Asielbeleid

Alle artikelen in Asielbeleid.

Frentrop

Waar blijft de nieuwe regering die wél een immigratiebeleid voert?  

Op tal van plekken op de wereld proberen mensen elkaar om tal van redenen de hersens in te slaan. De verliezende partij moet om het vege lijf te redden dikwijls de benen nemen. Bereikt die Ter Apel dan bekijkt de ChristenUnie deze vluchteling barmhartig aan de hand van de Bijbel. Haar levensbeschouwelijke tegenpool D66 bekijkt […]

boot

Ook uit het Verwey-Jonker-rapport blijkt dat het asielbeleid wel degelijk een aanzuigende werking heeft

Tijdens een korte vakantie aan het Nederlandse strand las ik twee geschriften over asielbeleid in Nederland. Het ene was een soort academisch rapport van het Verwey-Jonker instituut (vanaf nu: VJ) over de aanzuigende werking van het asielbeleid in Nederland. Het andere was het boek De asielloterij van Ruud Koopmans. Ze konden niet meer verschillend zijn. Koopmans: asielzoekers […]

spijker

Thomas Spijkerboer gebruikt de mensenrechten als troef om elk debat over beperking van de asielstroom overbodig te maken    

Opgeteld komen er meer arbeidsmigranten, familiemigranten, asielzoekers en studenten dan ooit naar Nederland. De Nederlandse bevolking heeft nooit, bijvoorbeeld via de stembus, om die ontwikkeling gevraagd. Maar steeds weer waren er hoogleraren die de grootscheepse migratie naar Nederland toejuichten. In een korte serie portretteert Hans Werdmölder enkelen van hen. In de eerste aflevering stond de […]

verbon

Scherp selectiecriteria voor asielzoekers aan en voer effectief uitzettingsbeleid 

Veel experts op het gebied van asielbeleid, zie bijvoorbeeld hier, menen dat het recht op asiel een absoluut recht is. Een welvarend en beschaafd land hoort zich niet te onttrekken aan zijn plicht vluchtelingen te beschermen. Niet alleen mensen betrokken bij het vluchtelingenwerk vinden dit, maar er zijn ook economen die menen dat het verlenen van […]

DiederikBoomsma 28-1-23

Asiel: stel een veel lagere bovengrens aan de aantallen die hier mogen blijven

Door Diederik Boomsma* Een van Europa’s oudste literaire werken, De Smekelingen, geschreven door Aeschylus rond 458 voor Christus, is een tragediespel over de dilemma’s rond migratie. Het werk is onlangs uitgevoerd door debatcentrum de Balie in de vertaling van Hafid Bouazza, met een koor van Koerdische vrouwen. Voor de poorten van de stad Argos melden […]