Benzine 1,89 euro. Bedankt, klimaatlobby!

Couchette-Night-Train
Gezin reist per nachttrein

Aan de snelweg kostte de benzine deze week 1,89 euro, een record in de Nederlandse geschiedenis. Daarvan gaat 1,15 euro naar de overheid.

Ook deze week kwam De Telegraaf met het nieuws dat het modale huishouden dit jaar 200 euro meer gaat betalen voor energie. Dat is nog ongerekend de 60 euro per huishouden die de energiebedrijven gaan doorrekenen voor de dure kabels van de nieuwe windmolens in de Noordzee. 

PvdA en GroenLinks kijken alleen naar Nederland

Als dan ook nog een partij als de PvdA in de regering komt, gaan belastingen en energiekosten nog veel meer omhoog, onder andere  om de landbouw en veeteelt geforceerd naar het buitenland te verplaatsen. Nog eens 8,1 miljard extra lasten vanwege het milieu, dat is bijna 1000 euro extra per huishouden.

Wie een program leest als dat van de PvdA, maar ook dat van GroenLinks, schrikt van de beperkte focus: alleen op Nederland. Daarom hier een paar nieuwsberichten van de afgelopen week uit andere landen:

*Akihida Mitsuda van het Japanse ministerie van Economische Zaken verklaart dat Japan doorgaat met investeringen in steenkool.

*In Korea bouwt Samcheok aan een 2,1 gigawatt kolencentrale die in 2024 operationeel moet zijn.

*China neemt nieuwe kolencentrales in gebruik in een tempo van 38 gigawatt per jaar.

*Australië gaat door met de export van ‘enorme hoeveelheden’ steenkool, volgens de Financial Times. Drie premiers zijn in dat land  gesneuveld op ambitieuze klimaatdoelen.

Vier Aziatische grootmachten gaan door met steenkool

Alle vier belangrijkste grootmachten in Asia-Pacific gaan voorlopig dus door met steenkool, en dichter bij huis heeft bondskanselier Merkel op 15 mei verklaard dat Duitsland kolen blijft stoken tot 2038 en niet bereid is die datum te vervroegen: zij wil de werkgelegenheid in de mijnbouw slechts langzaam afbouwen en bewaart zo ook voldoende extra capaciteit voor dagen met weinig wind en weinig zon.

Als intussen de EU als geheel minder kolen stookt, daalt de prijs op de wereldmarkt en dan gaat Australië nog meer exporteren, en zal China nog meer kolencentrales bouwen. En zelfs als de EU er in slaagt om tarieven te heffen op CO2-rijke invoer, dan kunnen China en Korea de CO2 deels toerekenen aan hun afzet in eigen land.

Timmermans spreekt zes talen, maar niet de taal van de economie

Deze feiten zouden een gegeven moeten zijn voor het Nederlandse energiebeleid, maar de struisvogels in Den Haag houden de koppen diep in het zand. En in Brussel spreekt Frans Timmermans, verantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de EU, zes talen, maar helaas niet de taal van de economie.

De EU-staten hanteren rekenmodellen waarin de concurrentiekracht van de lidstaten en reacties van energiemarkten op het EU-beleid geen rol spelen.

Eenzijdige klimaatacties schaden eigen land

Zelfs als de EU met één stem spreekt – en dat is gezien de afhankelijkheid van Polen van steenkool helemaal niet zeker – dan nog kan Europa niet de wereldmarkt voor kolen, olie en gas beheersen. Ook voor olie en gas geldt: hoe meer de EU het gebruik beperkt, hoe lager de prijs en dus hoe aantrekkelijker voor de rest van de wereld om meer welvaart te creëren met hulp van goedkope energie.

Klimaatpolitiek is belangrijk en zal wat moeten kosten, maar zoals prof Hans-Werner Sinn concludeert: ‘Landen die eenzijdig ambitieuze acties ondernemen bereiken weinig, maar richten schade aan in eigen huis.’ Niet alleen schade aan de economie en de werkgelegenheid maar ook aan de politieke cultuur.

Kiezers lopen weg van gouvernementele partijen

PvdA, GroenLinks en – sinds kort – De Nederlandsche Bank drijven met hun hate-speech over landbouw en veeteelt (DNB: ‘meer dwingende maatregelen zijn nodig’) en met hun luchthartige houding over almaar duurdere energie en hogere belastingen een aantal kiezers weg van de gouvernementele partijen.

We kunnen speculeren waarom de PvdA, toch de partij van Drees, de AOW en de stadsvernieuwing, er maar niet in slaagt om het giga-verlies van 2017 (27 zetels) goed te maken, en waarom GroenLinks nu ook is gehalveerd (zie ook Paul Verburgt in Wynia’s Week van 26 mei). 

JA21 als fris alternatief voor Wilders en Baudet

Volgens Maurice de Hond is de helft van het verlies van het CDA sinds de verkiezing van maart terechtgekomen bij JA21, het frisse  alternatief voor Wilders en Baudet (‘Een gezonde Nederlandse economie weet zijn landbouw en visserij naar waarde te schatten’).

Misschien denken sommige weggelopen kiezers: drammen voor een goed doel als het klimaat valt te begrijpen, maar drammen dat weinig bereikt maar wel schade aanricht in eigen huis –  daar zijn wij tegen.

Drammen of dienstbaar?

Daarom vandaag tot slot een kleine test: drammen of dienstbaar?

A. Nederlandse landbouw en veeteelt wegjagen naar andere landen
B. EU-actie om vlees meer te belasten en groente en fruit minder en zo de vraag te beïnvloeden
C. Minder vliegbewegingen op Schiphol (maar niet in Düsseldorf)
D. Europese acties om nachttreinen te helpen en korte-afstand vluchten duurder te maken
E. Verwarming van woonhuizen gedwongen omzetten van gas naar elektriciteit en 100 miljard uitgeven om het elektriciteitsnet de nodige extra capaciteit te geven.
F. Isolatie van gebouwen om de behoefte aan energie te verminderen
G. Subsidies voor zonnepanelen, ook al worden die gemaakt met slavenarbeid in China
H. Zonnepanelen alleen nog op gebouwen, maar niet in landbouw- en natuurgebieden van ons kleine dichtbevolkte land.
I. Meer subsidies voor elektrische auto’s met milieubelastende batterijen
J. Research naar minder belastende manieren om energie op te slaan

Antwoord: A, C, E, G en I drammerig fout, maar  B, D, F, H en J zinvol, vaak omdat ze de vraag naar energie aanpakken, en zonder risico dat de rest van de wereld onze dappere dodo-acties weer te niet doet.