè, ik mag er zijn; ik hoef...

BartJanSpruyt 1-6-24

Dick Schoof is de juiste man op de juiste plaats: bereid de grenzen van de wet op te zoeken om verandering te realiseren

Na een rechtse verkiezingsoverwinning wordt een partijloze bureaucraat onze nieuwe minister-president. Is dat een affront of een meesterzet? Het is op het eerste gezicht een taktische meesterzet. De critici klaagden over het lange uitblijven van de naam van de nieuwe regeringsleider en zagen stiekem handenwrijvend uit naar een soort Nederlandse Donald...

TonAppels 1-6-24

Ronald Reagan was een fantastische president

Door Ton Appels* Op 5 juni is het twintig jaar geleden dat Ronald Reagan overleed. Een mooie aanleiding om kort stil te staan bij wat hij als president heeft betekend en bereikt. En een mooie gelegenheid om een aantal wijdverbreide misvattingen aan de kaak te stellen; misvattingen die vaak hun oorsprong...

KevinvanVliet 1-6-24

De magie van Mandela is er vanaf en dat is misschien wel zo gezond

De verkiezingsuitslag in Zuid-Afrika houdt Nederland niet zo bezig. Dat kan komen omdat er zowat overal parlementsverkiezingen plaatsvinden – bijna de helft van de wereldbevolking stemt dit jaar – of omdat er op het moment veel prangender buitenlandse kwesties zijn, dichter bij huis bovendien. Het is ook goed mogelijk dat men...

EduardBomhoff 17-2-24 DEF

De ‘Circulaire Transitie’ van de Rotterdamse professor Derk Loorbach schaadt de hele samenleving

‘Bij elke fanatieke beweging, ook wanneer die opkomt uit idealisme, ben ik bang voor een nieuwe incarnatie van totalitarisme.’ Dat schreef de grote Franse filosoof en socioloog Raymond Aron. In zijn tijd vocht hij eerst tegen de nazi’s, en later tegen het fanatisme van de Mao-aanhangers. Zijn litmus-test was steeds: herkennen...

APPELS GAST

De rijkdom of armoede van landen heeft niets te maken met het kolonialisme 

Door Ton Appels*     Een van de belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog is de snelle dekolonisatie. Tussen 1945 en 1960 werden zo goed als alle nog resterende koloniën onafhankelijk, niet zelden onder druk van de Verenigde Staten. Maar in het publieke debat van de afgelopen jaren lijkt kolonialisme aan een...